Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Mraveneček v lese těžkou kládu nese
Odborný článek

Mraveneček v lese těžkou kládu nese

20. 3. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Barbora Konopásková

Anotace

Prostřednictvím her a pozorování děti získají povědomí o životě v mraveništi nejen jednoho mravence, ale i celého společenství. Prohloubí si pocit sounáležitosti s ostatními dětmi a potřebu spolupráce (umění vést i podřídit se). Obohatí je estetické a hmatové zážitky mikrosvěta. Uplatní také pohybové dovednosti při výstupu na horu.

Činnosti v MŠ:
 • pozorování mravenců na vycházce a v zahradě MŠ, pozorování pouhým okem a pod lupami, hledání rozdílů mezi jednotlivými druhy hmyzu, prohloubení znalostí dětí k tématu;
 • práce s odbornou literaturou, vyhledávání informací, obrázků, fotografií, pozorování stavby těla mravence a jednotlivých detailů (nové pojmy: kusadla - nosí materiál, potravu, vodu, tykadla - dorozumívací prostředek apod.);

Existuje mnoho druhů mravenců, například lesní větší, lesní menší, luční atd. Mravenec lesní větší je dlouhý 8-10 mm. Staví si velká, kupovitá mraveniště z větviček, jehličí a kamínků na okrajích lesů. Obývá listnaté i jehličnaté lesy po celém území ČR. V jednom mraveništi neboli kolonii žije více královen, o které se mravenci starají. Vymezují teritorium kolem mraveniště a napadají všechny ostatní mravence, kteří jejich území naruší. Mravenec je všežravec, živí se bezobratlými, tedy zbytky hmyzu, nepohrdne ani mršinou a mšicemi. Když nalezne potravu, označí cestu k ní pro ostatní mravence, aby ji také nalezli. Mravenec unese 150 kg na 8 km, a to za 24 hodin hned několikrát (např. jako by nosil dospělou osobu z mateřské školy domů tam a zpět celý den).

Další aktivity
 • hra na procvičení smyslového vnímání - Poznávání kamaráda po hmatu
 • četba a poslech úryvku z knihy Ondřeje Sekory - Ferda Mravenec
 • rozhovor o životě v mraveništi, pořádek, dělba práce, funkce královny, dělnice, péče o miminka
 • samostatný slovní projev - porovnání funkcí a povinností v mraveništi s životem doma
 • empatická hra Na královnu - samostatný slovní projev dětí (jedno z dětí představuje mravenčí královnu s korunou na hlavě, ostatní mravenci popisují vše, co o ní vědí, například co ráda jí, s čím si ráda hraje, co ráda na sobě nosí apod.)
 • kresba tuší - mraveneček, mraveniště
 • procvičení grafomotoriky - pracovní listy, uvolňovací cviky (motivace co snáší královna, kreslení oválů a kupiček - mravenišť)
 • procvičení matematických pojmů - pracovní listy s předkresleným mravencem (zakroužkuj tykadla, nakresli tolik čárek, kolik má mravenec nohou)
 • hra na procvičení smyslového vnímání Ochutnání - sladké, slané, kyselé, hořké
 • pokus - pozorování, na jedné misce je umístěn cukr, na druhé citron, sladké a kyselé (Kterou z misek mravenec navštíví?), pozorování reakce mravence, dorozumívání tykadly, zanechávání stopy
Na výletě
 • rozdělení dětí do skupin mravenců - termitů, dřevokazů, zrnojedů a listových
 • stavba mraveniště z přírodnin
 • stopovací cesty - stopování za cukrem
 • dramatizace motta každé skupinky mravenců
 • chůze v nerovném terénu
 • chůze se zavázanýma očima (na laně, dodržení bezpečnostních pravidel)
 • poznávání přírodnin po hmatu se zavázanýma očima
 • výstup na horu, sdělování pocitů z vyhlídky

Literatura a použité zdroje

[1] – SEKORA, Ondřej. Ferda Mravenec. Praha : Albatros, 2004. ISBN 80-00-01288x.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
48.83 kB
PDF
Myšlenková mapa

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Barbora Konopásková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída

Nutné pomůcky:

* lupy * šátek * encyklopedie a další odborné knihy o životě hmyzu * cukr * citron * královská koruna