Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Mladší děti v MŠ – předčtenářská a předmatematická gramotnost
Odborný článek

Mladší děti v MŠ – předčtenářská a předmatematická gramotnost

Anotace

Článek nabízí učitelům MŠ aktivity pro mladší děti. Děti budou skládat puzzle, hrát stínovanou i kelímkové pexeso. Rozmotají klubíčka vlny, posílí sluchovou paměť, seznámí se s aktivitou Člověče, nezlob se.

Příspěvek nabízí doplňující aktivity pro práci učitelek v mateřské škole s mladšími dětmi. Veškeré činnosti vedou k rozvoji předčtenářské a předmatematické gramotnosti po malých krůčcích – od těch nejsnazších úloh po ty obtížnější. 

Zrakové vnímání – přiřazování barev

Učitel připraví  kousky barevných čtvrtek a svorky odpovídající barevnosti. Děti přikládají svorku na odpovídající barevnou kartu. Zkouší nasadit na čtvrtku.

Obměna: Děti navlékají korálek na stejně barevnou tkaničku, chlupatý drátek. Obtížnost rozlišíme velikostí dírky u korálku.

Zrakové vnímání, jemná motorika – zapínání

Učitel připraví/přišije různé druhy zapínání na kusy látky/flísu. Děti k sobě přiřazují barvy a procvičují zapínání. 

Zrakové vnímání – puzzle – pro nejmenší děti

Učitel připraví pro nejmenší děti skládačky ze dvou částí s předlohou. Např. obrázek trička, k tomu dva kousky stejného obrázku rozstřiženého na půl.

Obměna: Později děti skládají bez předlohy.

Zrakové vnímání – puzzle – ze tří částí

Učitel připraví puzzle ze tří částí – obrázek svisle rozdělí na tři části. Obrázek lze zalaminovat, podlepit čtvrtkou nebo nalepit např. na lékařské špachtle.

Zrakové vnímání – puzzle – ze čtyř a více částí

Učitel připraví jednoduché skládačky pro mladší děti – připraví jednoduché obrázky zvířat na velkém formátu jako předlohu. Kopii vybarví, zalaminuje a rozstříhá na části. Doporučuji podlepit magnetickou folií – děti mohou s kartami manipulovat např. na vyřazeném pečicím plechu, magnetické tabulce.

Zrakové vnímání – stínovaná

Učitel připraví karty s obrázky, děti ke kartám vyhledávají jejich stíny. Aktivitu přizpůsobíme věku dětí tím, že obrázky i stíny budou většího formátu, stíny budou barevné.  

Zrakové vnímání – pexeso

Učitel připraví pro děti hru pexeso. Základem je menší počet karet. S nejmladšími dětmi je možné hrát otevřenou variantu. Kartičky postupně otáčíme, avšak necháváme otevřené. 

Obměna: Kelímkové pexeso: pod kelímky od jogurtu připravíme nejrůznější přírodniny, barevná víčka od pet lahví, barevné figurky apod.  

Jemná motorika – obrysy zvířátek

Učitel připraví kaštany a obrysy zvířátek na větší formát tvrdšího papíru. Děti individuálně pomocí kaštanů znázorňují obrys zvířátek – přikládají kaštany.

Grafomotorika – rozmotávání klubíčka

Grafomotoriku učitel započne uvolňovacím cvičením. Připraví pracovní list formátu A3, zakreslí klubíčko vlny, které děti rozmotávají. Pracují ve stoje.

Obměna: Rozmotávání klubíčka fixem na tabuli.

Doporučuji na všechna grafotomotorická cvičení v tomto věku použít trojhranný fix značky Stabilo nebo kulatý silný fix. Drží se lépe a lehčeji než pastelka.

Grafotomotorika – svislá čára

Učitel připraví pracovní list formátu A3, kočička shodila klubíčka ze stolu. Děti kreslí svislou čáru (znázorňují padání klubíčka). Pracují ve stoje.

Řeč – Co k sobě patří?

