Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slovní mraky ve výuce
Odborný článek

Slovní mraky ve výuce

6. 12. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Pavlína Hublová

Anotace

Sedm tipů na hrátky se slovy s využitím některé z aplikací pro tvorbu slovních mraků (wordclouds).

Na internetu najdeme množství on-line aplikací, které vytvoří tzv. slovní mrak, tj. shluk slov. Čím častěji se dané slovo vyskytuje ve vloženém textu, tím je slovo větší. Slovní mraky se mohou lišit také fontem, barvou nebo tvarem. Tuto zajímavou funkci lze také využít ve výuce.

Pozn.: Pár doporučených on-line aplikací nabízíme v závěru článku.

Aplikace umožňují:

  • vkládat věty nebo celý text do daného pole a jedním kliknutím vytvoří obrázek – slovní mrak;
  • vkládat odkaz z adresního řádku webového prohlížeče a vytvořit tak "mrak" nejfrekventovanějších slov ze zvolené webové stránky (lze využít např. u stránek z encyklopedií.

1. Pohádkové hádanky

Na internetu vyhledáme texty známých pohádek a zkopírujeme si část textu. Text vložíme do pole pro text v aplikaci a potvrdíme. Některé aplikace nabízí klepnutím na příslušné tlačítko různé obměny slovního mraku (font, barvy), čehož můžeme využít pro atraktivní vzhled.

Pomocí klávesy PrtSc sejmeme obrázek a vložíme do prezentace, nebo jiného vhodného programu. Po drobném oříznutí jsou stránky připraveny na velké motivační hádání k tématu pohádek.

2. Slovo – věta

Ve druhé třídě je jedním z témat výuka o stavbě věty („věta se skládá ze slov“). Stačí si tedy už jen zvolit společné téma vět, např. ptačí říši. Pomocí některé z aplikací vytvoříme jednoduché obrazy, kde mají žáci z rozházených slov sestavit smysluplnou větu a napsat ji do sešitu.

Pokud máme připojení k internetu a interaktivní tabuli nebo dataprojektor, je vznik takovýchto slovních mraků dílem okamžiku.

Autor díla: Pavlína Hublová

3. Brainstorming + diskuze

Pomocí techniky brainstormingu si nechte nadiktovat slova k danému tématu (v rámci evokace, motivace, reflexe apod.). Slova zapisujte přímo na PC do aplikace. Následně pak vytvořte slovní mrak.

Žáci pak mohou slova komentovat, dále o nich uvažovat, diskutovat.

4. Před čtením/po čtení

Vložte text článku do aplikace a ukažte žákům před čtením. Nechte je odhadovat, o čem bude článek. Díky funkci zvýraznění opakujících se slov mohou být tyto úvodní diskuze velmi zajímavé.

Po čtení článku vyzvěte žáky, aby si připravili hlavní myšlenku textu/nejzajímavější/nejvtipnější část apod. Zapište jejich postřehy do aplikace a zobrazte. Žáci mohou následně diskutovat, hledat další souvislosti.

5. Srovnáváme dva texty

Vytvořte dva slovní mraky s podobnými literárními texty na stejné téma – se staršími žáky můžeme srovnávat texty Romeo a Julie vs. West Side Story. Žáci pak mohou vyhledávat shody a rozdíly.

6. Slovíčka

Vytvořte oblak ze slovíček ve dvou jazycích. Žáci pak vyhledávají dvojice správných slov (např. český a anglický výraz). Pokud máte k dispozici interaktivní tabuli nebo promítáte na bílou tabuli, můžete pak společně spojovat dvojice.

7. Práce s textem – úvod, závěr

Vytvořte dva slovní mraky – jeden z některého úvodního odstavce, druhý z prostředního nebo závěrečného. Vyzvěte žáky, aby domýšleli děj před přečtením článku.

Po přečtení článku se můžete vrátit a zhodnotit své předpovědi. Vyzvěte žáky, aby hledali příčiny svých chybných odhadů.

Výběr on-line aplikací pro tvorbu slovních mraků

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Hublová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
6. 12. 2018
Využití slovních mraků ve výuce všech předmětů velmi podporuje čtenářskou gramotnost. Díky různé velikosti písma, zajímavému fontu a grafickému rozmístění mohou cloudy pomoci lepšímu pochopení klíčových slov (tagů) v odborných i beletristických textech. Článek nabízí konkrétní návrhy na využití cloudů i odkazy na vhodné aplikace.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

dataprojektor, počítač, připojení k internetu, různé druhy textů