Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Velikonoce s předškoláky III
Odborný článek

Velikonoce s předškoláky III

Anotace

Příspěvek nabízí náměty pro velikonoční aktivity s předškoláky. Děti budou „číst“ věty z obrázků, tvořit příběh z náhodně vybraných loutek, luštit hádanky, odhadovat délku činností, utvářet časovou osu vlastních prožitků. Zaměří se i na vnímání vlastního tělesného schématu.

Příspěvek navazuje na články Velikonoce s předškoláky I. a II. Nabízí inspiraci/nápady, jak s předškoláky zpracovat téma Velikonoce v mateřské škole či přípravné třídě.

Zaměřuje se především na rozvoj řeči a komunikace, orientace v prostoru a čase.

Aktivity jsou určeny pro děti, které navštěvují poslední ročník mateřské školy, i pro vzdělávání v přípravné třídě. Po drobných úpravách (zejména v náročnosti jednotlivých dovedností) mohou s materiálem pracovat již mladší děti.

Řeč – tvoření vět, příběhu, hádanky, sluchové vnímání – dokončování rýmů

Učitel pracuje s dětmi v kruhu, do jeho středu vloží obrázky mláďat, která se vyskytují v říkance. Přednáší říkanku, děti doplňují do rýmu vhodné slovo. O mláďatech dále s dětmi hovoří, utváří věty, příběh, hádanky.

Ukázka říkanky:

Autor: Petra Pšeničková, Jiří Novotný

„Na procházce v lese,
křoví se tam třese.
Vykoukla ven hlavička,
malinkého (zajíčka).

Co to na pasece klopýtá?
Čtyři malá kopýtka.
Šeptáme si do oušek,
že to bude (koloušek).“

Řeč – tvoření vět – obrázky

Učitel připraví pruhy s obrázky, ze kterých děti skládají větu. Děti nejdříve „přečtou“ (pojmenují) obrázky zleva doprava a utvoří z nich větu. Např. Babička peče beránka. Holčička s maminkou barví vajíčka. Tatínek plete pomlázku ...

Řeč – tvoření příběhu, dramatizace

Učitel připraví karty s obrázky do látkového pytlíku. Každé dítě si vytáhne jednu kartu z pytlíku. Společně s učitelem vybraná slova zasazují do příběhu, který mohou zdramatizovat. Doporučuji z karet připravit přímo loutky – na kartu nalepit špejli, děti si poté vytahují přímo loutku.

Ukázka slov: chlapec, holčička, pomlázka, koleda, červené vajíčko, maminka, zelené vajíčko, cibulové slupky, pečení beránka, pečení nádivky apod.

Řeč – tvoření vět/příběhu, zrakové vnímání – zraková analýza a syntéza – puzzle

Učitel připraví (např. zalaminováním zvětšeného obrázku) puzzle s velikonočním motivem. Děti pracují ve skupinkách, motiv mají společný.

Po sestavení skládačky utváří věty: „Na obrázku vidím holčičku s košíčkem plných vajíček.“

Příběh – dítě řekne větu o vybrané situaci z puzzle. Další dítě naváže a rozvíjí příběh.

Hádanky – děti utváří otázky pro ostatní.

Orientace v čase – délka činností

Učitel připraví pruhy se dvěma obrázky znázorňujícími činnost. Děti si pruh, obrázky prohlédnou, pojmenují a odhadují, která činnost trvá déle. Ukázka aktivit: hodování – barvení vajec, pečení beránka – snězení jednoho kousku beránka, jarní hlubší úklid – úklid výtvarného stolku, růst květiny – nasbírání květin do vázy. 

Orientace v čase – vyprávění vlastních zážitků tak, jak se udály

Učitel pracuje s dětmi v kruhu. Děti jednotlivě popisují, jak prožily Velikonoční pondělí. Důraz klademe na dodržení posloupnosti událostí, jak nejvíce to jde.

Orientace v prostoru – pojmy první, poslední, uprostřed, předposlední, mezi, hned vpravo, hned vlevo

Učitel připraví zalaminovaná vejce na formát A4, která podlepí kusem samolepícího suchého zipu. Druhou část suchého zipu připevní na zeď. S dětmi na zeď připevňuje barevná vejce podle zadání: červené vejce je první, poslední je žluté vejce, uprostřed zelené apod. Později se ptá, které vejce je první, které je uprostřed?

V druhé části děti pracují se svou sadou karet a prázdným pruhem (např. koberce), který nahrazuje suchý zip na zdi. Uspořádávají vejce ve směru zleva doprava podle zadání učitele. Každé dítě má stejnou sadu karet, barvy jsou totožné s velkými vejci.

Autor díla: Petra Pšeničková

 

Orientace v prostoru – vnímání vlastního tělesného schématu

Učitel z balicího papíru vystřihne ovál/vejce ve velikosti dětské postavy – některé ovály budou menší, některé větší. Každé dítě pracuje se svým oválem. Učitel dětem pomůže připevnit ovály na zeď. 

Aktivitu zahájí říkankou:

„Hlava, ramena, kolena, palce,
kolena, palce, kolena, palce,
hlava, ramena, kolena, palce,
oči, uši, pusa, nos.“

Děti recitují říkanku a dotýkají se jednotlivých částí těla. Poté si ještě ukazujeme, kde máme koleno, kotník apod.

Závěrem děti samostatně do oválu vyznačují zrcadlově svou hlavu, krk, ruce, nohy, koleno, prsty, na hlavě – oči, uši, nos, pusu...

Doporučená literatura: 

 • BEDNÁŘOVÁ, J.:  Sluchové vnímání. PPP Brno, 2008.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDA, R.: Orientace v prostoru a v čase pro děti od 4 do 6 let. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0022-0. 
 • BEDNÁŘOVÁ, J.,: Orientace v prostoru a v čase. Computer Press, Brno 2008. ISBN 978-80-251-1829-0.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDA, R.: Orientace v prostoru a v čase pro děti od 5 do 7 let. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0078-7 .
 • FRANČÍKOVÁ, R.; ŠTANCLOVÁ, E.: Šimonovy pracovní listy 15 – Rozvoj sluchového vnímání. Portál, Praha 2013. ISBN 978-80-262-0465-7.
 • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ,H.: Smyslové vnímání. Nakladatelství D+H, Praha 2003.
 • HAVLÍČKOVÁ, J.; EICHLEROVÁ, I.: Kouká Mína do komína. Portál, Praha 2013. ISBN 978-80-262-0471-8. 
 • CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V.; BOHÁČOVÁ, Š.: Šimonovy pracovní listy 6 – Logopedická cvičení I. Portál, Praha 2007. ISBN 978-80-7367-260-7. 
 • CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V.; BOHÁČOVÁ, Š.: Šimonovy pracovní listy 7 – Logopedická cvičení II. Portál, Praha 2007. ISBN 978-80-7367-261-4. 
 • LINC, V.: Tabulky ke čtení. Klett, Praha 2007. ISBN 978-80-86906-85-0.
 • PÁVKOVÁ, B.: Zlomíš si jazýček. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2513-7.
 • SYNEK, F.: Říkáme si s dětmi. Praha: ArchArt, 2004. ISBN 80-86638-04-9.
 • STARÁ, E.; STARÝ, M.: Žvanda a Melivo. Euromedia Group, Praha 2008. ISBN 978-80-242-3888-3.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
17. 4. 2019
Třetí díl autorky s motivací Velikonoc je zaměřený na čtenářskou pregramotnost. V uceleném bloku jsou nastíněny velmi zajímavé vzdělávací činnosti s dětmi.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída