Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jaký je optimální počet žáků ve třídě? (Velká Británie)
Odborný článek

Jaký je optimální počet žáků ve třídě? (Velká Británie)

1. 4. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Jana Kindlmannová

Anotace

Závěry studie vědců z Univerzity z Londýnského institutu pro vzdělávání.


Britská studie vědců z Univerzity z Londýnského institutu pro vzdělávání (University of London Institute of Education) nedávno potvrdila, na co britští učitelé upozorňují již dávno, že optimální počet žáků ve třídě, pokud se mají ve škole skutečně něco naučit, je maximálně 20 (studie probíhala na 27 základních a 22 středních školách a týkala se 686 žáků). Se zvyšujícím se počtem žáků ve třídě klesá jejich pozornost, vzájemná interakce žák - učitel a rovněž roste míra frontálního vyučování. Často se také stává, že učitel tráví mnohem více času s žáky, kteří se do výuky ne zcela zapojují nebo neplní úkoly, čímž následně trpí celá třída. Horší chování, koncentrace a malé zapojování se do výuky je patrné zejména u dětí se slabšími výsledky. Dokonce se ukázalo, že se zvýšením počtu žáků ve třídě z původních dvaceti na pětadvacet se poměr žáků zapojených do výuky oproti nezapojeným zhoršil o jednu čtvrtinu.

Celkový závěr studie pak zní: prospěchově horší žáci se do výuky zapojovali dvakrát hůře ve třídě o třiceti žácích než ve třídách, kde bylo žáků 15 (což je velikost třídy typická pro britský nestátní sektor). Ve Velké Británii je otázka počtu žáků ve třídách velmi aktuální vzhledem k nedávnému zjištění, které odhalilo v některých třídách i 55 žáků (jde o konkrétní příklad z jedné školy, kde se v jedné třídě dokonce objevily tři různé věkové skupiny žáků a k tomu tři postižené děti bez školního asistenta). Oficiálně je maximální dovolený počet žáků ve třídě 30, ale v některých regionech toto číslo překračuje až 40 % škol. Z pohledu britských učitelů jsou přitom málotřídní školy nedocenitelné a pro budoucnost mladých Britů zásadní, a proto se snaží prosadit legislativu, která by od roku 2020 nařizovala 20 dětí ve třídách jako maximální možný počet. Jiný názor má ovšem ministr školství, který uvedl, že i 70 žáků ve třídě je ještě akceptovatelné číslo.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Kindlmannová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.