Odborný článek

Tancovala ryba s rakem

Anotace

Kdo má rád zeleninu? Ryba s rakem přeci! Jsou to jejich zeleninoví kamarádi. V této lekci se budeme zabývat zeleninou, zacvičíme si aerobic, naučíme se říkadlo, zahrajeme si na tržnici a v pohádce O veliké řepě, se pokusíme tu slavnou řepu vytáhnout. Lekce je složená z aktivit motivovaných zeleninou, také zde objevíte část dramatickou, výtvarnou, hudební a samozřejmě pohybovou. Nabízí se spousta možností, co s dětmi můžete na toto téma tvořit, ať už se jedná o výrobky, tanečky, divadélka či pokusy. Zde jich pár naleznete, včetně pracovních listů a obrázků.

Cíl

Cílem této lekce je rozvoj jemné motoriky při výtvarných činnostech, zdokonalení hrubé motoriky při cvičení/aerobiku a především zapamatování si jednoduchého tanečku a říkadla.

Chceme při této lekci dětem připomenout různé druhy zeleniny a zaujmout je tímto tématem pomocí zábavných her a pokusů.

Pokud hledáte aktivity / činnosti / zajímavé nápady na téma zelenina, jste tady správně.

Lekce je pro děti různého věku, dá se realizovat jak s dětmi mladšího školního věku, tak s dětmi předškolního věku.

Jedná se o lekci krátkodobou, ale též se dá rozložit na více lekcí. Záleží na schopnostech dětí a samozřejmě na vašich časových možnostech.

Aktivity jsou seřazeny tak, jak by po sobě mohly následovat v mateřské školce – tedy od ranních činností přes tělovýchovnou chvilku a řízenou činnost až po procházku neboli pobyt venku.

Jedná se o činnosti všech metodik  metodika výtvarné výchovy, dramatické výchovy, hudební výchovy a také tělovýchovná metodika.

Zelenina je našim každodenním tématem (měli bychom ji konzumovat denně), dá se na toto téma vymyslet spousta aktivit, je to téma hravé a především chutné, tak si pojďme se zeleninou hrát, ochutnat ji a také si o ní něco povědět.

Ranní činnosti  VV metodika

Mezi ranní činnosti bychom měli řadit jednoduché, nenáročné a především takové činnosti, které navodí naše hlavní téma  zelenina.

Jednou z mnoha možností mohou být pracovní listy. Děti mohou například dokreslovat kuličky hrášku do lusku. Nebo mohou do předem připravené papírové sklenice kreslit či lepit okurky a podobně. Pro ty nejmenší volíme omalovánky. V případě, že máme smíšenou skupinu, můžeme zadat úkol do dvojic (starší + mladší)  například výrobek, kdy je potřeba zručnějšího kamaráda, proto dvojice starší s mladším. 

Tipy na výrobky:

 • VESELÁ BRAMBORA

Na stůl rozmístíme misky či talířky s různou zeleninou, některou nakrájíme (okurek, mrkev), některou naopak necháme v celku. Zadání úkolu je jednoduché, z obyčejné brambory vytvořit veselou bramboru. Oči, pusu, nos, uši, vlasy, ruce, nohy, ..., co je libo. Dětem však neukazujeme žádnou předlohu, chceme totiž, aby použily svou fantazii.

Zeleninu připevňují pomocí párátek. Jakmile svou práci dokončí, dají k sobě všechny brambory a vytvoří tak bramborovou rodinu, kterou můžeme nafotit a později vystavit na nástěnku. Zelenina přece jen nevydrží mimo ledničku čerstvá, takže po skončení lekce můžeme svým veselým bramborám sníst například uši, nos, či vlasy. Každý si ze své brambory sní to, co má rád.
 
pozn. Galerii výrobků doporučuji především proto, že děti jsou hrdé na svůj výrobek. 

 • VYROB SVÉHO KAMARÁDA

Pokud máme menší skupinu, můžeme si dovolit dát každému dítěti jednu tortilu. Postup je zde podobný jako u veselé brambory. Na stůl připravíme zeleninu, tortily. Každý se posadí vedle kamaráda, kterého bude chtít vyrobit.

Úkol je jednoduchý, každý si volí takovou zeleninu, kterou má rád, a snaží se pomocí této zeleniny zpodobnit svého kamaráda. Na tortilu tak položí například rajče jako nos, okurky jako oči, pažitku jako vlasy a papriku jako uši. Opět záleží pouze na dětech, tudíž neukazujeme předlohu.

Nakonec opět vytvoříme galerii, můžeme výrobky nafotit a poté sníst. 

 • MÍSTO ŠTĚTCE BRAMBORU

Známé a oblíbené malování pomocí brambory. Můžeme razítkovat nebo také pomocí brambor roztírat a míchat s nimi barvičky. Je to jednoduché a velice zábavné tvoření. Můžeme si brambory předpřipravit  vyřezat různé tvary, či zadat tuto opět tvořivou činnost starším dětem (7+).

Na papír obtiskneme tvary, mícháme barvy, a to vše necháme na fantazii dětí. Jde o činnost, která má děti zabavit, tudíž nepožadujeme nic zásadního. 

 • SÁZENÍ SEMÍNEK

Ať je zima nebo léto, zkusit něco zasadit můžeme kdykoli. Především řeřichu, ta nám vyroste vždycky.

S dětmi můžeme zasadit cokoli do malých květináčků, který si každý může třeba pomalovat temperovými barvami, či v kalíšku/kelímku (např. od jogurtu) na vatovém tamponku necháme vyklíčit řeřichu. Ta nikdy nezklame. Děti mají radost, když vidí zrovna takový progres, jako je u řeřichy. Roste nám to přímo před očima.

S menšími dětmi můžeme sázet například pomocí výrobku. Každému dáme malé semínko, které si nalepí na čtvrtku papíru, na další čtvrtku papíru nakreslí hlínu a nad hlínu nakreslí kousek zeleného výhonku  začátek růstu mrkvičky. Další stadium už je větší zeleň, takže na další čtvrtku papíru děti nakreslí opět hlínu, ale tentokrát bude čouhat větší zelená část mrkve. Na poslední čtvrtku papíru nakreslíme pouze mrkev. Tyto čtyři čtvrtky papíru pomůžeme dětem spojit tak, abychom vytvořili tzv. leporelo. Vznikne jim tak malá knížečka o růstu mrkvičky. 

Jestliže raději volíte pasivnější činnosti, můžeme dětem pustit pohádku, při které budou muset dávat bedlivý pozor, aby potom mohly splnit vámi zadané úkoly  např. obrázek z příběhu. Která zelenina se v pohádce objevila? Kdo v příběhu vystupoval? Buďto s pomocí pracovního listu či pouze bílého papíru.

Nejlépe pohádku z farmářského prostředí, o jakékoli zelenině či známou pohádku O veliké řepě. O pohádkách více v DV metodice níže.

Zvolit také můžete různé pracovní listy, pár z nich přikládám v příloze. Zábavnou činností může být také zavařování zeleniny, v příloze obrázky toho, jak jsme zavařovali okurky.

REFLEXE: Zdál se vám některý z pracovních listů těžký? Chtěly byste být farmáři? Kterou zeleninu máte nejraději? Kterou rády nemáte? Chutnali vám vaši kamarádi? Daly jste jméno své veselé bramboře? Co jste zasadily? Co vám vyrostlo/vyroste? 

Tělovýchovná chvilka  TV metodika

Na začátek tv chvilky volíme rozcvičení  rozcvičuje všechny části těla nehledě na to, jak bude tv chvilka náročná.

V rozcvičce se snažíme procvičit od hlavy až po paty. Rozcvičení nezanedbáváme, každý cvik opakujeme nejmíň 6x.

Ráda s dětmi aplikuji odbourávání napětí/stresu apod. skrze vykřičení se do světa. Postavíme se všichni do řady (tak aby nikdo na nikoho nemohl prskat při křičení) a začneme křičet z plných plic.

Povolíme dětem křičet, jak nejvíce to jde. Pouze však po krátkou dobu, aby nikoho poté nebolely hlasivky. Toto tzv. cvičení můžeme realizovat na začátku tv chvilky či na konec.

Hlavní částí této tv chvilky je AEROBIC na dynamickou hudbu. Toto cvičení motivujeme na RYBY a RAKY, kteří nás budou doprovázet hlavně v další činnosti.

Aby se děti vžily do rybiček a ráčků, máme pro ně nachystané obrázky, které si mohou nalepit na tričko. Rozdělíme si děti na ryby a raky (1 : 1).

Kreace měníme, jak je nám libo, dle hudby. Cvičíme takto alespoň 10 minut. 

příklady kreací/kroků/cviků:

 • šlapeme na místě  ZELÍ (jako bysme šlapali zelí) 
 • step touch  CIBULENKA  krok doprava k noze, doleva k noze 
 • tep, tep, tep  klepeme špičkou před sebou (ruce střídavě dopředu)
 • úkrok  had (syčíme)
 • točíme se doprava a doleva  MAKOVÁ PANENKA
 • zvedáme kolena a máváme rukama  jako motýlci
 • poskakujeme na místě  ŘEPA (ruce v bok) 
 • pony doleva, doprava skok k jedné a následně hned k druhé noze
 • do dřepu a vytáhneme ruce ke sluníčku  MRKEV
 • skáčeme s nohama snožmo doprava, doleva, dozadu, dopředu
 • došlapujeme na nohu, tu druhou volnou vždy zvedáme
 • došlapujeme na nohu, tu druhou zvedáme k zadečku
 • zvedáme kolena a tleskáme pod nohama
 • šlapeme véčko a zpátky na místo
 • Jack  nohy od sebe k sobě, rukama tleskáme nad hlavou (skákací panák)  POMETLO 

Výše zvýrazněné kreace si ukážeme vícekrát. Zvolíme nejšikovnější rybičku a ráčka. Tito dva budou ostatním předcvičovat výše zvýrazněné, nejlépe zapamatovatelné kreace. Podle věku dětí vybereme 46 kreací. Předcvičovatelům samozřejmě radíme. Snažíme se napovídat pouze názvy  zelí, cibulenka, maková panenka, řepa, mrkev, pometlo.

Vstupujeme do hry, jakmile se děti znova rozproudí. Dáváme pokyny spolu s předcvičovateli. Např. ryby štronzo, cvičí pouze raci. A naopak. Ryby cvičí zelí, raci makovou panenku atd. 

Do tělovýchovné chvilky můžeme zařadit také pohybové hry.

Hlavní činnost  říkadlo s tanečkem  HV metodika

Ačkoli se jedná o písničku, můžeme se ji naučit i jako říkadlo, nikdy však není na škodu se s dětmi rozezpívat u hudebního nástroje  nejlépe u klavíru.

Nejprve se správně rozdýcháme  hluboký nádech nosem a výdech pusou. Sledujeme, jak se nám zvětšují plíce, při výdechu, jak se nám zvedá bříško.

Následuje rozezpívání  stupnice (abcde) pomocí písmen, které nám pokaždé jinak otvírají ústa  a, e, i, o, u. Vyzkoušet můžeme také zvuky zvířat  píp, bů, brum či bé.

Nyní se naučíme slova. Děti po nás opakují řádek, po řádku. Poté celou sloku, dále připojujeme další sloky, vždy se vrátíme k té první a přidáme tu novou, až si to řekneme celé najednou.

Jakmile si osvojíme slova, přidáme taneční kroky. Záleží na věku dětí, zda se naučí spíše říkadlo či písničku.

Tancovala ryba s rakem
a petruška s pastrnákem.

Cibulenka s česnekem
a mrkvička s celerem.

Tlustá řepa s tenkým mákem,
hlávka zelí se salátem.

Skákalo i pometlo,
které se tam připletlo.

Přiskočil tam i křen z polí,
litoval, že kříž ho bolí,

nakonec však i ten křen
poskočil si s koštětem.

držíme se s kamarádem za ruce
a točíme se dokola

tleskáme na slabiky (7x)
otočíme se dokola

držíme se s kamarádem za ruce
a točíme se dokola

tleskáme na slabiky (7x)
otočíme se dokola

držíme se s kamarádem za ruce
a točíme se dokola

tleskáme na slabiky (7x)
poskočíme na místě (2x)

Jakmile se říkadlo naučíme, zahrajeme si hru, která souvisí s říkadlem.

HRA: každé z dětí dostane košík (obrázek, hračku či vyrobený), do kterého posbírá všechno, co bylo v říkadle. Na zem rozložíme obrázky zeleniny, každou minimálně v takovém počtu, kolik máme dětí. Pustíme dětem písničku Tancovala ryba s rakem, abychom jim pomohli. Nakonec si sesedneme do kroužku a zkontrolujeme si společně obsah našich košíků. 

HRA: pro menší děti můžeme zvolit tuto lehčí alternativu. Na zem rozložíme obrázky (flashcards či vystřižené obrázky z letáků) zeleniny a barevné papíry. Úkolem dětí bude zeleninu roztřídit podle barev, poté společně překontrolujeme a vyselektujeme, která zelenina v písničce vystupovala a která ne. Ta zelenina, která se v písničce objevila, skončí v košíku. Zeleninu, která v písničce nebyla, schováme pod polštář.

Tržnice  V některých školičkách jsou k dispozici kuchyňky s umělohmotnou zeleninou a různými košíky. Pokud ne, budeme kreativní a vyrobíme si tržnici například z papírových krabic, „živé“ zeleniny či obrázkové zeleniny. Možností je spousta, důležité je, aby se tržnice alespoň minimálně podobala té dnešní, pro ukázku můžeme s dětmi zajít na tržnici ve městě.

U této aktivity jde především o to, aby děti uměly pojmenovat zeleninu, kterou třeba dříve neznaly. U starších dětí můžeme požadovat platbu  naučí se přesně spočítat, kolik mají zaplatit.

Nakoupenou zeleninu dětem dáváme do nákupních košíků, pokud je máme k dispozici, či do igelitové tašky.

Vaříme  Polévku, či salát? S menšími dětmi bych volila spíše polévku. Po herně rozmístíme zeleninu (ať už opravdovou či pouze obrázkovou). Každé z dětí si vybere jeden kus zeleniny, který má nejraději. Můžeme děti pobízet postupně, aby nejprve ráčci nosili svou oblíbenou zeleninu a poté rybičky. Nebo nejprve budou nosit svou zeleninu do hrnce ti, kteří mají oranžovou zeleninu, zelenou či červenou zeleninu. Variant je spousta. Veškerou zeleninu mícháme v hrnci, kde se z ní vaří „polévka“.

Se staršími dětmi můžeme udělat salát. Na stolečky nakrájíme zeleninu na kolečka/kostičky. Děti nosí postupně svou oblíbenou zeleninu do velké misky, ve které mícháme výborný salát. Šikovnější děti si mohou svou zeleninu sami nakrájet pomocí příboru.

DV metodika 

Metodika dramatické výchovy je v dnešní době kolikrát něco úplně nového. Setkala jsem se v MŠ s několika staršími učitelkami, které nevěděly, jak na to, nechtěly cokoli vymýšlet a bránily se všem novodobým technikám a jejich názvům ještě více. Přitom se jedná o metodiku, která bývá u dětí velice oblíbená. Dramatické činnosti rozvíjí jejich osobnost, jsou hravé a děti se při nich častokrát projeví tak, jak bychom u nich nečekali, v dobrém slova smyslu.

Základem je vždy nějaký příběh, ať už dlouhý nebo krátký. Se vším se dá pracovat. Já jsem v této lekci zvolila pohádku O veliké řepě. Můžeme použít video či pohádku přečíst přímo z knížky od Františka Hrubína. Já osobně jsem ve většině případů zvolila tuto variantu pohádky: https://www.youtube.com/watch?v=Y6noz8e2IOM. Je velice hezky ztvárněná, jednoduchá a krátká. Navíc jsem k této krásné pohádce vypracovala jednoduchý pracovní list (viz příloha), avšak je spíše pro starší děti. Lze však upravit dle vašich představ.

Převyprávěj – Jakmile si pohádku všichni poslechnou, převyprávíme ji společně.

Sesedneme si do kroužku a můžeme začít. Příběh začínám já: Byl jednou jeden domeček a vedle něj se rozprostíralo velké dědečkovo pole... Ten, kdo bude mít v ruce předmět (plyšáka, řepu, žezlo apod.), bude vyprávět, kdo tento předmět nemá, musí pozorně poslouchat a především nemluvit.

