Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Fyzika
Odborný článek

Metodické komentáře a úlohy ke Standardům ZV – Fyzika

14. 3. 2017 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Daniel Mareš

Anotace

Metodické komentáře ke Standardům vzdělávacího oboru Fyzika, které vám předkládáme, navazují na Standardy pro základní vzdělávání. Zatímco Standardy jsou nastaveny na minimální úroveň obtížnosti zvládnutí očekávaných výstupů, tento materiál obsahuje ukázky dalších ilustrativních úloh, které by měly vést k dosažení vyšší úrovně než jen minimální. Očekávané výstupy jsou v nich dále rozpracovány ve třech úrovních obtížnosti: minimální, optimální a excelentní.

Standardy vycházejí z očekávaných výstupů vzdělávacích oborů stanovených v RVP ZV. Očekávané výstupy mají činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené, využitelné v běžném životě a ověřitelné. Vymezují předpokládanou způsobilost využívat osvojené učivo v praktických situacích a v běžném životě. Vzdělávací obor Fyzika, tak jak je zakotvený v RVP ZV, stanovuje očekávané výstupy na konci 9. ročníku jako závazné. Nestanovuje ale, na jaké úrovni tyto očekávané výstupy žáci mají zvládnout. Proto se dále tyto očekávané výstupy konkretizují pomocí indikátorů. Ty stanovují minimální úroveň obtížnosti zvládnutí očekávaných výstupů, kterou je třeba dosahovat se všemi žáky na konci 9. ročníku. Indikátory jsou doplněny o ukázky ilustrativních úloh. Právě tyto indikátory (včetně ilustrativních úloh) jsou obsahem Standardů vzdělávací oblasti Fyzika.

Metodické komentáře, které se nacházejí v příloze tohoto článku, jdou dále a zavádějí tři úrovně (viz níže). Cílem autorů Metodických komentářů bylo vytvořit dokument, který se stane inspirací pro učitele a poskytne jim několik ilustrativních úloh rozpracovaných podle jednotlivých kategorií obtížnosti.

V oblasti afektivní a psychomotorické jsme pro nastavení úrovní nepoužili žádnou ze známých taxonomií. To neznamená, že bychom chtěli tyto oblasti vzdělávání opomíjet nebo podceňovat. Důvodem je skutečnost, že obecné vytyčení úrovní v těchto oblastech není jednoduchou záležitostí. Pro naše účely by to navíc bylo kontraproduktivní. Afektivních a psychomotorických cílů výuky se dotýkáme konkrétním výběrem ilustrativních úloh. Právě těmito úlohami se zvláštním zřetelem na metodu IBSE jsou obě oblasti rozvíjeny přirozenou cestou.

Minimální úroveň

  • Úlohy, které se týkají hlavně pamětní reprodukce a zpracování informací na úrovni jednoduchých myšlenkových operací s poznatky.
  • Vychází ze Standardů vzdělávacího oboru Fyzika.
  • „Nepodkročitelná“ úroveň, které by měli dosáhnout všichni žáci.
  • Tollingerová, zejména kategorie 1.1‒2.9.

Optimální úroveň

  • Úlohy, které se týkají složitějších myšlenkových operací s poznatky, a úlohy, které vyžadují verbální aktivitu žáka.
  • Úroveň, které by měla dosáhnout „většina“ žáků.
  • Tollingerová, zejména kategorie 3.1‒4.2.

Excelentní úroveň

  • Úlohy, které vyžadují tvořivé myšlení na základě zvládnutí předchozích operací, schopnost tyto operace kombinovat do rozsáhlejších celků a dospívat k novým závěrům. Plánování a vymýšlení různých strategií a postupů.
  • Tollingerová, zejména kategorie 4.3–5.5.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
3.94 MB
PDF
Metodické komentáře a úlohy je Standardům ZV – Fyzika

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Daniel Mareš

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Článek pro obor:

Fyzika