Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Jak kouzelník Žito potrestal nepoctivého hostinského
Odborný článek

Jak kouzelník Žito potrestal nepoctivého hostinského

11. 4. 2018 Předškolní vzdělávání
Autor
Dominika Dominika Bečáková

Anotace

Dramatická lekce inspirovaná knihou Staré pověsti české.

Úvod do tématu

Děti během 3 minut seznámíme s knihou Staré pověsti české, ukážeme si autora, popřípadě obrázky – záleží na vydání, které máme k dispozici. Poté začneme vyprávět o samotném kouzelníku z knihy. 
„Za časů krále Václava žil kouzelník Žito, králův dvorní šašek. Byl spravedlivý, bojoval pomocí kouzel proti křivdě a bezpráví. Žito jezdil po kraji, ale jednou v Bechyni – KŘACH, a bylo po jízdě, upadlo kolečko u vozíku. Naštěstí žil v tom městě i kolář, který mu nabídl pomoc.“

Warm up:

Děti vytvoří dvojice. Jeden z dvojice udělá vzpor, druhý mu chytí nohy. (Dítě ve vzporu je vozík, dítě, které drží nohy, čaroděj Žito – děti se v rolích prostřídají.)

V prostoru budou umístěny papírové kuličky (znázorňující kamínky, o které by se kolečko vozíku mohlo porouchat).

Děti v roli čaroděje chodí se svými vozíky po českém kraji a rovnoměrně vyplňují prostor, přičemž se musí vyhýbat papírovým kuličkám (kamínkům), aby se kolečko neporouchalo. Jakmile učitel jednou hlasitě ťukne do bubínku, všichni musí zůstat ve štronzu. Učitel projde mezi dětmi a zkontroluje, jestli některý z vozíků nenajel na kámen. Děti se v rolích vystřídají.

Průpravné cvičení:

Děti utvoří kruh a učitelka pokračuje ve volném převyprávění příběhu.

Za rohem měl hospodu Pípa. Hostinští mají dobrou pověst, ale Pípa jim ji jen kazil. Ošidil by i vlastního bratra, a proč by tedy neošidil cizího. „Uvidíme, co to je za ptáčka,“ řekl si Žito – a uviděl. Hostinský Pípa začal nosit na stůl, pivo bylo zředěné vodou a vejce nebylo na talíři skoro vidět. „Slepička málo nese,“ vymlouval se Pípa, ale kouzelník Žito cinkl na svou kouzelnou rolničku, a v tu ránu se z pípy stala slepice.

Učitelka vytáhne kouzelnou rolničku, kterou jí výjimečně zapůjčil kouzelník Žito.

Každý, kdo má rolničku, stává se v té chvíli kouzelníkem a popíše ostatním, jakým kouzlem potrestá nepoctivého hostinského. Každý, kdo svůj nápad řekne, zacinká na rolničku a poté ji předá dalšímu malému kouzelníkovi, aby také mohl vyjádřit svůj názor.

Hlavní činnost:

Krátké pokračování příběhu:

Hostinský v podobě slepice začal snášet vajíčka, a teprve když jich byla pořádná kopa, kouzelník Žito cinkl na rolničku a ze slípky se stal zase hostinský. „Kokokodák,“ smálo se hostinskému celé městečko – Žito vzal svůj vozíček a za chvíli po něm zůstala už jen pobavená Bechyně.

Učitelka zacinká na rolničku a promění děti v kouzelníky. Každý kouzelník dostane jedno vajíčko, které může začarovat. Vymyslí si, komu vajíčko patří, a dá mu vzhled, jaký si bude přát.

Požádáme děti, aby se přesunuly do pracovního prostoru ke stolům, kde bude nachystaná pěna po holení, temperové barvy a výkresy předem vystřižené do tvaru vajíčka. Učitelka dětem pomůže na papír aplikovat pěnu po holení, poté už každé dítě pracuje samostatně. 

Děti budou nanášet na pěnu libovolné kombinace barev, dokud nebude zaplněn barvou celý prostor na papíře. Poté necháme zaschnout a pěnu s barvou z papíru oškrábeme – tato práce by měla zůstat učitelce. 

Závěr:

S dětmi si shrneme postavu kouzelníka Žita.

 • Jaký byl? 
 • Co dělal?
 • Jakou věc používal k čarování?
 • Co provedl hostinskému? Touto otázkou se dostaneme k vajíčkům.

Každé z dětí dostane své vajíčko, ukáže ho ostatním dětem, představí se jako kouzelník a řekne, čí je to vajíčko.

Př.: „Já jsem kouzelník Pepa a vyrobil jsem dračí vajíčko.“

Reflexe:     

 • Co znamená slovo nepoctivý? 
 • Bylo správné, že kouzelník potrestal nepoctivce? 
 • Mohlo by se něco takového stát v reálném životě?

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dominika Dominika Bečáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
11. 4. 2018
Příspěvek je nápaditý a přitom srozumitelně a přehledně napsán. Zajímavá inspirace pro pedagogy MŠ.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost