Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů
Odborný článek

Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů

Anotace

Příspěvek uvádí soubor kritérií kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů, která se stávají etalonem kvality elektronických výstupů využitelných ve vzdělávání.

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, kterou schválila vláda v roce 2014 a nyní realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, hned v prvním ze svých 43 opatření uvádí klíčový úkol: „Zajistit uveřejnění digitálních obsahů nejrůznějšího charakteru, které byly podpořeny z veřejných prostředků, pod otevřenou licencí Creative Commons (případně jinou), a tím k nim zjednodušit přístup a umožnit jejich sdílení všem aktérům ve vzdělávání“.

Díky postupující digitalizaci mnoha oblastí lidské činnosti vzniká v elektronické podobě stále více zdrojů a materiálů, které lze využít ve vzdělávání, určitou část z nich lze považovat za kvalitní. Některé operační programy se dokonce na podporu takových digitálních vzdělávacích zdrojů v minulosti zaměřovaly (např. Digitální učební materiály, tzv. DUM v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost).

Aby bylo možné dosáhnout uvedeného cíle Strategie digitálního vzdělávání, vznikla Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů. Dokument stanovuje požadavky tematicky rozdělené do tří oblastí. Každá oblast sleduje jiný cíl:

  • Autorskoprávní požadavky – pro šíření digitálních zdrojů a zejména pro podporu šíření inovací ve vzdělávání je užitečné, když žáci, učitelé a další vzdělavatelé mohou tato díla sami upravovat, vylepšovat, využívat ve výuce a následně šířit. Jedním z předpokladů takového nakládání s autorským dílem je vhodná licence, pod kterou jsou tato díla šířena.
  • Technické požadavky – aby takové zdroje mohly být jednoduše využitelné pro co nejširší skupinu zájemců, je potřeba, aby byly veřejně dostupné, potenciální uživatelé se o jejich existenci dozvěděli a jejich technické provedení nekladlo uživatelům v jejich užívání zbytečné překážky.
  • Požadavky na odbornou správnost, pedagogiku a didaktiku – o soubor základních požadavků zajišťující obsahovou kvalitu a zpracování podporující využitelnost pro učení a vzdělávání.

Prvotním záměrem je zavázat ve výzvách z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání příjemce finanční podpory tak, aby materiály a zdroje vzniklé v digitální podobě naplňovaly uvedené parametry. Následně bude tento dokument nabídnut dalším dotačním titulům nejen v rezortu MŠMT.

Dokument specifikující kritéria kvality byl v dubnu 2016 předložen k veřejné diskuzi na Metodickém portálu RVP.CZ. Následně byly připomínky vyhodnoceny a zapracovány do textu.

Praxe využívání digitálních zdrojů ve vzdělávání splňujících takto stanovená kritéria kvality jistě přinese nové zkušenosti a potřebnou zpětnou vazbu a je tedy zřejmé, že v budoucnosti může dojít k jeho dílčím úpravám. Dokument zatím například neobsahuje konkrétní metadatové popisky, která budou o každém zdroji zaneseny do reputačního systému na Metodickém portálu RVP.CZ, aby bylo možné tyto materiály jednodušeji vyhledávat. Struktura těchto metadat bude teprve vyvinuta v jiném projektu MŠMT. Následně bude dokument s kritérii aktualizován, zveřejněna nová verze dokumentu, která od daného okamžiku nahradí předchozí verzi.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
379.88 kB
PDF
Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Ondřej Neumajer Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích: