Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Jak rozvíjet sluchové vnímání v přípravné třídě – 3. díl
Odborný článek

Jak rozvíjet sluchové vnímání v přípravné třídě – 3. díl

15. 3. 2018 Předškolní vzdělávání
Autor
Petra Pšeničková

Anotace

Článek nabízí aktivity pro rozvoj sluchové analýzy a syntézy. Žáci se mohou těšit na rýmování, rozkládání slov, vyvozování hlásek ve slově v učebně i při vycházce.

Příspěvek doplňuje informace předchozích dílů Jak rozvíjet sluchové vnímání v přípravné třídě 1. a 2. díl o další praktické zkušenosti. Nabízí pro děti poutavé náměty pro rozvoj sluchové analýzy a syntézy.

Nápady využijí nejen učitelé přípravných tříd, ale i učitelé mateřských škol, 1. a 2. tříd ZŠ, učitelé žáků s dysortografií, rodiče.

Aktivity pro rozvoj sluchové analýzy a syntézy

Rozkládání slov na slabiky

Učitel pracuje s dětmi v kruhu na koberci / venku na trávě. Použije makety / obrázky / reálné kusy ovoce, zeleniny, hub, které vyskládá doprostřed kruhu. Každé dítě si vybere jeden kus, který pojmenuje a vytleská na slabiky. Např. hruška: hruš-ka. Ze začátku je dobré dětem s vytleskáváním pomoci tak, že tleskáme společně (učitel a konkrétní dítě). Pro některé dítě je obtížné tímto způsobem rozkládat slova na slabiky. Poté je možné použít kostky, kdy první kostka je vždy větší nebo jinak barevná. Každou slabiku zastupuje jedna kostka, slovo malina bude znázorněno třemi kostkami, slovo slunečnice bude znázorněno čtyřmi kostkami. Nejdříve však dětem nabízíme slova kratší. V této fázi děti ještě nevedeme ke zjišťování počtu slabik.

Obměna: Učitel vyzve děti, aby si přinesly každý jednu hračku / ve venkovním prostředí jednu přírodninu. Sesednou si do kruhu, postupně každé dítě pojmenuje svůj předmět, roztleská ho na slabiky a určí počet slabik. Předmět přiřadí ke kartě se správným počtem puntíků. Začínáme s kratšími slovy, čtyřslabičná a pětislabičná slovo zařazujeme až v dalších dnech.

Místo reálných předmětů může učitel použít sadu tematických karet – např. nábytek, zvířata, dopravní prostředky, přírodniny apod.

Rýmy

Učitel si připraví karty s obrázky nebo reálné předměty (rýmy) – např. tužka – hruška, míč – klíč apod. Nejdříve dětem předvede vyhledávání a poznávání rýmů. Poté již každé dítě pracuje samo se sadou 4 karet nebo reálných předmětů – vyhledává rýmy. Dítě např. dostane sadu karet: „pes, vosa, kosa, les“, nahlas karty pojmenuje pod dohledem učitele a pak už tvoří rýmy. Některé děti rýmy rozpoznají rychle a mohou pracovat samostatně, jiným dětem je třeba více pomoci. Děti také vedeme k vytváření vlastních rýmů a vyhledávání rýmů v říkadlech.

Vyvozování první hlásky ve slově

Učitel pracuje s dětmi v kruhu, předkládá obrázky nebo reálné předměty, které začínají na S. Společně s dětmi obrázky či předměty pojmenuje a poté děti vyzve, zda poznají, co mají společného. Slova s dětmi ještě jednou zopakuje se zvýrazněním první hlásky. Společně vymýšlejí nebo vyhledávají další slova, která začínají na S. Dětem také můžeme přečíst nějaký příběh nebo říkanku o této hlásce. Závěrem ještě syčíme jako hadi, každý se podle svého nadechne a s výdechem syčí jako had, opakujeme několikrát. Snažíme se o prodloužení výdechového proudu, každý však dýchá podle svého.

Následující dny obdobným způsobem vyvozujeme hlásku M. Pro cvičení prodlužování výdechového proudu můžeme použít medvědí „brummmmm“.

Obdobným způsobem postupně vyvozujeme hlásky P, J, T, L. Následně i zbývající souhlásky a taktéž samohlásky.

Obměna: Karty s obrázky na probrané hlásky, př. J, P, S, M, rozmístíme po místnosti nebo venku. Vyzveme děti k hledání obrázků, které začínají na M. Platí pravidlo, že je možné donést pouze jeden obrázek. Dítě pak učiteli předá obrázek se slovy: „Miska – M.“ Takto postupujeme i s dalšími hláskami.

Náměty pro vyhledání vhodných karet k této aktivitě lze získat kromě internetu v publikacích: Sluchové vnímání, BEDNÁŘOVÁ, 2008, Šimonovy pracovní listy 6, 7, CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V.; BOHÁČOVÁ, Š. viz literatura.

Obměna: Vždy dvě děti mají k dispozici pingpongový míček. Děti stojí u lavice naproti sobě, míček je uprostřed lavice. Děti foukají do míčku. Nacvičují tak prodlužování výdechového proudu.

Vyvozování poslední hlásky ve slově

Učitel pracuje s dětmi v kruhu. Připraví si obrázky slov, které končí na výraznější souhlásku (např. kos, pštros, ananas, les, pes, …). Obrázky s dětmi společně pojmenuje a pak hledají společný znak. Učitel může u slov hlasově zdůraznit poslední hlásku (kossss).

Postupně s žáky rozpoznáváme i další hlásky na konci slov. Platí, že při skupinové práci děti lépe rozpoznávají nejdříve výraznější hlásky; samohlásky bývají nejobtížnější.

V této fázi děti již dobře rozlišují první hlásku ve slově. Často trvá delší dobu, než pochopí, že nyní rozpoznáváme jinou hlásku než první. Po delším nácviku se však dětem začne dařit i v této oblasti.

Obměna: Učitel pracuje s dětmi v kruhu. Připraví si obrázky slov, které končí na méně výraznou souhlásku či samohlásku (např. puk, luk, lok, bok, …). Obrázky s dětmi společně pojmenuje a hledají společný znak. Učitel může u slov hlasově zdůraznit poslední hlásku (lukkkkkk). Postupně s žáky rozpoznáváme i další hlásky na konci slov.

Obměna: Děti spí jako kočky, oči mají zavřené. Probouzejí se = otevírají oči pouze tehdy, když slyší slovo končící na domluvenou hlásku. Učitel předříkává různá slova, děti/kočky se probouzejí a zase usínají.

Sklad a rozklad jednoslabičných slov

Učitel pracuje s dětmi v kruhu, do středu vyskládá obrázky jednoslabičných slov. Motivuje děti na hru kouzelníků. Učitel slova říká zašifrovaně/kouzelnicky. Děti mají šifru odhalit, slovo poznat. Např. Učitel: k – o – s. Děti: kos. Obtížnější variantou je, když děti mají slovo samy vyhláskovat.

Obměna: Přidáváme i slova dvouslabičná s otevřenou slabikou: kosa, noha, růže apod.  

Doporučená literatura

  • BEDNÁŘOVÁ, J.:  Sluchové vnímání. PPP Brno, 2008.
  • CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V.; BOHÁČOVÁ, Š.: Šimonovy pracovní listy 6 – Logopedická cvičení I. Portál, Praha 2007. ISBN 978-80-7367-260-7.
  • CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V.; BOHÁČOVÁ, Š.: Šimonovy pracovní listy 7 – Logopedická cvičení II. Portál, Praha 2007. ISBN 978-80-7367-261-4.
  • FRANČÍKOVÁ, R., ŠTANCLOVÁ, E.: Šimonovy pracovní listy 15. Praha, Portál 2013. ISBN: 978-80-262-0465-7.
  • ČOPÁKOVÁ, A., ZELINKOVÁ, O.: Pavučinka  Sluchové vnímání. Havlíčkův Brod, Tobiáš 2010.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
15. 3. 2018
Článek je vhodný pro práci s dětmi PŠV.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Spec. vzdělávací potřeby:

z odlišného sociokulturního prostředí, z cizojazyčného prostředí