Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Polámal se mraveneček
Odborný článek

Polámal se mraveneček

Anotace

V této lekci si s dětmi ukážeme, jak to vypadá u doktora. Hravou formou si ukážeme, že není čeho se bát. Zapojíme téma hmyzí kamarádi – říkadlo Polámal se mraveneček a jeho kamarádka Beruška. Během lekce se děti naučí říkadlo, zacvičí si aerobic s kamarádkou Beruškou a zároveň si popovídáme o pánech doktorech, našem zdraví, vitamínech a tak podobně.

Cíl

Představit dětem blíže péči doktorů prostřednictvím říkadla Polámal se mraveneček. Naučit děti říkadlo a zacvičit si v rytmu aerobiku s kamarádkou Beruškou.

V dnešní době pány doktory navštěvujeme více než dříve. Spousta dětí se doktora bojí, avšak jsou to přeci zbytečné obavy. Doktoři nás přeci léčí. Bohužel dětská fantazie je obrovská. Pojďme tedy dětem tuto fantazii popohnat tím správným směrem. Hravou, veselou, mravenčí formou dětem představíme pány doktory a zbavíme je tak zbytečných obav a strachu. Přitom se naučíme říkadlo a zacvičíme si s kamarádkou Beruškou. 

Na začátku lekce začneme zlehka. Vykreslíme si omalovánku s obrázkem pana doktora. Každý svého doktora pojmenuje. Po dokončení všech omalovánek si sedneme do kroužku a vytvoříme si galerii obrázků. Každý si svého doktora položí na klín, představí nám jeho jméno a poví nám o panu doktorovi pár vět. Jaký je tvůj pan doktor? Je hodný, nebo přísný? Jakou má jeho plášť barvu? atd.

Jakmile všichni představí svého pana doktora, budeme klást otázky týkající se zdravotní péče: Proč navštěvujeme pana doktora? Kdo se pana doktora bojí? Proč? Kdo byl u pana doktora v nedávné době? Kvůli čemu? Co ti pan doktor řekl? Poslouchal, jak ti bije srdíčko? Měřil tlak? Byla tam i sestřička? Dostal jsi něco za odvahu? atd.

Můžeme dětem připravit i pracovní listy. Co například používá pan doktor, jak vypadá jeho ordinace, ...?

Ze sedavé činnosti přejdeme na chvilku do pohybu. Budeme cvičit v rytmu aerobiku, tentokrát s kamarádkou Beruškou, na veselé pohádkové či svižnější rytmické písničky.

Základem každé tělovýchovné chvilky je rozcvička, kde rozcvičíme veškerou část těla.

Může se stát, že děti nebudou ani po rozcvičce řádně uvolněné. Zvolíme tedy následující postup – aby odbouraly veškerý stres a byly při cvičení naprosto soustředěné a uvolněné – pořádně si zakřičíme. 

AEROBIC s Beruškou

Aerobic s Beruškou cvičíme na rytmické písničky, nejlépe však písničky bez textu, aby předcvičovatelku bylo slyšet.

Dnes si zacvičíme s kamarádkou Beruškou a mravenečkem – můžeme mít plyšáka či pouze obrázek nebo dětem můžeme říct, že Beruška to všechno sleduje, a na konci lekce vyhodnotí nejlepšího tanečníka. Zatímco my všichni budeme mravenečci a budeme se snažit kamarádku Berušku okouzlit. Pro lepší vžití se do mravenečka můžeme dětem vyrobit čelenky s tykadly a dát jim kolem krku červené šátečky.

Jdeme na to! Dejte na sebe velký pozor, ale také dávejte pozor na své kamarády, abychom se nepolámali.

 • šlapeme na místě
 • step touch – krok doprava k noze, doleva k noze
 • had – úkrok (syčíme)
 • tep, tep, tep – klepeme špičkou před sebou (ruce dopředu střídavě)
 • točíme se doprava a doleva
 • zvedáme kolena a máváme rukama jako motýlci
 • poskakujeme na místě (ruce v bok)
 • pony doleva, pony doprava – skok k jedné a následně hned k druhé noze
 • do dřepu a vytáhneme ruce ke sluníčku
 • skáčeme s nohama snožmo doprava, doleva, dopředu, dozadu
 • došlapujeme na nohu a tu druhou zvedneme
 • došlapujeme na nohu a tu druhou zvedáme k zadečku
 • zvedáme kolena a tleskáme pod nohama
 • šlapeme véčko a zpátky na místo
 • nohy od sebe k sobě – Jack (skákací panák)

Tak co myslíte, že na to Beruška říká? Komu se líbilo tohle rychlé cvičení? 

Protože jsme se rozehřáli jako správní mravenečci, půjdeme se na chvíli zchladit ke klavíru. Naučíme se dneska říkadlo o mravenečkovi. Znáte nějaké takové říkadlo? 

Říkadlo – Polámal se mraveneček

Říkadlo jsme již motivovali tělovýchovnou chvilkou.

Naučíme se dnes nové říkadlo o mravenečkovi. Nejprve se rozdýcháme, rozezpíváme pomocí na, ma, pa, la, da, sa, ja (stupnice c, d, e, f, g, a) a zvuků zvířat (píp, bů, brum, bé) u klavíru či kytary. Dále pomocí známých lidových písniček, jako jsou Skákal pes (C Dur), Kočka leze dírou (C Dur), Maličká su (C Dur) atd.

Vyťukáme si také rytmus, abychom si jej nejprve osvojili, předtleskám a poté pomocí dřívek starší děti budou ťukat na slabiky, mladší a nejmladší děti budou ťukat pouze pomocí prstíků.

Říkadlo se budeme učit po verších, poté dva verše, přidáme další verš a nakonec celou sloku.

Není to těžké říkadlo, jelikož je velice známé, tudíž by se jej děti měly naučit na jeden zátah.

Vyzkoušíme si také rytmickou chůzi v kruhu, aby se dostaly do rytmu tohoto říkadla. Učitel vyťukává rytmus na bubínek, děti přitom chodí v kruhu. Zvedají kolena do výšky, chodí po špičkách, zakopávají apod. S dětmi můžeme vyzkoušet mnoho obměn, jak se říkadlo a jeho rytmus naučit, a to třeba pomocí rytmického kánonu (děti rozdělíme na dvě poloviny, jedna polovina začne, jakmile dořekne verš, začne druhá polovina od začátku), pomocí štafety nebo hry na ztracený verš. S dětmi říkadlo rytmicky odříkáváme, jakmile zvednu ruku, vynecháváme celý verš. Děti si tak osvojí lépe slova, jelikož si musí v duchu sami povědět verš a poté navázat na ostatní a pokračovat.

Polámal se mraveneček,
ví to celá obora,
o půlnoci zavolali
mravenčího doktora.

Doktor klepe na srdíčko,
potom píše recepis,
třikrát denně prášek cukru,
bude chlapík jako rys.

Dali prášku podle rady,
mraveneček stůně dál,
celý den byl jako v ohni,
celou noc jim proplakal.

Čtyři stáli u postýlky,
pátý těšil, neplakej,
pofoukám ti na bolístku,
do rána ti bude hej.

Pofoukal mu na bolístku,
pohladil ho po čele,
hop a zdravý mraveneček
ráno skáče z postele.

Zdroj: https://cs.wikisource.org/wiki/Pol%C3%A1mal_se_mravene%C4%8Dek   

Pohybové hry – Berušky a mravenci

Hra „Mravenci“

Motivační říkanka – Beruška

Krovky samý puntík má,
mravenec jí nadbíhá.
Když sluníčko zasvítí,
létá z květu na kvítí.

Autor: Michael Novotný

Mravenci mají své dálnice, po kterých přepravují do svých mravenišť potravu. Zkusíme se také po takové dálnici přepravit? 

Ke hře potřebujeme dvě lavičky, které dáme vedle sebe. Lavičky představují mravenčí pěšinku (žíněnka slouží jako záchrana). Na každou stranu pěšinky postavíme stejný počet dětí (mravenců) čelem k jejich soupeřům. Pedagog bude beruška a na její povel vstoupí obě družstva na pěšinku (lavičku) a postupují v zástupu proti sobě tak, aby se co nejbezpečněji vyhnula obě družstva. Vyhrává družstvo, které v co největším počtu přejde pěšinku až do konce.

Hra na rozehřátí – „požírání mšic“

= sbírání balónků do košíku vrchní Berušky (paní učitelky), který paní učitelka stále vysypává (rozhazuje míčky po prostoru), dokud se děti dostatečně nerozehřejí. Děti u požírání mšic chodí s předpaženýma rukama a vydávají přitom zvuky chramsty, chramsty.

Hra berušky, honem domů

Děti představují berušky hledající květy. V místnosti jsou na zemi rozmístěné papírové květy (velikost A3) různých barev, děti se pohybují po místnosti v mírném běžeckém tempu, na předem domluvený signál a zvolání určité barvy musí vyhledat květ dané barvy a stoupnout si na něj, na jednom květu může stát pouze jedno dítě, květy jsou postupně odebírány.

Reflexe

Lekce se vydařila s dětmi mladšími i staršími zvlášť. Děti se již nemají důvod bát pana doktora. Při každé z činností se široce rozpovídaly.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Lorgerová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
3. 1. 2018
Vhodné téma pro předškolní děti.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Školní třída

Nutné pomůcky:

omalovánky, psací pomůcky, obrázky či fotografie, hudba na CD, CD přehrávač, podložky, dřívka jako hudební nástroj či jiné Orffovy nástroje