Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pohybové hry a činnosti v mateřské škole
Odborný článek

Pohybové hry a činnosti v mateřské škole

22. 8. 2017 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Anotace

Článek je reflexí webináře ze dne 5. 4. 2017 s názvem Pohybové chvilky a hry v MŠ.

Webinář Pohybové chvilky a hry v MŠ byl zaměřen na aplikaci pohybových her a činností do vzdělávací nabídky mateřské školy. Tyto hry a činnosti jsou směřovány k rozvoji fyzické zdatnosti, rozvíjení lokomočních dovedností (chůze, běh, lezení, poskok aj.) a také rozvíjejí manipulační dovednosti a zlepšují koordinaci pohybů. Činnosti se dají aplikovat ve školní třídě, na zahradě mateřské školy nebo v přírodním prostředí. Nabízené aktivity jsou prakticky ověřeny a bezproblémové je zvládají děti předškolního věku.

Proč je pohyb v předškolním věku důležitý?

Současný konzumní způsob života má za příčinu fakt, že se v obecném slova smyslu děti velice málo pohybují. Tento fakt negativním způsobem ovlivňují také moderní technologie. Dítě namísto toho, aby svůj volný čas trávilo spontánním pohybem nebo aktivně provozovalo nějaký sport (fotbal, hokej, atletika, turistika apod.), tráví většinu tohoto času u počítače, kde hraje hry, jejichž obsah je mnohdy na pováženou. Stačí se jen rozhlédnout kolem sebe. V dobách nedávno minulých jsme mohli na hřištích a veřejných prostranstvích vidět velké množství dětí, které hrály nejrůznější hry a věnovaly se pohybovým aktivitám. Dnes tato samá místa bohužel zejí prázdnotou. Dalším aspektem, který se negativním způsobem podílí na tom, že děti mají nedostatek pohybu, je fakt, že jsou rodiče mnohdy až neúměrně zaměstnáni v logické snaze zajistit své rodině určitý životní standard. Toto je však na úkor volnočasových aktivit, které by mohly provozovat se svými dětmi. Jízda na kole či inline bruslích jsou v mnoha rodinách spíše svátečními aktivitami.

Co u dětí pohybovými aktivitami rozvíjíme?

Cílem pohybových her a aktivit v mateřské škole je rozvíjet u dětí předškolního věku fyzickou a psychickou zdatnost, emocionální stabilitu, lokomoční dovednosti (velké množství děti neumí poskakovat, kromě chůze a běhu nezvládají ostatní lokomoční dovednosti), aerobní a anaerobní vytrvalost, obratnost, sílu apod. Vedení dětí k pohybu a k aktivnímu a zdravému stylu života je učí uvědomovat si vlastní tělo, ovládat cíleně svalstvo a vytváří pozitivní vztah k pohybu samotnému.

Jak děti motivovat k pohybu a pohybovým aktivitám?

Nejpřirozenější motivací je jejich přirozená potřeba pohybu. Za důležité považuji, neomezovat se jen na spontánní pohyb dětí například při běhání na hřišti, ale aplikovat také řízené hry a činnosti. Rozhodně nejsem dogmatickým zastáncem absolutní eliminace soutěživosti v předškolním vzdělávání. Pokud je soutěživost střídmá, správně namotivovaná, například prostřednictvím pohádkového příběhu, je pro děti rozhodně přínosem. Pokud je budeme před zdravou soutěživostí „chránit“, dříve či později nastane v jejich životě situace, kdy se dostaví nějaká prohra, a děti nebudou schopny ji pozitivně zvládnout. Chráníme je vlastně před něčím, co je běžnou součástí našeho života, a dogmaticky vylučovat soutěživost z předškolního vzdělávání je nepřirozené a později kontraproduktivní.

Na úvod protažení celého těla:

V úvodu pohybové lekce se mi osvědčilo aplikovat nejrůznější protahovací cviky (také na DUM rvp.cz). Doporučuji tyto cviky začínat od hlavy a horních částí těla přes svalstvo pánve až k dolním končetinám (protahovací cviky se aplikuji před rušnou částí nebo samotnou hrou či činností). Na závěr pak doporučuji relaxační činnosti (volné ležení, rostoucí tráva, vítr, doprovázené pomalou hudbou).

Lokomoční činnosti:

Lokomoční činnosti bychom mohli laicky nazvat také jako činnosti, při kterých se využívá chůze a její alternativy. Pomalá chůze s přechodem k rychlejší až po běh (klus, rychlý běh a sprint), což rozvíjí aerobní a anaerobní vytrvalosti a napomáhá zesílení svalstva nohou. Lze aplikovat také chůzi po špičkách, patách, vnějším nártu či chůzi po nerovném terénu. V mateřské škole můžeme využít také například balanční čočky, po kterých děti naboso přecházejí, což napomáhá prevenci svalové dysbalance. Osvědčily se mi také nejrůznější překážkové dráhy se zařazením poskoků, lezení či slalomového běhu. Lze aplikovat také nejrůznější poskoky, popředu, pozadu (hra z vody do vody), poskoky stranou aj. Vhodná jsou také nejrůznější lezení a plazení (po čtyřech vpřed, vzad, lezení „mravenec“, „krab“ apod.). Klasickým příkladem her na rozvoj lokomočních dovedností, jsou nejrůznější druhy honiček.

„Pohybová hra „Princ a Popelka“

„Dítěti, které představuje prince, zavážeme oči. Popelka stojí někde v prostoru a snaží se prince pomocí hlasových povelů přivolat až k sobě. Na dráze mohou být překážky, aby to měla dvojice složitější. Hru pak můžeme ztížit tím, že Popelka nesmí navádět prince pomocí povelů doprava, doleva, rovně apod., ale pouze pomocí předem domluvených jiných povelů, například barev. Rozvoj kooperace a orientace v prostoru.“ [1]

Manipulační činnosti:

Aplikace manipulačních činnosti v předškolním vzdělávání patří k elementárním prostředkům při rozvoji a osvojování dovedností. Mezi manipulační činnosti řadíme nejrůznější manipulace s předměty, házení míči a břemeny, přenášení břemen apod.

Pohybová hra „Kdo rychleji“

Pedagog vysype korálky (zrníčka) do vymezeného prostoru a na protilehlé straně vymezí další prostor (může být i nádoba). Děti se postaví do zástupu vedle prázdného prostoru (nádoby). Pedagog určí časový limit, ve kterém děti po jednom přenášejí korálky z jednoho prostoru do druhého („špekovitým“ úchopem). Až donese korálek první dítě (ptáček), pak teprve vyrazí další dítě. Hra končí po uplynutí časového limitu a u menších dětí v okamžiku, kdy přenesou všechny korálky.

Rozvoj síly a obratnosti:

Vysoké procento dětí je již v předškolním věku obézních nebo mají nadváhu, jsou neobratné a nemají zesílené svalstvo, což vede k jeho ochabnutí. Hry a činnosti zaměřené na obratnost a rozvoj síly jsou při tom u dětí velice oblíbeny. Nejrůznější zvedání a přemisťování břemen (vždy váha břemen přiměřená věku dítěte), posilovací cviky (opět volit takové, které jsou vhodné pro PV). Na procvičení obratnosti to mohou být například honičky, běhy s rychlou změnou směru, člunkový běh, překážková dráha apod.

„Čísla na stromech“

Hra je situována do přírodního prostředí. Na stromy v lese umístíme směrem od startovní čáry čísla od 1 do 6. Čísla však na stromy umístíme v přeházeném pořadí, nikoli tedy v posloupnosti 1 až 6. Úkolem dětí je pak na povel pedagoga postupně oběhnout stromy dle pořadí od 1 do 6 (číslo jedna bude například na nejvzdálenějším stromě, dvojka na nejbližším, trojka uprostřed atd.). Volíme takovou vzdálenost mezi jednotlivými stromy, aby byly děti schopny všechny bez problémů oběhnout.

Literatura a použité zdroje

[1] – NOVOTNÝ, M. et al. Šimonovy pracovní listy 16. Praha : Portál, 2011. 64 s. ISBN 978-80-7367-855-5.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.