Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Prázdninová školka s dvouleťáky – Křemílek a Vochomůrka
Odborný článek

Prázdninová školka s dvouleťáky – Křemílek a Vochomůrka

30. 4. 2019 Předškolní vzdělávání
Autor
Petra Pšeničková

Anotace

Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dvouletými dětmi. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, případně venkovní činnost. Vše propojuje téma Křemílka a Vochomůrky. Na děti čeká pařezový háj, vaření šípkového čaje, vyrábění draka, kalhotová provlékačka nebo sázení semínek.

Příspěvek nabízí aktivity pro učitele a chůvy dvouletých dětí v dětské skupině, mateřské škole. O letních prázdninách můžeme docházku dětí do školky zpříjemnit celotýdenním jednotným tématem.

Osvědčilo se mi malé děti pravidelně vítat ve školce nabídkou tvořivé činnosti. Daří se tak lépe překonat tzv. překročení přes práh, odpoutání od rodičů. S kolegyní tvořivou činnost dětem nabízíme, avšak do ní nenutíme.

Denní režim:

 • 7:20–9:00 – příchod dětí, nabízená tvořivá činnost, volná hra 
 • 9:00–9:10 – úklid hraček
 • 9:10–9:30 – společná záměrná didaktická činnost dle zaujetí a koncentrace dětí
 • 9:30 – společná hygiena
 • 9:40–10:00 – svačinka
 • 10:00 – oblékání, následný pobyt na zahradě, vycházka, přesun na veřejné hřiště: volná hra, případně nabídka krátké organizované činnosti
 • 12.00 – příchod, převlékání, hygiena
 • 12.20 – oběd
 • 12.45–15:00 – odpočinek: čtená pohádka – příběhy Křemílka a Vochomůrky, následně poslechová pohádka z CD na jiné téma, svévolné buzení dětí a svačinka
 • do 16.30 – svačinka, volná hra dětí, odchody domů

Pondělí

Ranní tvořivá činnost – osnova k příběhu

Učitel připraví osnovu (černobílé obrázky jako omalovánky) pro příběh „Jak zasadili semínko“. Děti si volně obrázky vybírají a vybarvují silnějšími (nebo bločky) pastelkami, fixami či voskovkami.

Didaktická část – uvítání, příběhy Křemílka a Vochomůrky

Uvítání, seznámení dětí pomocí aktivity „koulí se míček“, uvítání nových prázdninových dětí. Učitel sedí s dětmi v kruhu, pošle míček k jednomu z nich. Dítě, ke kterému míček doputuje, řekne své jméno a koulí míček kamarádovi.

Obměna: Když se už děti lépe znají, jméno dítěte říkají ostatní.

Učitel děti seznámí s hlavními postavičkami Pohádek z pařezové chaloupky – Křemílkem a Vochomůrkou. Poté zjednodušeně převypráví příběh „Jak zasadili semínko“. V druhém kole děti doplňují obrázky/pohádkovou osnovou.

Venkovní organizovaná chvilka – sázení semínek

Učitel připraví plastové kelímky, hlínu, lopatky, konývku s vodou, semínka (např. řeřichy). Na školkové zahradě děti vkládají hlínu do kelímku, sázejí semínka a pokropí zálivkou. Na konci týdne si kelímek odnášejí domů. Doporučuji sázet řeřichu, která během několika dní vyroste.

Úterý

Ranní tvořivá činnost – kalhoty

Učitel připraví šablony kalhot (starší děti mohou šablonu vystřihnout samy, protože se jedná o rovnou linii), papírové a jiné zdobení, pastelky, barevné šňůrky/tkaničky. Děti kalhoty vyzdobují dle své fantazie, poté provlékají očkama v místě zipu (proděrované) barevné tkaničky. Podle zručnosti a věku s dopomocí učitele.

Didaktická část – říkanka s pohybem

Krátká motivace k příběhu „Jak zasadili semínko“ a následné seznámení s říkankou, spojení s pohybem.

Semínko – zdroj: internet

Z malinkého semínka, (dlaně lehce sevřené před tělem, jakoby svírají semínko)
které v zimě spí, (spojené dlaně položíme ke spánku a pomalu usedáme na bobeček)
roste roste rostlinka. (z bobečku pomalu vstáváme, spojené ruce před tělem naznačují růst rostlinky)
Když se probudí, (mrkáme očima)
protáhne se, protřepá, (ruce se protahují, protřepávají)
vykukuje do světa. (rozhlížíme se do všech stran)
Povystrčí hlavičku, (vytáhneme hlavu z krku, jakoby posuneme bradu trochu výš)
leze z hlíny ven.
Ukáže se sluníčku: (rozpažíme ruce směrem k slunci)
„přeji dobrý den.“ (ruce rozpažené a mírně se ukloníme)

Doporučuji opakovat říkanku každý den, pro jeden týden zvolit pouze jednu říkanku. 

Venkovní organizovaná chvilka – provlékačka

Učitel naváže na příběh „Jak šili kalhoty“. Připraví karty z tvrdého papíru/kartonu, použije děrovačku s kulatým otvorem. Děti provlékají (šijí kalhoty) barevnými tkaničkami. Každé dítě pracuje s vlastní kartou/nohavicí (doporučuji tvar obdélníku).

Obměna: Velký formát kalhot (obě nohavice), každé dítě si najde volné místo, provlékají všechny děti najednou.

Středa

Ranní tvořivá činnost – pruhy na pyžamu

Učitel připraví šablony pyžama, děti dokreslují pruhy. Napodobují svislé čáry.

Didaktická část – říkanka s pohybem, pařezovka

Učitel si s dětmi připomene říkanku s pohybem.

Učitel naváže na příběh „Jak šli na pařezy“. Ve třídě připraví louku z pařezů využitím pěnových válců a kostek. Mezi ně rozesype zalaminované květy. Děti přeskakují/překračují pařezy a sbírají do mošniček květy. Jako sběrné tašky dobře poslouží malé dárkové taštičky s ouškem.

Venkovní organizovaná chvilka – šípkový čaj

Učitel s dětmi naváže na přečtení příběhu (předešlý den) „Jak vařili šípkový čaj“. Protože v období léta jsou šípkové růže v plném květu, sbírají děti s učitelem venku jiné plody a listy, ze kterých by šel uvařit čaj.

Čtvrtek

Ranní tvořivá činnost – drak

Učitel připraví větší kusy brambor, temperové barvy, špejle, hýbací oči, barevné papíry, chlupatý drátek, molitanové barevné bambulky, lepidlo herkules.

Tělo draka děti vyrobí natřením brambory zelenou temperou. Hlavy vyrobí z molitanových kuliček napíchnutých na špejli. Ocas z chlupatého drátku. Oči a jazyk na hlavu přilepíme lepidlem – vystřižené z barevného papíru, nebo vytvoříme hýbací oči. Nohy naznačíme barevným papírem – drak leží a nožky jen vykukují. Pro snazší uchycení hlav na špejle můžeme použít tavnou pistoli.

Didaktická část – říkanka s pohybem

Učitel si s dětmi připomene říkanku s pohybem.

Ke svačince učitel připraví čaj z nasbíraných plodů a listů.

Venkovní organizovaná chvilka – hodiny s jednou ručičkou

V příběhu „Hodiny s jednou ručičkou“, se hodiny pobláznily a v jednu chvíli ukazovaly jaro, v jinou zimu, podzim či léto. Učitel připraví zalaminované karty s obrázky oblečení, počasí (sněží, prší, svítí slunce, fouká vítr), plodů – které příslušejí danému ročnímu období. Učitel má připravené jedny papírové hodiny, které se zastaví na období jaro: děti hledají všechny karty pro jaro. Hodiny takto projdou všechna roční období.

Pátek

Ranní tvořivá činnost – drak puzzle

Učitel připraví z papíru části těla draka: hlavy, krky, tělo, nohy, ocas. Děti nejdříve skládají na papír, poté lepí.

Didaktická část – říkanka s pohybem

S tématem se rozloučíme připomenutím přečtených příběhů. Nastíněním, co děti čeká příští týden či po prázdninách. Závěrem si naposledy zacvičíme  pohybovou říkanku.

Svačinku můžeme posypat řeřichou.

Doporučená a použitá literatura:

 • ČTVRTEK, V.: Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky. Albatros, Praha 1986.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
30. 4. 2019
Zajímavý námět na činnosti s dvouletými dětmi.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Učebna v přírodě, Školní třída