Odborný článek

Kůň

24. 4. 2018 Předškolní vzdělávání
Autor
Kateřina Pokorná

Anotace

Jedná se o přípravu na hodinu pohybové činnosti. Materiál je určen učitelům v mateřských školách či vedoucím sportovních přípravek. Toto cvičení je vhodné pro děti předškolního věku (4–6 let).

Cíl: Cílem cvičební jednotky je obeznámení se s koněm (jak žije, co pije a jí, jak běhá přes překážky, jaké jsou druhy koňů, ...). Cílem hodiny je rozvoj rychlostních, obratnostních a odrazových schopností a posílení pletence ramenního a rozvoj fantazie.

Pomůcky: víčka od výživy (40 ks), koberečky 30 cm x 30 cm (20 ks), obruče (7 ks), švihadla (10 ks), dětské chůdičky (5 ks), skákací pytel (5 ks), kužele, plyšový koník

Vybavení tělocvičny: švédská bedna, žebřiny, trampolínka, tunel, přehupovadlo, žíněnky, koberec

Počet dětí ve skupině: 20

Instrukce:

1)      Svolání dětí do kroužku básničkou/písničkou:

„Uděláme kroužek, kroužek, kroužek, uděláme kroužek, za ruce chytnem se.“

Všechny děti se seběhnou do kroužku a chytnou se s kamarády za ruce. Jakmile jsou všichni v kruhu, pouští se a přivítají.

2)      Přivítání s dětmi básničkou s ukazováním:

Dobrý den, dobrý den, (velké kruhy pažemi)
dneska máme krásný den. (hluboký předklon)
Ruce máme na tleskání, (zatleskání)
nohy máme na dupání. (zadupání)
Dobrý den, dobrý den, (velké kruhy pažemi)
dneska si to užijem! (výskok ze dřepu)
obměna" dneska zlobit nebudem! (kroucení hlavou a pohyb pažemi, že ne)

Zdroj: http://www.skolkaexilu.cz/upload/rikadla-cely-rok-zluti.pdf

3)      Motivační hádanka:

Učitel dá dětem motivační hádanku: „Víte, děti, na co si budeme dnes hrát? Musíte uhodnout hádanku: Je to zvířátko, které nežije v domě, ale ve stáji. Nemá vlasy, ale hřívu. Ocas má z žíní. Nemá dvě nohy, ale čtyři. A na nich má kopýtka...“

V tento okamžik už všechny děti odpověď vykřikují.

4)      Koníčková rozcvička

Motivace: „Koníci mají kopýtka, tak my si je také uděláme, a to z víček od výživy.“

Každé dítě si vezme z krabice 2 víčka a pevně je chytne do dlaní. Učitel předcvičuje, děti napodobují. K tomu může učitel říkat, proč ten pohyb dělají (není nutné).

Motivace: „Nejprve si zkusíme, co naše kopýtka umí.“

Ve stoje:

 • Zkusíme, jestli nám pevně drží – uděláme kroužky zápěstím, předloktím a celou paží, víčka neupustíme.
 • Pak zkusíme, jak nám kopýtka zní – zatleskáme víčky o sebe: nad hlavou, před bříškem, za zády, ve stoji v předklonu za zády.
 • Ve stoji na 1 noze.

V sedu:

 • V sedu snožném zaklepeme na špičky, na kolena, na zem vedle špiček a vedle kolen.
 • V sedu snožném skrčmo zaklepeme pod koleny.
 • V sedu roznožném (v placce) – zkusíme dosáhnout, co nejdál, a tam zaklepat o zem.

V lehu:

 • V lehu na zádech uděláme andělíčka, víčky šoupeme o zem.

Motivace: „Kůň si nechává okovat podkovy u kováře, proto i my si necháme okovat nožičku.“

V sedu snožném přehodíme nohu a ťukáme si pravou rukou na levé chodidlo za doprovodu básničky:

„Kovej, kovej, kováříčku, okovej mi mou nožičku,

Vyměníme nohy – 2. chodidlo:

okovej mi obě, zaplatím já tobě.“ (Lidová píseň)

„Máme okované podkovy, tak můžeme běhat – rozběhneme se po 4 po tělocvičně a děláme krásný zvuk kopýtky. Radostí zařehtáme, když potkáme jiného koníka (kamaráda), vykopneme zadní nohy do vzduchu a odfrkneme si.“

Děti chodí po tělocvičně, klapou a vesele odfrkují.

Varianta 1: Běháme po 2 a víčky klapeme o sebe ve stoje.

Varianta 2: Koníci běhají na písničku: „Prší, prší, jen se leje, kam, koníčky, pojedeme…“ Vhodné, když venku prší.

5)      Já si tě zkrotím (aktivita ve dvojici)

Motivace: „Koníci v přírodě bývají divocí a musí nám je někdo zkrotit.“

Děti rozdělíme do dvojic. Každá dvojice bude potřebovat švihadlo (coby uzdu). Jeden kamarád bude kůň a druhý kamarád si ho ochočí. Dá mu ohlávku kolem pasu a projede se s ním na písničku Já mám koně kolem tělocvičny.

Motivační písnička (Lidová píseň): 1. sloka:

Já mám koně, vrané koně, to jsou koně mí.
Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa.
Já mám koně, vrané koně, to jsou koně mí.

Ve dvojici se vyměníme a zpíváme 2. sloku:

Já mám koně, vrané koně, to jsou koně mí.
Když já jim dám jetele, oni skáčou vesele.
Já mám koně, vrané koně, to jsou koně mí.

Přestávka na doplnění tekutin.

Děti, máte žízeň? Koně pijí z vědra, my tu žádné vědro nemáme, tak nám musí postačit naše lahvičky. Poté se děti posadí na čáru a čekají na další instrukce.

6)      Koníčkové pexeso s koberečky

Motivace: „Vzadu v tělocvičně se pasou na zelené louce moji koníci. Jsou nějací unavení po celodenním běhání, potřebuju, aby mi je někdo přivezl a ustájil.“

Úkolem dětí je pro ty koně dojet (viz obr.), naložit si vždy jednoho na kobereček a odvést ho do stáje.

Zelená louka = zelená žíněnka, moji koníci = obrázky koníků (pexeso), stáje = obruče

Děti poté 2–3x jedou pro obrázek koně (pexeso).

Varianta – mohou jezdit za doprovodu – Jede, jede, poštovský panáček… (Lidová píseň)

Správná technika jízdy na koberečku: paže napnuté, dlaně na koberečku, nohy mimo kobereček.

Až se všechny koně = kartičky pexesa sejdou v obručích, ve stájích, vytvoříme skupiny podle barvy, bílé k sobě (bělouši), hnědé k sobě (hnědáci), černé (vraníci) a s flíčky (grošáci).

7)      Bělouš, hnědák, vraník nebo grošák

Klademe dětem otázky, abychom je seznámili s druhy koňů. Upozorníme, že je to jako u lidí. Každý koník má jiné zbarvení.

Děti, koníci stejně jako lidé mohou mít různou barvu kůže.

Děti, jak se jmenují bílí koníci? (bělouši) Jak se jmenují hnědí koníci? (hnědáci) A ti černí jako vrána? (vraníci) S penězi (groši) na těle? (grošáci)

Poté děti rozdělíme do 4 skupin po pěti – stejně jako koníky na bělouše, hnědáky, vraníky a grošáky.

Děti (koníci) si stoupnou za sebe do skupinky. Každá skupinka dostane jiný úkol.

Vraníci mají za úkol přejít tělocvičnu s dětskými chůdičkami. Bělouši skáčou přes tělocvičnu na balónu s madly. Hnědáci skáčou v pytli. Grošáci probíhají slalom (popředu, pozadu, po čtyřech).

 
 

Děti se na stanovištích postupně prostřídají.

8)      Dostihy

Motivace: „Koníci moc rádi skáčou přes překážky, říká se tomu, že běhají dostihy. A my si takovou dostihovou dráhu také vyzkoušíme.“

Viz obr.

1. Přeběhnout přes přehupovadlo

2. Přeskočit postupně se zvyšující překážky

 

3. Prolézt tunelem

4. Vylézt na žebřinu a nahoře pohladit plyšového koně a poté seskočit na žíněnku.

 

(poznámka: děti musí doskakovat na pokrčená kolena)

5. Prolézt rozloženou švédskou bednou

6. Přeběhnout lavičku / Přeskákat lavičku (varianta – lavičku obráceně nebo kladinku)

 
 

7. 3x si vyskočit na trampolíně a seskočit na žíněnku

 

8. Obručemi přeskákat – panáka (varianta – žebřík nakreslený na zemi – panák / po 1 noze…)

 

9. Slalom mezi kužely

Dráhu proběhnout 3–5x

Obměna dráhy: viz foto

Dráha 2

 

 1. Výskoky na trampolíně
 2. Přeběhnout lavičku po dvou / čtyřech / přeskákat
 3. Chůze po dvou / čtyřech /běh po kladince
 4. Skoky žebříkem
 5. Žebřiny – vylézt nahoru a seskočit
 6. Slalom
 7. Překročit / přeběhnout / přeskočit snožmo překážky
 8. Na bosu dřep / balanc na 1 noze

 

  9. Přeskočit bedničky – nahoru a  dolů / překročit / preskočit

 

  10. Panák v obručích

 

Obměna dráhy: viz foto

 

Dráha 3

 1. Trampolína
 2. Překážky
 3. Kladinka
 4. Lavička
 5. Slalom
 6. Sudy na žíněnce nebo kotoul vpřed ze stoje roznožmo (s dopomocí)

 

 

 7. Bosu

 8. Přeskočit bedýnky

9)      Kolíbky

Motivace: „Koně a klisny mají děti, které se jmenují...?“ Děti odpoví: „Hříbátka.“

„Tak, a hříbátka taky ráda skotačí, jako vy děti. Ale někdy je musí maminka klisna uspat a zpívá jim ukolébavku. My jednu také známe a hříbátka pohoupáme.“

Děti dělají společně kolíbku na koberci.

Písnička: Halí belí, koně v zelí a hříbátka v petrželi. (Lidová píseň)

Cíl: zklidnění

10)   Rozloučení v kroužku

Na konci činnosti všechny děti pochválíme: „Co myslíte, děti? Co dostane šikovný koník jako odměnu?“

Rozdáme dětem piškoty/suchary.

Odměnou může být i obrázek koně, který si v MŠ potom mohou vybarvit. 


Fotografie jsou pořízené autorkou článku, zveřejněny se souhlasem zákonného zástupce dítěte.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kateřina Pokorná

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
24. 4. 2018
Velmi pěkně a přehledně zpracované téma, oceňuji fotografický materiál, který ilustruje pohybové činnosti.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

víčka od výživy (40 ks), koberečky 30 cm x 30 cm (20 ks), obruče (7 ks), švihadla (10 ks), dětské chůdičky (5 ks), skákací pytel (5 ks), kužele, plyšový koník Vybavení tělocvičny: švédská bedna, žebřiny, trampolínka, tunel, přehupovadlo, žíněnky, koberec