Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Scientix – inspirace ze světa přírodních věd
Odborný článek

Scientix – inspirace ze světa přírodních věd

15. 6. 2017 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Ing. Vladimíra Pavlicová

Anotace

Cílem evropského projektu Scientix je podporovat vzdělávání v oblasti matematiky, přírodních věd a technických oborů. Článek ve stručnosti představuje projekt, popisuje základní orientaci na portálu projektu a uvádí několik příkladů dostupných materiálů, které lze využít ve výuce.

Scientix je evropský projekt, který se zaměřuje na podporu vzdělávání v oblasti matematiky, přírodních věd a technických oborů. Na portálu projektu (www.scientix.eu) naleznou učitelé volně dostupné výukové materiály a možnosti pro svůj další profesní rozvoj (webináře, semináře, online kurzy apod.). Scientix také nabízí projektovým koordinátorům možnost zveřejnit své výstupy z národních či evropských projektů a slouží jako platforma pro výměnu zkušeností a dobré praxe mezi učiteli, představiteli školství a vědeckými pracovníky.

Scientix funguje již od roku 2009 a za tu dobu se podařilo vybudovat rozsáhlou komunitu pro přírodovědné vzdělávání v Evropě. V první fázi projektu byl vybudován portál, na kterém byly shromážděny zdroje a materiály z různých evropských projektů. Druhá fáze se zaměřila na propagaci portálu na národní úrovni prostřednictvím konferencí, seminářů, webinářů a dalších akcí a aktivit pro různé cílové skupiny. V současné, tj. třetí fázi se pozornost věnuje především evropské spolupráci a dalšímu rozšiřování portálu. Aktuálně je možné na portálu vyhledat informace o více než 500 probíhajících či ukončených projektech (regionálních, národních či evropských) a také si bezplatně prohlédnout či stáhnout přes 1 600 výukových materiálů. Portál je plně k dispozici v osmi jazycích, přičemž hlavní navigace je dostupná i v dalších jazykových verzích včetně češtiny.

Projekty zveřejněné na portálu Scientix (www.scientix.eu) lze filtrovat podle různých kritérií. Na hlavní stránce portálu po zvolení záložky Projekty (v hlavní navigaci, v horní části stránky) si tak můžete nastavit např. vyhledávání na Země: Česká republika a Téma: Nanotechnologie. Po stisknutí tlačítka Použít filtr se zobrazí projekty, do kterých byl zapojen alespoň jeden český partner. Jedním z výsledků tohoto vyhledávání je evropský projekt NanOpinion.

Pokud kliknete na název tohoto projektu, budete přesměrováni na stránku s podrobnějšími informacemi, která je rozdělena do tří částí. V první části Základní informace jsou uvedeny kromě stručného popisu projektu také údaje o koordinátorovi a partnerech projektu, době realizace nebo odkazu na projektové stránky. Druhá část Informace o výsledcích výzkumu je určena především pro publikaci zpráv pro vědecké pracovníky (je-li pro projekt relevantní). Ve třetí části Informace pro učitele jsou zveřejněny výukové materiály, metodiky pro učitele či další relevantní zdroje. Všechny materiály v této části si lze volně prohlédnout, stáhnout a využívat v hodinách. A navíc materiály, které umožňují úpravy (textové dokumenty, některé animace apod.), mohou být na žádost uživatelů bezplatně přeloženy do češtiny či dalších evropských jazyků. Podmínkou je, aby o překlad požádali nejméně tři zaregistrovaní uživatelé (registrace na portálu Scientix je zdarma).

Podrobnější návod, jak se orientovat na portálu Scientix včetně ilustračních obrázků, si lze prohlédnout v prezentaci představené na webináři, který proběhl na rvp.cz (http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=13095).

A jaké projekty jsou na portálu Scientix zveřejněné? Z projektů, které byly realizovaný v České republice, lze zmínit např. projekt Matematika s radostí nebo Svět geologie. Projekt Matematika s radostí (http://msr.vsb.cz/) interaktivní formou zpracovává všechna témata středoškolské matematiky (včetně diferenciálního a integrálního počtu). Žáci si tak mohou procvičit své znalosti prostřednictvím různých typů testů a her, jako je AZ kvíz, Neriskuj nebo Párovací hra. Všechna cvičení mají formu PDF umožňující okamžité vyhodnocení odpovědí a učitelé si mohou na stránkách projektu vytvořit také vlastní sadu testových úloh pomocí Generátoru testů.

Svět geologie (www.geology.cz/svet-geologie) představuje rozmanité aktivity pro žáky, učitele i veřejnost z oblasti geologie. Stáhnout si lze např. náměty na výlety do terénu, které obsahují mapu trasy a geologickou charakteristiku území, ve virtuálních laboratořích prozkoumat horotvorné procesy nebo si spustit animaci ilustrující vznik Milešovky. Součástí webových stránek je tak sekce Materiály pro učitele, která obsahuje pracovní listy pro žáky a metodiky pro učitele pokrývající širokou škálu geologických a geografických témat.

Jako příklad zahraničních projektů, které jsou na portálu Scientix zveřejněné, je možné uvést projekty Global Excursion a Go-Lab. V rámci projektu Global Excursion vznikly online laboratoře a různé aplikace z oblasti přírodních věd. Ty umožňují např. prožít celý let Appolla 11 od odpočítávání, start až po přistání na Měsíci. Animace zjednodušeně ukazuje, jak let probíhá, a zároveň obsahuje dobové fotografie či videa včetně toho, v němž jsou zaznamenány první lidské kroky na měsíčním povrchu. Další aplikace se pak dá využít v hodinách biologie, neboť interaktivně zobrazuje lidské tělo. Prostřednictvím jednoduchého ovládání je možné volit, které soustavy jsou právě viditelné, lidským tělem otáčet nebo si jednotlivé části těla přiblížit.

Online hry a animace také využívá projekt Go-Lab, v rámci něhož byla připravena výuková aplikace zaměřující se na atomy. Pouhým přetahováním protonů, neutronů a elektronů z misek do naznačeného modelu atomu lze tvořit jednotlivé prvky. Zároveň se ve znázorněné periodické tabulce příslušný prvek barevně označí. Pokud navíc v dolní černé liště přepnete ze záložky Atom na záložku Symbol, budou se zobrazovat také protonová a nukleonová čísla vytvářených atomů.

Kromě volně dostupných výukových materiálů a zdrojů mohou učitelé na portálu Scientix využít Moodle kurzy pro svůj další profesní rozvoj (Platforma Scientix Moodle v pravé části hlavní stránky). Tyto kurzy se zaměřují jak na využití digitálních technologií ve vzdělávání, tak i na matematiku a přírodní vědy. Zhruba 20 z těchto kurzů je k dispozici i v českém jazyce, jedním z nich je např. kurz věnující se radioaktivitě a poločasu rozpadu (do kurzu je možné vstoupit jako host). Na portálu projektu Scientix jsou dále publikovány informace o aktuálních nabídkách seminářů, webinářů a dalších akcí, kterých se mohou učitelé a další zájemci zúčastnit. Novinky a informace o akcích probíhajících v České republice jsou publikovány na stránkách www.dzs.cz/eun.

Scientix také nabízí možnost regionálním, národním a evropským projektům zveřejnit na portálu své výstupy a tím se zapojit do mezinárodní komunity. Na portálu lze bezplatně publikovat informace o probíhajících i ukončených projektech financovaných z veřejných zdrojů. Výhodou je zvýšení propagace i okruhu možných uživatelů a také příležitost navázat spolupráci s dalšími projekty na některé z pořádaných akcí. Upřesňují informace a podmínky ochotně poskytnou zaměstnanci Domu zahraniční spolupráce, v případě zájmu nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu euncr(at)dzs.cz.

Projekt Scientix je koordinován sdružením European Schoolnet (EUN, www.eun.org), což je síť pověřených národních agentur a ministerstev školství, která má za cíl podporovat inovativní způsoby výuky. Česká republika je zastoupena v tomto sdružení Domem zahraniční spolupráce (www.dzs.cz). Scientix je financován z programu Horizont 2020, rámcového programu pro výzkum a inovace EU (Grantová dohoda č. 730009).


Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Vladimíra Pavlicová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.