Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Prázdninová školka s předškolními dětmi – Z pohádky do pohádky
Odborný článek

Prázdninová školka s předškolními dětmi – Z pohádky do pohádky

23. 5. 2019 Předškolní vzdělávání
Autor
Petra Pšeničková

Anotace

Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dětmi v mateřské škole. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, venkovní činnost. Vše propojuje téma kreslených pohádek. Na děti čeká Medvídek Pú, Doktorka Plyšáková, Šmoulové, Ledové království, i Matýsek a Jája. Zažijí různá dobrodružství nejen ve třídě, ale i na školkové zahradě či vycházce. Veškeré výrobky si mohou ihned odnášet domů.

Příspěvek nabízí aktivity pro učitele v mateřských školách. Cílová skupina dětí je 3–7 let. O letních prázdninách můžeme docházku dětí do školky zpříjemnit celotýdenním jednotným tématem.

V příspěvku vycházím z vlastní zkušenosti – vedení prázdninové školky v soukromé MŠ v Berouně. Osvědčilo se mi děti pravidelně vítat ve školce nabídkou tvořivé činnosti. S kolegyní tvořivou činnost dětem nabízíme, avšak do ní nenutíme.

Denní režim:

  • 7:30–8:50 – příchod dětí, nabízená tvořivá činnost, volná hra (Tvoření je dobrovolné, děti si výrobek odnáší domů.)
  • 8:50–9:00 – úklid hraček
  • 9:00–9:30 – společná záměrná didaktická činnost 
  • 9:30–10:00 – hygiena, svačina
  • 10:00-12:00 – oblékání, následný pobyt na zahradě, vycházka, přesun na veřejné hřiště: volná hra, nabídka krátké organizované činnosti
  • 12.00–12:45 – příchod, převlékání, hygiena, oběd
  • 12.45–14:30 – odpočinek, svévolné buzení dětí
  • 14:30 – svačina
  • 15:00–16.30 – volná hra dětí, pobyt na zahradě, odchody domů

Pondělí

První den je motivován pohádkou Medvídek Pú. Vedoucí skupiny/paní učitelky děti přebírají od rodičů v jednoduchých pohádkových kostýmech. Dětem nabízí tvořivou činnost nebo volnou hru.

Ranní tvořivá činnost – postavičky

Učitel připraví omalovánky postaviček z pohádky – Medvídek Pú, Íjáček, sova, Kryštůfek Robin, klokanice, klokánek, zajíček, sova apod. Omalovánky nechá vytisknout na tvrdší papír. Děti si libovolnou postavičku vystřihnou, vybarví temperou.

Didaktická část – Stokorcový les

Učitel připraví v učebně molitanové podsedáky/kostky, které představují pařezy. Makety stromů (má-li možnost). Děti si posedají na pařízky, posílají si plyšovou hračku (některou z postaviček) představení, uvítací hry.

Učitel dětem prozradí pohádku pro dnešní den. Děti sdělují, co si z pohádky pamatují. Učitel závěrem stručně prozradí hlavní pointu pohádky. 

Stokorcový les – molitany (pařezy) mohou fungovat jako překážková dráha.

Učitel připraví obrázky, např. různé druhy sov sedící na větvi níže či výše, Tygřík schovaný za stromem blízko či daleko.

Venkovní organizovaná chvilka – obydlí Íjáčkovi

Děti staví z přírodnin obydlí Íjáčkovi na zahradě, nebo při vycházce. Dobře se hodí větve, listy, zpevníme provázkem.

Úterý

Druhý den je motivován pohádkou Doktorka Plyšáková. 

Ranní tvořivá činnost – kufřík první pomoci

Děti utvářejí kufřík první pomoci skládáním a lepením tvrdšího papíru. Z papíru rovněž utvoří ouško, domalují červený zdravotnický kříž.

Didaktická část – hra na lékaře

Učitel dětem prozradí pohádku pro dnešní den. Děti sdělují, co si z pohádky pamatují. Učitel závěrem stručně prozradí hlavní pointu pohádky. 

Hra na lékaře – role lékařů, hraček (plyšáci panenky, vojáčci).

Venkovní organizovaná chvilka – třídění hraček

Učitel připraví zalaminované obrázky hraček (nebo použije reálné kusy), které rozmístí po zahradě. Děti třídí podle materiálů: hračky dřevěné, gumové, látkové, plyšové...

Obměna: Děti třídí hračky podle počtu slabik, podle  začátečního písmene.

Středa

Druhý den je motivován pohádkou Šmoulové. 

Ranní tvořivá činnost – Mlsounovy dortíky

Učitel připraví různé druhy šablon dortíků. Děti obkreslují, vystřihávají, zdobí – proužky barevného papíru, samolepicí korálky, kytičkové motivy vytvořené děrovačkou.

Didaktická část – šmoulí molekuly

Učitel dětem prozradí pohádku pro dnešní den. Děti sdělují, co si z pohádky pamatují. Učitel závěrem stručně prozradí hlavní pointu pohádky. 

Učitel připraví rekvizity (obrázky rekvizit) – kuchařská čepice, brýle, zrcátko, červený čepec, činka. Každé dítě dostane jednu rekvizitu, hra začíná: hledají se děti se stejným předmětem. Poté sdělují jméno šmouly, kterého představují: Mlsoun, Koumák, Fešák, Taťka šmoula, Silák. 

Pokračujeme hrou na molekuly – hraje jemně hudba, při vypnutí se děti shlukují ve skupinku takového množství, jaké sdělí učitel. Nastavíme pravidlo: pokud zbyde některé dítě, připojí se ke skupině, kterou si vybere.

Venkovní organizovaná chvilka – Kdo kde stojí?

Rekvizity použijeme i na zahradě, děti vytvoří zástupy: první se postaví Koumáci, poslední Taťkové šmoulové, prostřední Fešáci. Dále učitel pracuje s pojmy předposlední, hned před, hned za, mezi. Následně první zatleskají, prostřední udělají dřep, předposlední povyskočí...

Čtvrtek

Druhý den je motivován pohádkou Ledové království. 

Ranní tvořivá činnost – sněhové vločky

Děti vyrábějí sněhové vločky přehnutím rohu papíru formátu A4, odstřižením zbylé části. Hlavní část se skládá do menšího formátu, okraj je možný zakulatit nůžkami nebo ponechat. Do středu a přehlých částí vystřihujeme drobné motivy. Po rozložení máme vločku.

Didaktická část – pokusy s ledem

Učitel dětem prozradí pohádku pro dnešní den. Děti sdělují, co si z pohádky pamatují. Učitel závěrem stručně prozradí hlavní pointu pohádky. 

Učitel s dětmi provádí pokus sledováním tání ledu (různé ledové tvary) v teplé vodě. Porovnáme i s táním venku, kde je v létě ještě větší teplo než uvnitř.

Venkovní organizovaná chvilka – vločkovaná

Učitel připraví zalaminované vločky – děti čeká chůze po vločkách.

Pátek

Druhý den je motivován pohádkou Matýsek a Jája. 

Ranní tvořivá činnost – zvířátka z kruhů

Učitel připraví dětem pracovní grafomotorické listy – zvířátka z kruhů. Děti si vybírají dle své libosti, obtahováním kruhů vzniká obrázek.

Didaktická část – hry s obručemi

Učitel dětem prozradí pohádku pro dnešní den. Děti sdělují, co si z pohádky pamatují. Učitel závěrem stručně prozradí hlavní pointu pohádky. 

Z obručí učitel připraví panáka pro skákání. 

Ze svítivých náramků (kruhů) děti ve dvojici sestavují nejrůznější obrazce. 

Venkovní organizovaná chvilka – rozloučení s bublifukem

Učitel pro rozloučení připraví na zahradě hry s velkou bublifukovou sadou. Bublifuková tekutina se vlije do většího tácku, děti mají pro namáčení do bublifuku k dispozici různé plastové nástavce. Vznikají tak nejrůznější obrazce a tvary. Nejčastěji však kruh. Použít můžeme i klasické malé bublifuky.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
23. 5. 2019
Metodický celek s motivací pohádek je zajímavý. Osobně preferuji věnovat se jedné pohádce delší časový úsek - například rozpracovat jednu pohádku do celého týdne, ale o letních prázdninách patrně nejdeme příliš do obsahové hloubky pohádek, takže i takto se dají tvořivé činnosti vycházející z jednotlivých pohádek realizovat.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí