Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Výuka angličtiny v MŠ – dopravní prostředky
Odborný článek

Výuka angličtiny v MŠ – dopravní prostředky

23. 10. 2017 Předškolní vzdělávání
Autor
Dominika Dominika Bečáková

Anotace

Výuka anglického jazyka v MŠ, modelová lekce na téma dopravní prostředky.

Slovíčka:

 • train
 • boat
 • plane
 • car
 • bus

Úvod:

Každá hodina angličtiny by měla začínat rituálem, aby děti věděly, že začíná angličtina. Od chvíle, kdy rituál proběhne, komunikuje učitelka s dětmi pouze anglicky.

Jako rituál může sloužit písnička s tanečkem, básnička. Jako příklad uvádím písničku „Hello everyone“.

„Hello everyone, tralalalala, (děti mávají, na část tralala se točí ve dvojicích)
hello everyone, tralalalalalalala.  

Text článku:

Děti sedí uprostřed herny v kruhu. Učitelka ukazuje dětem obrázky dopravních prostředků a každý z nich pojmenuje „This is a car“, děti opakují „a car“. Takto si s dětmi projdou všechny názvy dopravních prostředků.

Seznámení se slovíčky

Poté obrázky rozloží v kruhu (je vhodné, aby byl v kruhu každý obrázek alespoň dvakrát) a vyzve děti, aby si vzaly obrázek dopravního prostředku, jehož název si zapamatovaly. Poté se dětí ptá „What is it?“ a ukáže na obrázek, který tázané dítě drží v ruce. Dítě odpovídá př.: „This is a bus.“ Následně učitelka vezme zbývající obrázky a spolu s dětmi je pojmenuje.

Pantomimické předvádění dopravních prostředků

Děti chodí po prostoru třídy, učitelka vysloví název některého z dopravních prostředků a pantomimicky jej předvede. Děti ji napodobí a napodobují tento dopravní prostředek do doby, než učitelka vysloví jiný dopravní prostředek. Pokud učitelka vidí, že minimálně jedno dítě začíná chápat, co které slovíčko znamená, přestane pantomimicky předvádět sama a nechá děti, aby pantomimicky znázorňovaly dopravní prostředky samy. Děti budou sledovat kamarády a učit se od sebe navzájem.

Who is faster?

Učitelka má v ruce vždy dva obrázky. A ptá se dětí: „Who is faster?“ Děti odpovídají v angličtině dle svého uvážení.

Sing a song

Naučíme se s dětmi písničku s pohybem „The wheels on the bus go round and round“ – hudební podklad volně dostupný na internetu (youtube.com).

The wheels on the bus
děti naznačují rukama řízení
go round and round děti se otáčejí kolem vlastní osy
round and round, round and round. děti se otáčejí na druhou stranu
The wheels on the bus děti opět naznačují rukama řízení
go round and round. děti se otáčejí kolem vlastní osy
All through the town.“ děti se zastaví a rukama naznačí velké kolo (okruh okolo města)

Učitelka se ptá: „What is the song about?“ Děti mají za úkol vybrat z obrázků, které učitelka ukazuje, ten, o kterém se zpívalo v písničce.

Závěr

Děti dostanou pracovní list s dopravními prostředky a mají za úkol vybarvit je v pořadí, které určí učitelka. Př.: „Can you color the bus? Dítě vybarví autobus, učitelka chodí a kontroluje, zda děti skutečně vybarvují autobus, a až poté zadá další dopravní prostředek.

Na závěr je opět vhodný rituál v podobě obměněné písničky, kterou jsme použili v úvodní části.

Bye, bye everyone, tralalalala, (děti mávají, na část tralala se točí ve dvojicích)
bye, bye everyone, tralalalalalalala.  

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dominika Dominika Bečáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
23. 10. 2017
Článek je vhodný pro práci s děti v mateřské škole.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída