Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Výchova k zodpovědnému vztahu ke zvířatům
Odborný článek

Výchova k zodpovědnému vztahu ke zvířatům

21. 4. 2005 Základní vzdělávání
Autor
AOVZ, o. s.

Anotace

Na příkladu psů se děti učí odpovědnému přístupu i k ostatním zvířatům a přírodě obecně.

Cílem programu je v průběhu 1. - 5. ročníku základního vzdělávání seznámit děti se psy jako součástí lidské společnosti. Naučit je správnému a odpovědnému přístupu nejen ke psům a ostatním zvířatům, ale také k přírodě a životnímu prostředí obecně. Zároveň jim chce program předat základní kynologické znalosti, které usnadní jejich vztah ke psu jako k partnerovi.

Základní balíček materiálů vzdělávacího programu, který se bude dále rozšiřovat, se skládá jak z materiálů pro učitele, tak pro žáky. Informační brožura pro učitele poskytuje nástroje, s jejichž pomocí se mohou děti komplexně vychovávat a vzdělávat ve všech oblastech zodpovědného vztahu ke zvířatům. Přináší informace o původu psa, úloze psa v životě člověka, vývoji a výchově psa od štěněte a komunikaci psů. Děti získávají nejen vědecky správné informace o pozitivním vlivu soužití se zvířaty, ale především se učí dialogu, tvorbě a porozumění vztahu. Pracovní materiály pro žáky mají podobu listů volně vložených do desek (ukázka zde), aby mohly být dětem rozdávány podle potřeby a vhodnosti v různých vyučovacích hodinách (nejčastěji v prvouce, českém jazyce, ale i ve výtvarné výchově či matematice). Pokyny, jednotlivé úkoly a postupy jsou uváděny a vysvětlovány v metodických materiálech pro vyučující. Speciální částí projektu jsou návštěvy chovatelů, návštěvy asistenčních (popř. záchranářských a vodících) psů na školách apod. Cílem je ověřit si získané informace a doplnit je v osobním setkání s živým zvířetem a jeho majitelem.

Projekt je možné průběžně sledovat na internetových stránkách www.aovz.cz., které mohou posloužit jako zdroj dalších informací. Materiály ke vzdělávacímu projektu Výchova k zodpovědnému vztahu k malým zvířatům je možno za symbolickou cenu objednat u AOVZ.

V následujícím textu uvádíme jen některé praktické náměty, které jsou blíže rozpracovány v již zmíněných metodických materiálech AOVZ.


Jsem školák
I můj pes se učí dodržovat pravidla!

Jmenuji se pejsek Buk a nemyslete si, děti, že nejsem zvědavý, co všechno budete ve škole dělat. Když jsem byl malé štěňátko, mohl jsem za maminkou pobíhat, jak se mi zlíbilo, ale jednoho dne mě maminka chytla do tlamičky a docela přísně a důrazně se mnou zatřepala. Úplně jsem se lekl, ale věděl jsem, že mne má ráda a chce mne takto naučit různá pravidla.

Žáci si vytvářejí sami nejrůznější pravidla a modely chování. Zlobivé děti - zlobivý pes, smí - nesmí - proč, kdo nám může poradit, co naučíme štěňátko a jak.

Pomůcky a jejich užití:

 • Pohádka O zvědavém štěňátku (Z. Miler) - jak se nevyplácí porušovat pravidla; pohádku může učitel přečíst v hodině výtvarné výchovy, děti zároveň kreslí malá štěňata, která ještě mají právo nebýt tak moudrá
 • Pohádka O koťátku, které zapomnělo mňoukat (J. Žáček) - učitel koťátko nahradí štěňátkem
 • Kniha Dášeňka čili Život štěněte (K.Čapek)
 • kniha O kocourku Modroočkovi (J. Kolář)

Moje rodina
Jsem miminko (štěňátko), všichni mají velkou radost, ale nikdo netuší, kolik je se mnou práce.

Když si mne přinesli domů, celou noc jsem kňučel, protože se mi moc stýskalo po mé mamince. Měl jsem připravený krásný pelíšek, stulil jsem se do klubíčka a vzpomínal jsem na ni, jak krásně voněla, do včerejška byla pořád se mnou. Ach jo, co mne tady čeká?

Žáci sami domýšlejí, co vše bude štěňátko potřebovat, srovnávají, co dostávají od svých rodičů a co bude potřebovat štěňátko. Výživa štěňátka, pelíšek, vycházky, loužičky, pocity psa, očkování. Hádanky: Nemá hlad, protože se krásně najedl, napil, vyspal, přesto má smutná očka, Co mu chybí? Může to chybět i vám?

Pomůcky a jejich užití:

 • O sedlákovi, který zapomněl na svého starého psa (E. Petiška)
 • Pejsek a kočička (J. Čapek) - co pejskové mohou a nemohou jíst a co je pro ně zdravé
 • encyklopedie psů

Domov
Ne každý má svůj domov.

Někteří pejsci bydlí v útulku pro psy. Jednou jsem (já pejsek) tam taky skončil. Klidně jsem přeskočil bránu u našeho domu a šel jsem se podívat po světě. Když jsem na poli nevěděl kudy kam, našla mě moje paní. Byl jsem rád, jinak se ze mne mohl stát toulavý pes. Potom jsem už raději nikdy přes bránu neskákal.

Žáci sami domýšlejí, jak se pejsek může ocitnout v útulku. Znáte nějaký útulek v okolí? Můžete si pejska z útulku vzít domů? (pohádka O toulavém psu). Srovnání: Mají všechny děti svůj domov? Informace o dětských domovech. Vést děti k uvědomění si, že ne každý má svou rodinu.

Pomůcky a jejich užití:

 • Lucie a zázraky (O. Hofman) - učitel může číst na pokračování knihu
 • Pohádka psí o toulavém psu (J. Krůta)

Člověk a zdraví

Motivační příběh je Krátká pohádka o starém psu. Jak se vzájemně chovají lidé, když je někdo nemocný a hodně starý.

Žáci sami hledají řešení, co je dobré a proč a jak by to řešili oni. Co je jim nejvíce líto: Rozhovor o pocitech. I ty budeš jednou starý a nemocný. Zdravý a nemocný pes: Může nás pes nakazit? Veterinář - ordinace, pravidelné očkování proti vzteklině, očkovací průkaz. Srovnání s lidmi - domovy důchodců. Psi pomáhají handicapovaným lidem. Soucítění se starými a nemocnými zvířaty, lidmi. Návštěva knihovny - encyklopedie o psech.

Pomůcky:

 • krátká pohádka o starém psu (E. Petiška)
 • příběh o nemoudrém sedlákovi (E. Petiška) - starý a nemocný pes už ho nezajímal
 • encyklopedie psů

Další náměty:

 • Naše obec
  Diskuse: Má někdo v okolí našeho bydliště agresivního psa? Jak se mám zachovat?

 • Život v přírodě
  Jak pes dokáže pomoci člověku (katastrofy, slepečtí psi). Člověk a pes - srovnání (tělo, nemoci). Moderní doba, vyspělost světa - zvířata nám pomáhají zbavit se stresu. Rozhovor o pocitech dětí ŽIVÁ A NEŽIVÁ "HRAČKA" (výhody a nevýhody). Člověk mezi lidmi. Pes mezi svými. Různé rasy (vzájemná snášenlivost, tolerance mezi lidmi, každý z nás je jiný). Týrané děti, týraný pes.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
AOVZ, o. s.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občan, občanská společnost a stát

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní listy vzdělávacího projektu "Výchova k zodpovědnému vztahu ke zvířatům", psací potřeby, další pomůcky specifikovány u jednotlivých námětů