Učitel připraví hru loto k rozpoznávání a pojmenování, které karty/obrázky k sobě významově patří. Děti mají ve dvojici či skupince destičku s podkladovými obrázky, postupně snímají z balíčku kartu, kterou přikládají na podkladovou kartu. Cílem je zaplnit všechny destičky. Náměty pro obrázky: lopatka a smetáček, nůž a vidlička, čepice a šála, holčička a chlapec...

Sluchové vnímání – sluchová paměť

Učitel pracuje s dětmi v kruhu na značkách, do středu kruhu umístí karty s obrázky zvířat. Dítě si vybere kartu – např. kočička, šnek. Kartu pojmenuje. Učitel vymyslí větu: „Kočička spí, šnek leze.“ Dítě větu opakuje. Vystřídají se všechny děti. V druhém kole učitel větu prodlouží: „Kočička Micka spí, šnek pomalu leze.“

Předmatematické představy – seznámení s množstvím

Učitel připraví karty s razítky samiček a jejich mláďat. Jedna barva je určena pro samice – do středu kartu otiskne razítko samičky. Karta s odlišnou barvou je určena pro razítka mláďat – razítka jsou rozmístěna jako na hrací kostce. V rohu karty znázorní odpovídající číslo. Karty s mláďaty připravíme maximálně do počtu 5. 

Děti přiřazují kartu samice k mláďatům, postřehují množství mláďat = razítek.

Předmatematické představy – Člověče, nezlob se

Učitel připraví papírovou desku, znázorní v řádcích počet 1, 2, 3, 4, 5, případně 6. Použije 6 barev, figurky v odpovídající barvě.

Kartonovou desku položí podélně, do 1. řádku zapíše barevně číslici 1 – vedle vyznačí stejnou barvou jedno kulaté políčko. Do druhé řádku vyznačí odlišnou barvou číslici 2 – vedle vyznačí stejnou barvou dvě kulatá políčka. Závěrem vyznačí odlišnou barvou číslici 6 – vedle vyznačí stejnou barvou šest kulatých políček. Ke kartonové desce patří miska s figurkami odpovídajícího počtu i barev. Dítě vkládá figurky do odpovídajících barevných polí, postřehuje množství.

Předmatematické představy – karty s prvky

Učitel pracuje s dětmi v kruhu na koberci (děti sedí na značnách) s látkovou podložkou a miskou s kaštany. Na podložce je vyšitý či natisknutý obrázek, který má dítě i na šatní skříňce. Učitel na podložky přikolíčkuje prázdnou kartu z pevnějšího papíru.

Učitel na svou látkovou podložku vkládá kartu s prvky (na kartě je namalovaný puntík, začínám s množstvím do 3). Děti vkládají na svou kartu odpovídající množství kaštanů. Pracuje v rychlejším tempu, cílem je postřehnutí/odhadnutí množství.

Časová orientace – líhnutí kuřete

Učitel připraví karty časové posloupnosti (např. líhnutí kuřete). Použije tři menší karty, které děti budou vkládat do pruhu. Karty znázorňují celé vajíčko lehce nakřáplé, z vajíčka vykukuje kuřátko, kuřátko je zcela vylíhlé. Na pruh vloží prostřední kartu. Děti poté doplňují pouze dvě karty – rozlišují, co se stalo předtím, a co potom. Další témata pro výrobu karet: růst květiny od semínka, vývoj zvířete od mláděte, vypadnutí zubu apod.

Prostorová orientace – první, poslední, blízko, daleko, na, pod

Učitel postaví do řady tři židle: např. žlutou, zelenou a červenou. Poté se ptá nebo pojmenovává, která židle je v řadě: první, poslední.

Učitel žlutou židli postaví dopředu místnosti, zelenou dozadu. S dětmi stojí u červené zcela vpředu. Pracují s pojmy blízko – daleko. Žlutá je blízko, zelená je daleko.

Učitel na zelenou židli položí klubíčko vlny – pracuje s dětmi s pojmy: klubíčko leží na židli, pod židlí.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
28. 2. 2019
Příspěvek obsahuje zajímavě zpracované téma čtenářské a matematické pregramotnosti mladších dětí.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída