Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2018
Odborný článek

Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2018

13. 12. 2018 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Anotace

Začátkem listopadu proběhlo tradiční setkání učitelů matematiky v Srní, které spolupořádala JČMF – Společnost učitelů matematiky, JČMF – Česká matematická společnost, JČMF, pobočný spolek Plzeň a Katedra matematiky FAV ZČU Plzeň.

V jednotlivých sekcích od předškolního vzdělávání po školy vysoké byly představeny příspěvky, které nahlížely na různé aspekty rozvíjení matematických schopností a dovedností dětí, žáků a studentů. Ačkoliv příspěvky primárně nesměřovaly k rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramotnosti, mnohé z nich svým obsahem k naplňování tohoto cíle směřují.

Mezi příspěvky, které cílily na 1. stupeň základní školy, patřilo např. vystoupení D. Jordánové, která představila možné využití integrované výuky a mezipředmětových vztahů mezi matematikou a informačními technologiemi v průběhu primárního vzdělávání. Ukázala návrh sady matematických úloh a jejich řešení s využitím programovacího jazyka Scratch.

Příspěvek J. Kaňkové byl zaměřen na využití metody Concept Cartoons ve výuce s důrazem na její aktivizační potenciál. Učitelům nižších ročníků základní školy by využití uváděné metody mohlo sloužit i jako diagnostická zpětná vazba o mylných představách žáků. To by jim umožnilo volit individuální efektivní podporu vedoucí k rozvoji matematických dovedností žáků.

Pro zájemce o danou problematiku doporučujeme sborník příspěvků z konference, který naleznete zde.

Tři dny byly plné zajímavých vystoupení a milých setkání s inspirativními lidmi, které spojuje společný zájem o rozvoj matematických dovedností u dětí, žáků a studentů. Pokud se zajímáte o výuku matematiky a o možnosti rozvíjení matematické gramotnosti, doporučujeme zhlédnout webový speciál pro matematickou gramotnost projektu PPUČ.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.