Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Hudební výchova
Odborný článek

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Hudební výchova

27. 4. 2017 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D
Spoluautor
PaedDr. Markéta Pastorová

Anotace

Metodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání (byly zpracovány kolektivem autorů) nabízejí ilustrativní úlohy na úrovni obtížnosti minimální, optimální a excelentní a doplňují je o metodické komentáře. Nejcenněji a nejdůvěrněji lze poznat hudbu jejím provozováním, její interpretací. Proto se ilustrativní úlohy soustřeďují především na ty činnosti, při kterých hudba ve třídách zní.

Hudební výchova seznamuje žáky se světem tónů a zvuků, který obklopuje člověka po celý život takřka na každém kroku: při slavnostních chvílích, na koncertech či divadelních představeních, v médiích, při sportu i tanci. Hudba vyvolává a umocňuje psychické stavy. Díky hudbě můžeme komunikovat, podávat informace o sobě i druhých, a to i beze slov, jen s využitím promyšlených, organizovaných zvuků. Hudba je stále všude kolem nás, proto je i hudební výchova nedílnou a trvalou součástí vzdělávání.

Úloha hudební výchovy tkví zejména v její nenahraditelné a ve vzdělávacím procesu nezastupitelné schopnosti působit na citovou sféru osobnosti žáka, přičemž význam a přínos hudební výchovy pro sociální a kulturní rozvoj každého jedince případně i pro jeho budoucí profesní uplatnění je někdy možné zhodnotit až v dospělosti. Aktivní muzicírování, tedy zpěv a hra na hudební nástroje, poslech hudby, tanec a další pohybové aktivity, představuje hlavní obsahovou náplň hudební výchovy v základním školství. Uvedené aktivity rozvíjejí znalosti, dovednosti i kreativitu žáků a přispívají k schopnosti vnímat a prožívat emoce vyvolané estetickým a obsahovým poselstvím hudby, k schopnosti hudbě porozumět.  

Hudební výchova je rovněž jedním z prostředků, které se podílejí na uchovávání tradic, předávání hodnot vytvořených předchozími generacemi, podobně jako krásná literatura či žánry lidové slovesnosti.

Nejcenněji a nejdůvěrněji můžeme poznat hudbu jejím provozováním, její interpretací. Jen tak mohou žáci prožít okamžiky nabité emocemi vyvolanými hudbou, jen tak se lze seznámit s hudbou zevnitř. Proto se ilustrativní úlohy soustřeďují především na činnosti, při kterých hudba ve třídách zní. Znějící hudba je východiskem i cílem pro veškeré dění v hodinách: pro zpěv, hru na nástroj, poslech, pohyb a další aktivity související s hudbou.  

Jednotlivé ilustrativní úlohy respektují činnostní pojetí hudební výchovy a zahrnují všechny hudební aktivity, lze je libovolně modifikovat nebo vytvářet úlohy jiné. Tři úrovně úloh (minimální, optimální a excelentní) umožňují v maximální možné míře zohlednit individuální dispozice žáků. Minimální úroveň přitom představuje pomyslnou hranici splnitelnosti, úlohy této úrovně musí zvládnout každý žák.

Jen aprobovaní učitelé jsou však schopni vést žáka tak, aby zadání v ilustrativních úlohách mohl splnit.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
3.1 MB
PDF
Metodické komentáře a úlohy je Standardům ZV – Hudební výchova

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Článek pro obor:

Hudební výchova 2. stupeň