Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Dopravní den s koloběžkou
Odborný článek

Dopravní den s koloběžkou

2. 1. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Pavlína Hublová

Anotace

Jednodenní tematické vyučování s tématem dopravní výchovy – pracovní listy, poznávání značek, bezpečnost v okolí školy, jízda zručnosti na koloběžce.

Cíl

 • Základy dopravní výchovy v 1. ročníku ZŠ,
 • třídění karet podle podobnosti, vyhledávání podpobných znaků (dopravní značky),
 • bezpečnost silničního provozu v okolí školy.

Příprava

V některé z předchozích hodin si žáci vyrobí nelepený skládaný notýsek, „podepíší“ (jméno, značka, nebo identifikační obrázek). To bude jejich „řidičský“ pro Dopravní den s koloběžkou. Budou do něj sbírat razítka v průběhu celého dne.

Rozhovor v kruhu

Pracujeme s obrázky z učebnice, fotografiemi nebo dopravními situacemi promítanými na interaktivní tabuli.

Povídáme si o rizicích, která čekají na chodce. Všímáme si dopravních značení – vyhledáváme je na obrazech a pojmenováváme jejich identifikační prvky (tvar, barvu, ústřední obrázek apod.).

Návrhy otázek:

 • Co by se mohlo stát, kdyby Fanda přelezl zábradlí a vběhl do silnice plné aut? Kudy má vést správná cesta?
 • Vidíte na obrázku nějakou dopravní značku? Jaký má tvar, barvu? Co asi znamená?

Třídění dopravních značek

Pracujeme se značkami, které se nacházejí v okolí školy a které jsou důležité pro bezpečný pohyb žáků cestou do/ze školy.

Žáci sedí v kruhu a uprostřed jsou karty/kartičky se značkami – každá by měla být k dispozici vícekrát (lze použít DUM, viz odkaz v příloze). Požádáme jednoho žáka, aby vybral jednu značku. Opět ji popíšeme (tvar, barva, ústřední motiv), pojmenujeme. Požádáme další děti, aby vyhledaly další značky:

 1. identické – kontrolujeme všechny shodné znaky, opakujeme pojmenování, vyvozujeme jejich účel,
 2. podobné – podle tvaru, podle barvy – pojmenujeme identické a rozdílné prvky, značky pojmenujeme
Celý postup opakujeme tak, abychom v závěru mohli odpovědět na následující otázky:
 • Jaký tvar mají zákazové značky?
 • Jaký tvar mají výstražné značky?
 • Jaký tvar mají informativní značky?

Správné roztřídění značek do tří skupin = první razítko do průkazu.

Skupinová aktivita – autíčka

Pracovní list, viz DUM v příloze.

Skupiny po 3–4 členech. Jakmile je aktivita připravena, hrají vždy dva ze skupiny „přiřazovačku“ – jeden má karty s tečkami, druhý karty s autíčky. Jeden zvolí kartu a položí ji na stůl, druhý vybere odpovídající svou a přiřadí do dvojice. Žáci se vystřídají.

Obměna: Třetí žák má karty s číslicemi – ke dvojici přiřadí číslici. Opět se žáci vystřídají tak, aby každý jednou začínal a dvakrát přiřazoval. Případný čtvrtý žák vše kontroluje.

Správné splnění aktivit = razítka do průkazu.

Vycházka do okolí školy

 • žáci vysvětlí význam reflexních znaků na oblečení a reflexní vesty
 • žáci se snaží identifikovat/pojmenovat/zařadit dopravní značky, kolem kterých vede procházka; získávají za to razítka do průkazu
 • praktický trénink chování na přechodu pro chodce (pokud to dopravní situace dovolí); učitel používá terčík

Závody zručnosti v jízdě na koloběžce

Na školním hřišti učitel společně s žáky připraví jednoduchou trasu závodu zručnosti. Cílem je pečlivě projet trasu bez pádu a nárazů. Rychlost se neměří!

Před začátkem soutěže ukáže učitel lékárničku a vyvodí s žáky její smysl. Mohou se podívat dovnitř a okomentovat obsah. Zdůrazníme bezpečí a pozornost při jízdě.

Závodem lze některým žákům doplnit počet razítek (jel/a opravdu velmi pečlivě, zaslouží si ... razítek).

Vyhodnocení ve třídě

Žáci postupně získávali razítka do průkazu. Snažíme se, aby měli všechna políčka zaplněna. Pokud to nevyjde, připravíme si jednoduché otázky, např. nad fotografiemi z úvodní aktivity.

Vyhodnocení proběhne v kruhu:

 • O čem jsme si povídali během celého dne? Proč?
 • Nastane nějaká změna při tvé cestě do školy?
 • Na co si budeš dávat pozor při cestě do/ze školy?
 • Jaký jsi měl/a pocit při jízdě zručnosti? Kdo byl vítězem? (všichni, protože jsme splnili všechny úkoly a snažili jsme se)

Reflexe

Skupinovou aktivitu s autíčky lze vynechat, zabere poměrně dost času. Pro její zrychlení je také možné vše předem vystříhat.

Vycházku do okolí školy je třeba dobře naplánovat, abyste opravdu potkali dopravní značení, o kterém jste si povídali ve třídě.

Jízda na koloběžkách žáky opravdu bavila. Kdo neměl koloběžku, mohl si půjčit od kamaráda (je dobré toto kamarádské gesto také ocenit). Důležité bylo, že se nejelo na čas, a tak měl každý šanci zvládnout trasu jako vítěz.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Hublová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
2. 1. 2019
Příspěvek se věnuje velmi aktuálnímu tématu dopravní výchovy v prvním ročníku ZŠ. Autorka nabízí svoji zkušenost s aktivním zapojením žáků a také využití již zpracovaných digitálních učebních materiálů.

Hodnocení od uživatelů

Honza Novotny
17. 12. 2021, 09:05
To je moc hezký a kreativní způsob, že se s dětmi učíte poznávat značky takhle. My jsme jim vyrobily podle seznamu, některé základní: https://www.dop…y-seznam papírové, které pak hadají a určují jejich význam. Docela to funguje a děti si to opravdu pamatují podle toho, co slyšíme od rodičů.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Mezioborove presahy:

 • Speciální vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Výtvarná výchova

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

obrázky dopravních značek z okolí školy, koloběžky (přinesou si žáci), kužely, švihadla, nelepený notýsek jako průkaz, razítka, terčík pro učitele, reflexní vesta alespoň pro 2 žáky, lékárnička

Vazby na materiály do výuky: