Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Procházka Prahou. Několik zastavení k moderním dějinám
Odborný článek

Procházka Prahou. Několik zastavení k moderním dějinám

26. 2. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Marcela Svejkovská

Anotace

V článku popisuji vycházku po několika pražských místech spjatých s moderními dějinami. Realizovala jsem ji s tercií a kvartou víceletého gymnázia, kdy studenti provázeli studenty. Protože jsme se tematicky dotkli obou totalit, hlavním pedagogickým očekáváním pro mne bylo to, zda si mladí lidé uvědomili, jak křehká, vzácná a nesamozřejmá je svoboda.

Cíl

Studenti se mohou (dobrovolně) stát průvodci svých spolužáků. Předpokladem k tomu je jejich domácí příprava. Při procházce nás čekalo několik zastavení, kde si děti mohly historii takřka „osahat“ v terénu. Myslím, že vlastní spoluúčast na přípravě programu a to, že se pohybují přímo na místech, která jsou se zmiňovanými událostmi spjata, dává naději na to, že si vše lépe zapamatují, a zejména se budou s probuzeným zájmem dále ptát a hledat odpovědi.

1. zastavení – u Černínského paláce, se zaměřením na osobu ministra zahraničí Jana Masaryka 

Autor díla: Marcela Svejkovská


2. zastavení
 – v Loretánské ulici čp. 179 – pamětní desky dvou významných žen, které zde žily: Alice Masarykové a Marcie Davenportové

Autor díla: Marcela Svejkovská


3. zastavení
 – u hradčanského „Domečku“, místa spojeného s neskutečnou krutostí a nespravedlností

Autor díla: Marcela Svejkovská


4. zastavení
 – výstava Příběh Charty 77

Zde několik referátů:

The Plastic People of the Universe

Okolnosti vzniku Charty 77

Ivan Martin Jirous

Dana Němcová

Václav Havel

Autor díla: Marcela Svejkovská

Skvělá výstava Charta Story bohužel už byla ukončena, ačkoliv její tvůrci usilovali o to, aby se stala trvalou expozicí. 

Každý učitel dějepisu si ale jistě v Praze najde místo, které bude moci využít k připomínce protikomunistické rezistence (u domu v Ječné ul. 7, kde žili Němcovi, u hrobu Jana Palacha na Olšanských hřbitovech, Palacha a Josefa Toufara mohou vzpomenout u budovy bývalého sanatoria v Ledererově ul., u Arcibiskupského paláce, kde byl internován kardinál Josef Beran, a tak podobně.)

5. zastavení – u Lennonovy zdi

Autor díla: Marcela Svejkovská


6. zastavení – 
na Kampě u Werichovy vily

Autor díla: Marcela Svejkovská


7. zastavení – 
v Památníku obětí heydrichiády v pravoslavném Chrámu sv. Cyrila a Metoděje

Reflexe

Dle zpětné vazby od účastníků i samotných průvodců se exkurze povedla a všechny procházka bavila. Získali další informace o období heydrichiády, symbolicky se poklonili sedmi statečným klukům, kteří v kryptě položili své životy. Na několika místech se dozvěděli o krutém zacházení s čsl. občany v období komunistické totality. Zaměřili jsme se na příklady odporu a boje za svobodu. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Marcela Svejkovská

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
26. 2. 2019
Velice často slyšíme, že se učitelé vyhýbají nejmodernějším dějinám. Učitel se totiž dostává na tenký led pamětnického období. Proto každý příspěvek, který otevírá toto téma, zasluhuje pozornost a ocenění. A právě forma vycházky po místech "kudy kráčely dějiny" může být vhodným způsobem, jak umožnit žákům přímý kontakt s minulostí.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence občanské
  • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Výchova demokratického občana
  • Občan, občanská společnost a stát

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Exkurze

Nutné pomůcky:

Nejsou potřeba.