Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Prázdninová školka s dvouleťáky – Včelí medvídci I
Odborný článek

Prázdninová školka s dvouleťáky – Včelí medvídci I

26. 4. 2019 Předškolní vzdělávání
Autor
Petra Pšeničková

Anotace

Příspěvek nabízí aktivity pro práci učitelů s dvouletými dětmi. Aktivity jsou rozdělené na ranní tvořivou činnost, didaktickou část, případně venkovní činnost. Vše propojuje téma Včelích medvídků. Děti se naučí říkanku doprovázenou pohybem, vyrobí se včelí domek, loutky, kalíšek na sbírání pylu. Některé činnosti si zahrají i venku.

Příspěvek nabízí aktivity pro učitele a chůvy dvouletých dětí v dětské skupině, mateřské škole. O letních prázdninách můžeme docházku dětí do školky zpříjemnit celotýdenním jednotným tématem.

Osvědčilo se mi malé děti pravidelně vítat ve školce nabídkou tvořivé činnosti. Daří se tak lépe překonat tzv. překročení přes práh, odpoutání od rodičů. S kolegyní tvořivou činnost dětem nabízíme, avšak je nenutíme.

Denní režim:

  • 7:20–9:00 – příchod dětí, nabízená tvořivá činnost, volná hra 
  • 9:00–9:10 – úklid hraček
  • 9:10–9:30 – společná záměrná didaktická činnost dle zaujetí a koncentrace dětí
  • 9:30 – společná hygiena
  • 9:40–10:00 – svačinka
  • 10:00 – oblékání, následný pobyt na zahradě, vycházka, přesun na veřejné hřiště: volná hra, případně nabídka krátké organizované činnosti
  • 12.00 – příchod, převlékání, hygiena
  • 12.20 – oběd
  • 12.45–15:00 – odpočinek: čtená pohádka, následně poslechová pohádka z CD, svévolné buzení dětí a svačinka
  • do 16.30 – svačinka, volná hra dětí, odchody domů 

Pondělí

Ranní tvořivá činnost – koláž z postaviček 

Děti si vybírají omalovánku postaviček z pohádky Včelí medvídci. Vybarvují pastelkami a voskovkami. Později učitel obrázky nalepí na větší arch papíru, vytváří koláž. Děti si ukáží, kam jejich obrázek můžeme nalepit. Koláž vystavíme.

Didaktická část – uvítání, říkanka s pohybem

Uvítání, seznámení dětí pomocí říkanky, uvítání nových prázdninových dětí. Učitel v rytmu tleská se slovy „Jak se jmenuješ“? Dítko odpovídá a tleská: „Jmenuji se Anička.“

Krátká motivace k tématu Včelí medvídci a následné seznámení s říkankou, vysvětlení méně známých slov: olše, slitovat, člunek, tůňka, spojení říkanky s pohybem.

Čmelda – zdroj: internet

Čmelda měl nehodu, (běh po prostoru)

spadl, spadl na vodu. (leh na záda a kopání nožičkama)

Stará olše, co tu stála, (vztyk a paže mávají nad hlavou)

nad čmeldou se slitovala. (pomalý sed)

Poslala mu dolů list, (ruce v upažení)

na tom lístku jako v člunku,

přeplaval čmelda tůňku. (napodobování plavání rukama) 

Doporučuji opakovat říkanku každý den, pro jeden týden zvolit pouze jednu říkanku.


Obměna 1:
zdroj: internet

Čmelák hraje na basu, (napodobujeme hru na basu)

ve stoje i v kleče. (stojíme, pak klekneme)

Svlékl se až do pasu, (předvedeme svlékání trička)

pot mu z těla teče. (stíráme pot z čela jednou a pak druhou rukou)

Do trávy se překotí, (sedneme si na zem – turecký sed)

pod kytičku stinnou. (ruce tvoří nad hlavou stříšku)

Košilku si propotil, (mohutně se ovíváme rukama)

už nemá jinou. (ruce zkřížené na prsou a třeseme se zimou)


Obměna 2:
zdroj: internet

Copak mají na práci

baculatí čmeláci?

Strčí sosák do medu,

bzučí sladkou koledu. 

Úterý

Ranní tvořivá činnost – kalíšek na sbírání pylu

Učitel připraví roličky od toaletního papíru, samolepky hmyzu, pastelky a voskovky, barevné chlupaté drátky. Děti roličku zdobí dle své volby pastelkami, samolepkami. Učitel poté pomůže nalepit dno kalíšku izolepou (kolečko z papíru), do roliček vytvoří dírky. Dítě si vybere chlupatý drátek, který učitel provléká jako držátko.

Didaktická část – říkanka s pohybem

Učitel s dětmi zopakuje říkanku.

Venkovní organizovaná chvilka – sbírání pylu

Učitel po školkové zahradě (hřišti) rozmístí pyl (namuchlaný žlutý krepák). Děti pyl sbírají do svých kalíšků. 

Středa

Ranní tvořivá činnost – hmyzí kamarádi 

Učitel připraví obalový kartonový materiál, který svým vzhledem může připomínat plástev. Chlupaté drátky, temperové barvy. Děti si vybírají kousek kartonu. Učitel dopomáhá dětem s představou, jaké zvířátko by mohly vyrobit. Poté natírají příslušnou barvou. Po zaschnutí připevníme tykadla, nožičky pomocí chlupatého drátku či jinak dotvoříme.

Didaktická část – hmyzí pohybové hry, říkanka s pohybem

Učitel se s dětmi pohybuje jako Včelí medvídci a jejich kamarádi. Přičichávají ke květinkám jako včelky, skákají jako luční kobylky, přelétávají jako motýlci, předvádí drobnou chůzi mravenců apod. Závěrem zopakují říkanku.

Čtvrtek

Ranní tvořivá činnost – včelí domek

Děti na čtvrtku kreslí obrys domu, který dotváří otisky z pláství. Plástve (kousky kartonu) natírají žlutou temperou a otiskávají do domečku. 

Doporučuji dětem domek nepředkreslovat, pouze dopomoci. Můžete se těšit na krásné domky.

Didaktická část – říkanka s pohybem. 

Učitel s dětmi zopakuje říkanku.

Venkovní organizovaná chvilka – artefiletika

Učitel na školkové zahradě rozloží na hromádky tvořivé materiály. Např. víčka od pet lahví, klacíky, stužky a provázky, různé zbytkové materiály. Děti si vybírají šátky, na kterých budou stavět domeček pro hmyzí kamarády. Vybírají si materiály, které se jim líbí, uspořádávají na šátek. 

Doporučuji závěrem s dětmi domečky projít jako galerii. Každé dítě svůj domeček představí.  

Pátek

Ranní tvořivá činnost – loutky

Učitel připraví ze čtvrtky šablony Čmeldy a Brumdy, špejle, izolepu, pastelky/voskovky, vlnu žlutou a hnědou, proužky papíru. Děti si vyrábí loutku, učitel pomůže připevnit špejli jako držátko. 

Didaktická část – říkanka s pohybem, rozloučení

V poslední den v týdnu učitel s dětmi uzavře celé téma Včelích medvídků, rozdělí mezi děti koláž, rozloučí se. Zacvičí si a zarecitují si naposledy říkanku.

Venkovní organizovaná chvilka – divadélko

Na školkové zahradě děti hrají improvizované divadélko. Nacvičují v menších skupinkách, učitel dopomáhá.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
26. 4. 2019
Velmi inspirativní příspěvek pro vzdělávací činnosti s dvouletými dětmi se zajímavou motivací.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Školní třída