Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Aktualizace Standardu finanční gramotnosti
Odborný článek

Aktualizace Standardu finanční gramotnosti

28. 11. 2017 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Alena Hesová

Anotace

Ministerstvo financí zveřejnilo v létě 2017 revidovaný Standard finanční gramotnosti, který stanovuje cílovou úroveň finanční gramotnosti pro žáky základních a středních škol. V tomto revidovaném standardu došlo k posílení určitých témat. Zároveň byla také revidována definice finanční gramotnosti: Finanční gramotnost je souhrn znalostí a postojů nezbytných k dosažení finanční prosperity prostřednictvím zodpovědného finančního rozhodování.

Ministerstvo financí zveřejnilo 20. 7. 2017 revidovaný Standard finanční gramotnosti, který stanovuje cílovou úroveň finanční gramotnosti pro žáky základních a středních škol. Oproti standardům finanční gramotnosti z roku 2007 došlo k posílení těchto témat: bezhotovostní placení, ochrana osobních údajů, kritické posouzení nabídky služeb a zboží, sestavení rozpočtu a porovnání majetku a závazků, úročení, porovnání finančních produktů, krátkodobé a dlouhodobé plánování a rizika dosažení cílů, zabezpečení na stáří, vznik a rizika půjček, důsledky nesplácení a řešení zadlužení a předlužení.

Na revizi Standardu finanční gramotnosti pracovala pracovní podskupina pro kompetence vytvořená ze zainteresovaných členů pracovní skupiny pro finanční vzdělávání při MF a přizvaných odborníků na výuku finanční gramotnosti na základních a středních školách. Východisky revize byly stávající standardy finanční gramotnosti, dokumenty celosvětové sítě pro finanční vzdělávání INFE (International Network on Financial Education) při OECD o klíčových kompetencích finanční gramotnosti 15–18letých a dospělých, slovenský standard finanční gramotnosti a zejména nové skutečnosti, které nastaly na finančním trhu za posledních deset let.

Na standardu panuje široká shoda odborníků z oblasti vzdělávání, relevantních ministerstev a trhu a byl odsouhlasen členy pracovní skupiny (mezi kterými jsou také zástupci MŠMT, NÚV, ČŠI).

Revidovaný standard finanční gramotnosti bude implementován do rámcových vzdělávacích programů při jejich nejbližší revizi. Národní ústav pro vzdělávání doporučuje základním a středním školám, aby v přechodném období (tedy do doby, než bude revidovaný standard finanční gramotnosti součástí rámcových vzdělávacích programů) porovnali revidovaný standard finanční gramotnosti se svým školním vzdělávacím programem a případně svůj školní vzdělávací program v oblasti finančního vzdělávání upravili nebo doplnili. Aktuální úprava školních vzdělávacích programů není v tuto chvíli povinností, ale pouze možností. V případě úpravy školního vzdělávací programu podle revidovaného standardu finanční gramotnosti bude tato úprava také v souladu se současným rámcovým vzdělávacím programem. 

Literatura a použité zdroje

[1] – Standard finanční gramotnosti: 2017 . 2017. [cit. 2017-11-14]. Dostupný z WWW: [http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/PSFV_2017_Standard-financni-gramotnosti.pdf].
[2] – Standard finanční gramotnosti. 2017. [cit. 2017-11-14]. Dostupný z WWW: [http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/aktuality/2017/standard-financni-gramotnosti-29163].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
109.38 kB
PDF
Standard finanční gramotnosti 2017

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Alena Hesová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.