Po převyprávění příběhu 

Divadlo – rozdělíme děti na herce a diváky. Jelikož je pohádka jednoduchá a paní učitelka navíc bude vypravěč, bude lehké pohádku zdramatizovat. Pro lepší zapamatování můžeme dětem nalepit obrázek jeho hrdiny na tričko.

Po odehrání příběhu, se děti vymění.

Pantomima – jelikož se jedná o náročnější aktivitu, volila bych si ji s dětmi 6+. Vysvětlíme dětem, že při této aktivitě nesmí mluvit, ale pouze předvádět gesty a mimikou. Každý, kdo se bude chtít zúčastnit, si vylosuje, koho bude hrát. Budeme pantomimicky předvádět pouze postavy, které se objevily v pohádce O veliké řepě – babičku, dědečka, vnučku Aničku, pejska, kočičku a myšku.

 • dědeček – zasadí semínko/řepu, nalézá obrovskou řepu, chodí kolem ní a obhlíží ji a diví se, snaží se ji vytáhnout
 • babička – míchá těsto na buchty, vaří v hrncích na peci a ochutnává, co uvařila
 • vnučka Anička – zalévá květiny, tancuje kolem nich
 • kočička – lebedí si na okně, pozoruje motýla
 • pejsek – běží po čtyřech na zahradě a očichává krtince
 • myška – hledá něco dobrého ve spíži

Brainstorming – jednou z možností, jak si zapamatovat či oživit daný příběh, je myšlenková bouře. Sesedneme si s dětmi do kroužku a každý kdo, bude mít v ruce předmět, který si zvolíme nejlépe tematicky, může říct, co ho hned napadá.

Já: veliká řepa – další: semínko – další: půda – další: pole atd.

... další aktivity

HOKUS POKUS – rozřízneme celer řapíkatý i s listy na půl podél v polovině celeru od spodní části. Jeden konec postavíme například do sklenice s modře obarvenou vodou a druhý konec do sklenice s červeně obarvenou vodou.

Stejně to můžeme udělat i s celerem vcelku, pouze uříznout kousek konce a opět jej postavit do sklenice s obarvenou vodou.

BINGOOOO – Nachystáme si dva klobouky/pytlíky a v nich obrázky s 10 druhy zeleniny. V jednom klobouku bude těchto 10 druhů po jednom kuse, zatímco v druhém klobouku těchto 10 druhů zeleniny bude minimálně tolik kopií, kolik máme dětí.

Každé z dětí dostane čistý papír, na který si vylosuje 10 kartiček se zeleninou, na slepo z klobouku. Tyto kartičky si mohou na papír nalepit či pouze položit a poté obracet na druhou stranu.

Paní učitelka losuje zeleninu jednu po druhé, děti si vylosovanou zeleninu obrací podle toho, jak ji paní učitelka losuje.
P.učitelka vylosuje rajče, ten kdo má rajče, si obrátí všechny obrázky s rajčaty, například Anička může mít klidně i 6x rajče, obrátí si tedy 6 kartiček. A tak dále .. až když má někdo otočeny všechny kartičky, vykřikne BINGO!

Reflexe

Tuto lekci jsem realizovala s dětmi v mladším školním věku, ale taktéž ve starším předškolním věku. Lekci tedy zvládnou jak malé, tak větší děti. Je třeba vše uzpůsobit věku dětí nebo některé z aktivit vynechat.

Lekce je pestrá, plná zábavných a zároveň naučných aktivit, u kterých se dobře s dětmi pobavíte, ale zároveň se děti něco nového naučí.

Nejtěžší aktivity na realizaci byly ty z DV metodiky. Naopak ty nejjednodušší a nejoblíbenější byly ranní činnosti s VV metodikou. 

Doporučuji dbát na motivaci a především dobře zorganizovat aktivity, skvěle se na ně připravit a pak už jen s úsměvem realizovat.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Lorgerová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
20. 3. 2018
Velmi zajímavě propojené činnosti dramatické, výtvarné, hudební a pohybové v uceleném tématu. Program mimo jiné utváří vztah dětí ke zdravé stravě (ovoce, zelenina).

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída