Odborný článek

Dopravní prostředky

7. 11. 2018 Předškolní vzdělávání
Autor
PaedDr Lucie Zormanová Ph.D

Anotace

Článek přináší náměty na řízenou pedagogickou činnost v mateřských školách na téma dopravní prostředky. Materiál je určen učitelům mateřských škol. Při psaní článku vycházím z vlastní zkušenosti. Tyto aktivity jsem realizovala v rámci tématu dopravní prostředky s dětmi tříletými a čtyřletými v evangelické mateřské škole v polském Těšíně. Při přípravě na toto týdenní téma jsem vycházela z polského metodického průvodce Przygoda z uśmiechem, jehož autorkami jsou Joanna Wasilewska a Bozena Godzimierska. Metodický průvodce byl pro mě inspirací, aktivity jsem si upravila tak, aby plně odpovídaly mé skupině.

Cíl

 • dítě pozná dopravní prostředky;
 • dítě zná zásady bezpečné jízdy;
 • dítě se rádo účastní pohybových her;
 • dítě odpovídá na otázky učitele.

Článek přináší inspiraci pro řízenou činnost v mateřské škole na téma dopravní prostředky. Při přípravě na  toto týdenní téma jsem vycházela z polského metodického průvodce Příhoda s úsměvem (Przygoda z uśmiechem), jehož autorkami jsou Joanna Wasilewska a Bozena Godzimierska. Ale myslím si, že aktivity se dají použít i v české mateřské škole. Z daného metodického průvodce jsem sice vycházela, ale mnoho aktivit jsem si upravila, tak jak mi pro danou skupinu přišlo vhodnější. V dané skupině byly většinou děti tříleté a několik čtyřletých, metodický průvodce je určen pro děti ve věku 4 roky, proto jsem mnoho aktivit zjednodušila. 

Jelikož aktivity byly vyzkoušeny v polské mateřské škole, ve které jsou věkově homogenní třídy, jsou vhodnější také pro užití v homogenních třídách dětí tříletých a čtyřletých. 

V rámci aktivit byly také využívány krátké říkanky a písničky, ty zde neuvádím, jelikož jsou v polštině. 

1. den

Dílčí téma: Kolo – dopravní prostředek pro děti

Didaktické pomůcky: obrázky kol pro děti i dospělé, obrázky dopravních značek (cyklistická stezka, konec cyklistické stezky, zákaz vjezdu), bubínek

Počet dětí ve skupině: 20

Průběh, jednotlivé aktivity:

1. Kola – práce s obrázky

Děti sedí v kruhu, učitel jim ukazuje obrázky, které představují kola pro děti a kola pro dospělé. Na magnetické tabuli je připnuto na jedné straně tabule jedno kolo pro děti a na druhé straně tabule jedno kolo pro dospělé.

Na základě obrázků si povídáme s dětmi o podobnostech a rozdílech kola pro dospělého a kola pro děti. Upozorníme děti také na to, že pokud jedou na kole, je nutné mít na hlavě helmu. Vysvětlíme si také proč.

Následně učitel ukáže obrázek kola s otázkou, zda se jedná o kolo pro děti, nebo pro dospělé. Následně jedno z dětí kolo umístí pod obrázek odpovídajícího kola (dětského / pro dospělé). Obrázků kol musí být tolik, aby se vystřídaly v připínání na tabuli všechny děti. 

Je dobré, pokud je méně obrázků kol pro děti, max. 5. Na závěr této aktivity lze rozvíjet počítání, zkoušeli jsme počítání do 5. Úkolem dětí je spočítat obrázky kol pro děti. Děti řeknou číslo a toto číslo také ukáží na prstech.

2. Pomoc na cestě

Jedná se o pohybovou aktivitu.

Tato činnost se odehrává na koberci ve třídě, v místě pro ranní aktivity. Učitel má bubínek. Pokud učitel rytmicky bubnuje, děti chodí v bubnovaném rytmu. Následně učitel silně udeří do bubínku, přestane hrát a řekne heslo označující aktivitu, kterou budou děti vykonávat.

Na silné udeření se děti zastaví a poslouchají, co učitel řekne. 

Hesla jsou následující:

 • pumpování kola – děti napodobují pumpování kola ve stoje
 • šroubování šroubku – děti napodobují tento pohyb, leží na zádech

Činnost probíhá tak, že učitel hraje na bubínek a děti chodí v bubnovaném rytmu. Následně učitel udeří do bubínku, přestane hrát a řekne heslo „pumpování kola“. Děti se zastaví, vyslechnou heslo a začnou dělat tento úkon. Pak učitel opět začne rytmicky bubnovat, děti chodí v bubnovaném rytmu, následně opět učitel silně udeří do bubínku a řekne heslo „šroubování šroubku“. Děti se zastaví, vyslechnou heslo a začnou dělat daný úkon. Následně opět učitel bubnuje a celý průběh několikrát zopakuje. 

3. Dopravní značky

Děti sedí v půlkruhu na koberci.

Učitel dětem ukazuje dopravní značky, pokud má dopravní značka tvar kruhu, děti ukazují rukama kruh (malují ve vzduchu), pokud má dopravní značka tvar trojúhelníku, děti ukazují rukama trojúhelník, pokud má dopravní značka tvar čtverce, děti malují ve vzduchu rukama čtverec. 

Následně učitel znovu ukazuje dětem dopravní značky (cyklistická stezka, konec cyklistické stezky, zákaz vjezdu, přechod pro chodce) a děti hádají, co by která značka měla představovat. 

Když děti dopravní značky poznají, můžeme ještě doplnit na závěr tuto aktivitu, která v dětech budí velký zájem a nám pomůže zábavnou formou u dětí procvičit význam jednotlivých dopravních značek.

Děti sedí v půlkruhu, učitel před ně na koberec dá obrázky jednotlivých dopravních značek, následně děti mají za úkol zavřít oči a nedívat se. Učitel v této chvíli vezme jednu dopravní značku a děti mají říci, která dopravní značka tam chybí. Toto se opakuje tak dlouho, až se vystřídají všechny dopravní značky. Dopravních značek by mělo být max. 5. 

2. den

Dílčí téma: Osobní a nákladní auta

Didaktické pomůcky: obrázky aut, bubínek

Počet dětí ve skupině: 20

Průběh, jednotlivé aktivity:

1. Auta – práce s obrázky

Učitel ukazuje obrázky s auty – osobním, nákladním, hasičským, policejním a sanitkou.

Obrázky připíná na magnetickou tabuli.

Následně klade tyto otázky: 

 • Jakým autem jezdí táta a máma?
 • Jakým autem se vozí zboží do obchodu?
 • Jakým autem jezdí policista?
 • Jakým autem jezdí hasiči?
 • Jakým autem jezdí lékař k nemocnému?

Děti na tyto otázky odpovídají názvy aut a ukazují na ně. 

Aby děti nekřičely jedno přes druhé, osvědčilo se mi zavést „mikrofon“ (vlastní výroba z papíru). Může mluvit pouze to dítě, které má mikrofon. 

Zde opět můžeme použít aktivitu, kterou jsme použili včera. 

Děti sedí v půlkruhu, učitel před ně na koberec dá obrázky jednotlivých dopravních aut, následně děti mají za úkol zavřít oči a nedívat se. Učitel v této chvíli vezme jeden obrázek a děti mají říci, které auto chybí. 

2. Auta osobní a nákladní

Tato aktivita se také odehrává na koberci jako i předchozí ranní aktivita. 

Děti představují auta.

Nejprve je dětem třeba vysvětlit zásady hry, nejlépe ukázat. „Když budete osobními auty, budete jezdit ne moc rychle, ale ne moc pomalu. Když budete nákladními auty, budete vozit těžký náklad, budete se pohybovat pomaleji. Když budete sanitkou, pak musíte jezdit velice rychle.“

Učitel silně udeří do bubínku a řekne heslo „osobní auta“.

Nejprve jsou děti auty osobními, učitel bubnuje normálním tempem, děti se v tomto tempu pohybují po koberci. 

Poté učitel udeří silně do bubínku, řekne heslo „nákladní auta“. Učitel bubnuje v pomalém tempu. Děti jsou auty nákladními a pohybují se po koberci pomalu.

Poté učitel udeří silně do bubínku, řekne heslo „sanitka“. Učitel bubnuje v rychlém tempu. Děti jsou sanitkou a rychle běhají po koberci. 

3. den

Dílčí téma: Dopravní prostředky na zemi, na vodě, v povětří

Didaktické pomůcky: obrázky různých dopravních prostředků, knížky s obrázky dopravních prostředků, bubínek

Počet dětí ve skupině: 20

Průběh, jednotlivé aktivity:

1. Dopravní prostředky, které létají, jezdí po zemi, plují po vodě

 • Učitel dětem ukazuje obrázky různých dopravních prostředků upevněné na magnetické tabuli, obrázky různých dopravních prostředků v knížkách. Děti odpovídají, co vidí na obrázcích. Opět je zde dobré dát dětem mikrofon. Komu dá učitel mikrofon, může odpovídat. Poté učitel ukazuje na obrázky a ptá se, zda tento dopravní prostředek létá, jezdí po zemi nebo pluje po vodě. 

Dále učitel dětem ukáže na obrázku a řekne, že auta, autobusy jezdí po cestě, ale vlaky a tramvaje jezdí po kolejích. 

2. Dopravní prostředky

Na počátku je třeba názorně ujasnit pravidla hry. 

Děti chodí v rytmu, který učitel hraje na bubínek. 

Následně učitel silně udeří do bubínku a zadá heslo „auta“ – děti běhají po koberci a drží ruce jako volant, kterým pohybují. Učitel rytmicky hraje na bubínek a v tomto rytmu se děti pohybují.

Následně učitel silně udeří do bubínku a zadá heslo „letadla“ – děti rozloží ruce jako křídla letadla a takto se pohybují po koberci. Učitel rytmicky hraje na bubínek a v tomto rytmu se děti pohybují.

„Vlak“ – děti dělají dlouhý vlak za učitelem.

Následně učitel udává tempo jízdy vlaku. Nejprve říká: „Jede vlak rychle, rychleji, čím dál rychleji, čím dál rychleji.“ Učitel se s dětmi pohybuje ve vlaku čím dál rychleji. Následně učitel říká: „Jede vlak pomalu, pomaleji, čím dál pomaleji.“ Učitel se s dětmi pohybuje ve vlaku čím dál pomaleji.

Tempu vlaku je třeba také přizpůsobit tempo učitelovy řeči. Pomáhá také, když učitel, který jede vepředu, vyťukává rychlost pohybu vlaku na bubínku. 

4. den

Dílčí téma: Letadlo

Didaktické pomůcky: obrázky letadla, knížka o letadle

Počet dětí ve skupině: 20

Průběh, jednotlivé aktivity:

1. Pohádka o letadlu

Učitel připevní obrázky letadel na magnetickou tabuli. Povídá si s dětmi, kdo už letěl letadlem. 

Učitel čte pohádku o cestě letadlem. Po přečtení pohádky následují otázky k přečtenému. 

2. Letadla

Tato činnost se odehrává na koberci. Děti představují letadla. 

Učitel říká, co se bude dít, a zároveň vykonává dané úkony s dětmi. 

Děti čupí. Následně učitel řekne heslo „letadla startují“. Učitel i děti roztahují ruce jako křídla a vstávají – letadlo letí nahoru.

Poté učitel vysloví heslo „letadla létají“. Učitel i děti s rozepjatýma rukama-křídly chodí po koberci.

Následně učitel zadá heslo „letadla přistávají“. Učitel i děti si sedají na koberec. 

5. den

Dílčí téma: Vlak

Didaktické pomůcky: obrázek vlaku, krabičky od zápalek, černá kola z papíru, lepidlo, plastelína, lokomotiva z papíru, bubínek

Počet dětí ve skupině: 20

Průběh, jednotlivé aktivity:

1. Vlak – práce s obrázkem

Učitel má na magnetické tabuli velký obraz vlaku, který je přikrytý šátkem. 

Děti sedí v půlkruhu. Učitel pomalu kousek po kousku odhaluje obrázek a děti hádají, co je na obrázku.

Následně děti s učitelem pojmenovávají jednotlivé části vlaku: lokomotiva, vagóny. 

Učitel se ptá děti: Kdo už jel vlakem? Po čem jezdí vlak?

2. Vlak – vlak pohybová hra

Děti dělají s učitelem, který je vepředu, vlak. Chvíli jedou vlakem a poté dojedou do stanice s názvem „Míč“. V této stanici se děti s učitelem promění v míčky a poskakují. Pak jedou opět dále, až dojedou do stanice „Kočky“. V této stanici se děti s učitelem promění v kočky, chodí po čtyřech a mňoukají. Pak dojedou dále, až dojedou do stanice „Pejsci“. V této stanici se děti s učitelem promění v pejsky, chodí po čtyřech a štěkají. Pak jedou dále, až dojedou do stanice „Medvědi“. V této stanici se děti s učitelem promění v medvědy a napodobují medvědí chůzi. Následně pokračují v jízdě vlakem dále, až opět dojedou do školky, čímž končí tato aktivita.

3. Vagóny – výtvarná činnost

Děti mají na magnetické tabuli připnutý obraz vlaku. 

S učitelem si povídají o tom, jak vlak vypadá, jak vypadají jeho vagóny. Každé dítě vymyslí, co by vagóny mohly převážet.

Následně od učitele dostanou krabičky od zápalek, které představují vagóny. Každé dítě dostane jednu krabičku. K bílému vnitřku těchto krabiček přilepují černá kolečka. Z plastelíny poté vyrobí náklad, které by mohl vagón vézt. 

Hotové vagóny se skládají jeden za druhým a za lokomotivou, která již byla vyrobena dříve.

Reflexe

Článek přináší inspiraci pro řízenou činnost v mateřské škole na téma dopravní prostředky. Jelikož aktivity byly vyzkoušeny v polské mateřské škole, ve které jsou věkově homogenní třídy, jsou vhodnější také pro užití v homogenních třídách dětí tříletých a čtyřletých. Myslím si však, že aktivity jsou využitelné i v české mateřské škole. 

Literatura a použité zdroje

[1] – GODZIMIERSKA, Bozena ; WASILEWSKA, Joanna. Przygoda z uśmiechem. WSiP Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2015.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr Lucie Zormanová Ph.D

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
7. 11. 2018
Ačkoliv se autorka opírala při přípravě tématu o polský metodický materiál, téma je využitelné rovněž v prostředí českých mateřských škol. Celek je tematicky provázaný a přináší dětem poznatky z dopravní výchovy.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost