Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Česká školní inspekce: Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – vzdělávací program pro učitele ZŠ a SŠ
Odborný článek

Česká školní inspekce: Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – vzdělávací program pro učitele ZŠ a SŠ

5. 2. 2018 Základní vzdělávání
Autor
Lucie Kovaříková

Anotace

Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program zaměřený na využití didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA.

Cílem vzdělávacího programu není rozebírat metodologické či teoretické aspekty mezinárodního šetření PISA, ale nabídnout pedagogům možnost hlouběji porozumět záměrům a konstrukci používaných testových úloh a poskytnout jim tak určitý metodický návod, konkrétní tematické příklady a inspiraci pro práci s úlohami přímo ve výuce. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET, především v modulu školního testování.

Seminář je určen zejména učitelům 2. stupně základních škol a učitelům středních škol se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku. Přihlášeno může být i více účastníků z jedné školy. Účast na vzdělávacím programu je zdarma.

Vzdělávací program navazuje na obdobně koncipovaný program zaměřený na využívání úloh z mezinárodního šetření TIMSS 2015, který Česká školní inspekce realizovala na podzim 2017 a kterého se zúčastnilo více než 1 400 učitelů.

Jednodenní semináře (9:00–15:00) pro skupiny max. 15 účastníků se budou od ledna do dubna 2018 konat ve většině krajských měst České republiky* v následujících termínech:

* Konkrétní místa konání v daném městě jsou součástí zasílaných pozvánek a zájemcům o účast se zobrazí také při registraci na seminář v systému InspIS E‑LEARNING.

Rámcový program

1. Mezinárodní šetření PISA a metodika testování

 • Seznámení se základními informacemi o šetření PISA a vývojem výsledků českých žáků
 • Pojetí testovaných oblastí se zaměřením na přírodovědnou gramotnost v PISA 2015
 • Dílčí škály hodnocení, gramotnostní úrovně, sledované dovednosti a znalosti

2. Úlohy a otázky v šetření PISA, rozbor vybraných přírodovědných matematických úloh

 • Metodika tvorby testových úloh PISA pro oblast přírodovědné gramotnosti
 • Ukázky uvolněných testových úloh z přírodovědné a matematické gramotnosti (PISA 2015 a PISA 2012)
 • Rozbor, didaktické využití a vyhodnocování úloh

3. Rozbor interaktivních úloh PISA 2015

 • Metodika tvorby interaktivních testových úloh pro přírodovědnou gramotnost – nový prvek v cyklu PISA 2015
 • Rozbor, didaktické využití a vyhodnocování interaktivních úloh
 • Diskuze specifik a možností elektronického zadávání testových úloh

4. Práce s uvolněnými úlohami PISA v modulu InspIS SET a další možnosti využití ICT při výuce

 • Účel a určení systému InspIS s akcentem na modul školního testování, rámcové představení modulů certifikovaného a domácího testování
 • Základní komponenty systému: katalog úloh, katalog testů
 • Praktické ukázky využití uvolněných testových úloh z mezinárodních šetření

5. Tvorba testových úloh

 • Ukázky vybraných ICT nástrojů využitelných při výuce
 • Dílna – tvorba testových úloh
 • Zhodnocení a diskuze

6. Závěr, ukončení semináře

 • Informace o nástrojích České školní inspekce využitelných v rámci vlastního hodnocení školy
 • Ukázka publikací a dalších zdrojů pro inspiraci na webových stránkách České školní inspekce
 • Evaluace semináře

Během přestávek bude pro účastníky připraveno občerstvení.

Ve školicí místnosti budou mít pedagogové k dispozici notebooky, jejichž prostřednictvím si budou moci prakticky vyzkoušet práci v systému InspIS SET.

Pozvánky (včetně konkrétního místa konání v daném městě) jsou jednotlivým školám zasílány také adresně prostřednictvím e-mailové zprávy, a to vždy s několikatýdenním předstihem před prvním termínem konání seminářů v daném regionu.

Informace pro přihlášení k účasti na vzdělávacím programu

Na vzdělávací program se registrují samostatně přímo jeho účastníci-učitelé (nikoli přes ředitele školy), a to prostřednictvím systému InspIS E‑LEARNING. Registraci s výběrem konkrétního data konání semináře musí provést každý účastník samostatně dle následujícího návodu.

Pokud zájemce o účast na vzdělávacím programu (pedagogický pracovník školy) dosud nemá vytvořen účet v systému InspIS (nepracoval dosud např. v systémech InspIS DATA nebo InspIS ŠVP), bude před níže popsanou registrací nejprve nutné vytvořit si vlastní účet. To je třeba provést prostřednictvím registračního formuláře v  InspIS DATA na adrese https://inspis.csicr.cz, volba Vytvořit nový účet.

Po vyplnění formuláře obdrží pedagog na zadaný e‑mail zprávu s odkazem, přes který je požadavek na vytvoření účtu nutné potvrdit. V dalším e-mailu pak obdrží heslo pro přihlášení (uživatelským jménem bude e-mailová adresa).

Pokud si však uživatel tímto způsobem vytvoří nový účet, jeho použití pro registraci na vzdělávací program v InspIS E‑LEARNING bude možné až po uplynutí cca 30–60 minut (přenos dat mezi systémy InspIS).

Pokud zájemce o účast na vzdělávacím programu již účet v systému InspIS vytvořen má (nebo si ho dle předcházející instrukce nově vytvořil), je třeba se přihlásit do systému InspIS E‑LEARNING (https://elearning.csicr.cz). V sekci Nabízené kurzy se objeví nabídka termínů seminářů.

Po výběru příslušného termínu se pedagog do kurzu registruje

Pro jakékoli dotazy nebo pro zrušení registrace na vzdělávací program je možné využít systém InspIS HELPDESK (https://helpdesk.csicr.cz), téma požadavku: Vzdělávací akce a semináře ČŠI. Potvrzení o registraci bude účastníkovi zasláno e-mailovou zprávou.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lucie Kovaříková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.