Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Na vyjmenovaná slova zvesela – 1. díl
Odborný článek

Na vyjmenovaná slova zvesela – 1. díl

15. 8. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Petra Pšeničková

Anotace

Příspěvek nabízí netradiční aktivity, které ulehčí seznámení s vyjmenovanými a příbuznými slovy po M. Žáci využívají hmatu, hry puzzle, zrakové fixace obrázků či slov.

Článek nabízí náměty pro zpestření výuky vyjmenovaných slov po M. Určen je primárně pro třeťáky, ale některé části lze použít i ve vyšších ročnících. Zmíněné činnosti mám s žáky ozkoušené, osvědčené, stejným způsobem s žáky procvičuji vyjmenovaná slova po ostatních hláskách. 

Moje zkušenost: začínám vyjmenovanými slovy po Z, poté se mi osvědčila vyjmenovaná slova po L a M. Vyjmenovaná slova po B a V řadím pro jejich náročnost až mezi poslední. Je třeba tomu řazení uzpůsobit výukové materiály: učebnici a pracovní sešit. Před samotnou výukou vyjmenovaných slov věnuji dostatek času slovům příbuzným.

Základní pomůcky pro každého žáka: hmatové archy s vyjmenovanými slovy, barevné kopie archů, které žáci již upravili, karty s příbuznými slovy.

Hmatové archy s vyjmenovanými slovy po M

Každý žák má k dispozici svou vlastní pomůcku, zakoupený polotovar upraví, obrázky vybarví, slova obtáhne. 

Poznámka: Hmatové archy lze zvlášť zakoupit v nakladatelství D + H. 

Autor díla: upravené materiály (Jucovičová, D., Randáková, K. – Vyjmenovaná slova po M) žáky.

Barevné kopie archů

U vyhotovených archů je třeba vytvořit dvě barevné kopie. Jednu kopii žáci rozstříhají na karty s obrázky a slovy, druhou kopii rozstříhají zvlášť na karty s obrázky, zvlášť na karty se slovy. Doporučuji karty podlepit tvrdším papírem nebo zalaminovat ještě před rozstříháním.

Autor díla: Petra Pšeničková

Karty s příbuznými slovy

Učitel připraví k rozkopírování a zalaminování pracovní list s různými příbuznými slovy k vyjmenovaným slovům po M. Každý žák si pracovní list rozstříhá na jednotlivé karty.

Seznámení s vyjmenovanými slovy

Výuku nového souboru vyjmenovaných slov zahajuji hrou pexeso v menších skupinách. Zdroj: Pavučinka – vyjmenovaná slova. Žáci k sobě přiřazují kartu s obrázkem a kartu s názvem a vysvětlením vyjmenovaného slova. Lze použít i karty z okopírovaného archu, žáci přiřazují kartu s obrázkem a kartu s obrázkem i pojmenováním.

Následně se zastavíme u těch vyjmenovaných slov, která jsou žákům méně známá. Postupně vybarvují archy vyjmenovaných slov.

Patří/nepatří

Učitel vysloví různá slova, žáci určují, zda patří mezi slova vyjmenovaná. Žáci používají svůj arch, např.: mysl, miska, Míla, mýt, Přemek, Přemysl apod. V této fázi nezapojuji slova příbuzná.

Přiřazovačka

Žáci využijí sady z barevné kopie archu – karty s obrázky, karty s vyjmenovanými slovy. V daném časovém limitu přiřazují obrázky ke správným vyjmenovaným slovům. Nejedná se o soutěž mezi žáky, ale o sledování svého posunu oproti předchozím dnům. Počet vytvořených dvojic lze zapsat do sešitu.

Zraková analýza a syntéza, zraková fixace

Učitel připraví karty s vyjmenovanými slovy, které v polovině slova podélně rozstřihne. Žáci slova skládají k sobě.

Obměna: Učitel připraví pracovní list, nadepíše kurzívou vyjmenovaná slova, avšak chybí její dolní část. Žáci tuto část slova dopisují. Osvědčil se mi postup na karty nadepsat kurzívou vyjmenovaná slova, poté je podélně rozstřihnout. Horní část slov nalepit rozházeně na pracovní list, závěrem tento pracovní list okopírovat pro všechny žáky.

Autor díla: Petra Pšeničková

Odkrývání obrázku

Práce ve skupinách. Učitel zvětší obrázek některého z vyjmenovaných slov (stejné grafické znázornění jako na archu). Rozstřihá na dílky. Hra začíná otočením všech dílů obrázkem dolů. Vždy jeden člen skupiny otočí jeden díl skládanky. Cílem je rozpoznat obrázek a k němu přiřadit správné vyjmenované slovo.

Hmatovka

Žáci pracují s archem vyjmenovaných slov, učitel předříkává jednotlivá vyjmenovaná slova na přeskáčku, žáci je co nejrychleji vyhledají ve svém archu a prstem přejedou povrch obrázku a slova. Později pracují bez archu jakoby ve slepé mapě. Učitel předříkává slova a žáci je vyhledávají ve slepé mapě. Kontrola nahlédnutím do archu.

Správné pořadí

Žáci pracují se sadou karet z barevné kopie, karty tvoří obrázky se slovy. Žáci co nejrychleji řadí karty za sebou tak, jak jsou na archu vyjmenovaných slov.

Poté se učitel ptá: Kolikáté v řadě je slovo mýt? Kolikáté je slovo hmyz?

Obměna: Žáci pracují s kartami s obrázky beze slov. Nebo pouze s kartami se slovy a bez obrázků.

Slova příbuzná

V této fázi začínám zařazovat slova příbuzná.

Žáci pracují se svou sadou příbuzných slov, která přikládají k vyjmenovaným slovům na archu. Závěrem některá příbuzná slova učitel nebo žáci přepíší na tabuli či do sešitu a vyznačí kořen slova = názorně si ukáží, co znamená slovo příbuzné.

Obměna: Žáci stojí v kruhu, učitel vyjmenovává různá slova. Pokud je uvedené slovo příbuzné ke slovu MYSL, žáci udělají dřep. Ukázka: myslivec, miska, Přemysl, smyčka, dmychadlo, mír, Mirka, domýšlivý, ...

Dvouminutovka

Po dobu dvou minut žáci zapisují na pracovní list co nejvíce vyjmenovaných či příbuzných slov po M.

Obměna: Slova vyhledávají v kartách s nadepsanými slovy.

Diktátek do sítě/tabulky

Žáci si vytvoří tabulku: 10 řádků a 5 sloupců podle vzoru učitele. Poté jako diktát zapisují do tabulky: souřadnice 4A – myšlenka, souřadnice 10D – milovník, souřadnice 8E – umyvadlo, souřadnice 7B – hlemýždí, ... 

Použité a doporučené zdroje:

  • BIČÍKOVÁ, V.: Pavučinka – vyjmenovaná slova. Havlíčkův Brod, Tobiáš. ISBN: 978-80-7311-076-5.
  • JUCOVIČOVÁ, D., RANDÁKOVÁ, K.: Interaktivní učebnice ČJ – I. díl. Praha, D + H 2010. ISBN 978-80-87295-02-1. 
  • JUCOVIČOVÁ, D., RANDÁKOVÁ, K.: Vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v, z – sada hmatových pomůcek. Praha, D + H 2010. ISBN 978-80-87295-02-1.
  • MAZÚRKOVÁ, B., NOSÁLOVÁ, B.: Ypsilonie – Cesta do vyjmenované země. Loris Games 2017.
  • MRÁZKOVÁ, E.: Deskové hry – Procvičujeme vyjmenovaná slova – B, L, M, P, S, V, Z. Edika 2014.
  • POKORNÁ, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha, Portál 2011. ISBN 978-80-7367-931-6.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
15. 8. 2018
Inspirativní tip pro učitele s náměty pro použití v praxi. Líbí se mi doporučení, která vycházejí z vlastních zkušeností autorky textu. Učivo vyjmenovaných slov je poměrně náročné, proto se domnívám, že může být tento náhled pro učitele zajímavý.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Spec. vzdělávací potřeby:

dysortografie