Odborný článek

Nábytek I

Anotace

Příspěvek nabízí přiblížení tématu nábytek předškolákům. Do tématu děti vláká rýmovaný příběh se zástupci jednotlivých druhů nábytku. Děti si procvičí předmatematické představy hodem kroužků na nohy od stolu, naučí se vyvozovat první slabiky ve slově. Rozluští překryté obrázky a objeví deset rozdílů. Pomocí kříd uvolní ramenní i loketní kloub, zápěstí a procvičí grafomotoriku.

Příspěvek nabízí inspiraci/nápady, jak zpracovat téma nábytek v mateřské škole či přípravné třídě.

Zaměřuje se především na rozvoj řeči a komunikace, předmatematických představ, orientace v prostoru a čase, zrakového vnímání, sluchového vnímání, motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky.

Aktivity jsou určeny především pro děti, které navštěvují poslední ročník mateřské školy, či pro vzdělávání v přípravné třídě. Po drobných úpravách (zejména v náročnosti jednotlivých dovedností) mohou s materiálem pracovat již mladší děti.

Sluchové vnímání – naslouchání – naslouchání mluvenému slovu

Učitel téma zahájí vyprávěním/čtením krátkého příběhu:

Autor: Petra Pšeničková / Jiří Novotný

Na kopečku stojí domek,
bude tam v něm bydlet Bolek.

Nastěhuje židle, stůl,
hotovo má práce půl.

Pohovku dá vedle skříně,
hned tam leží kocour líně.

Ještě postel, poličku,
k tomu malou stoličku.

Nakonec přinese křeslo,
aby se tam všechno vešlo.

Řeč – lexikálně-sémantická rovina – slovní zásoba; sluchové vnímání – sluchová analýza a syntéza – rýmy

Učitel zopakuje z příběhu slova, která představují nábytek. Táže se dětí, jaký nábytek by ještě mohl mít Bolek v domku, jaký mají děti v pokojíku.

Připraví polodlouhé karty s obrázky rýmů, na kartě jsou vždy dva obrázky z rýmu a poslední pole prázdné. Děti mají domyslet rýmující se slovo a nakreslit ho. Je třeba nejdříve obrázky pojmenovat společně s učitelem (některá slova jdou hůře zakreslit – např. vešlo, líně.....)

Učitel připraví karty na tyto rýmy: domek – Bolek – ..., stůl  půl  ..., skříně  líně  ..., poličku  stoličku  ..., křeslo  vešlo  ...

Inspirace pro vytvoření karet: http://dum.rvp.cz/materialy/rymovani.html

Předmatematické představy  množství

Učitel připraví makety či obrázky nábytku (reálné kusy), utvoří skupiny po dvou kusech nábytku, po třech kusech nábytku, po šesti kusech nábytku, ...

Děti pracují ve skupinách, disponují sadou karet s puntíky (viz odkaz), které přikládají ke správné skupině předmětů. Děti se snaží množství nábytku ve skupině postřehnout bez počítání po jedné.

Obměna: Učitel po ukončení aktivity připojí ke kartám s puntíky též odpovídající karty s čísly.

Inspirace ke kartám s puntíky: (foto k aktivitě  postřehování prvků na kartách)  http://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/17099/MNOZSTVI.html/

Hrubá a jemná motorika, předmatematické představy  množství

Na obrácený dětský stolek děti hází kroužky. Každé dítě má max. 6 kroužků. Po vyházení zmíní, kolik kroužků se zachytilo na noze stolu a kolik spadlo na zem.

Hrubá motorika  grafomotorika

Děti na školní zahradě (na vycházce) kreslí křídami na chodník velké kruhy (uvolňují ramenní kloub), střední kruhy (uvolňují loket) a malé kruhy (uvolňují zápěstí). Kruh zahájíme nahoře a postupujeme proti směru hodinových ručiček, několikrát obtáhneme.

Hrubá motorika grafomotorika  dokreslování

Učitel na chodník (ve třídě na tabuli, pracovní list) předkreslí nedokončené obrázky nábytku, které děti dokreslují.

Sluchové vnímání  sluchová analýza a syntéza  první slabika ve slově

Učitel pracuje s dětmi v kruhu, ve středu jsou připravené obrázky, makety, reálné kusy nábytku. Učitel jednotlivě oslovuje děti: „Co začíná na ŽID?“ (židle), „Co začíná na PO?“ (police), „Co začíná na KO?“ (koberec), ...

Obměna: Učitel aktivituje zjednodušší  ukáže na předmět a řekne „ŽID“, dítě dopoví „židle“.

Obměna: Učitel zmenší počet předmětů v kruhu, postupně je doplňuje.

Zrakové vnímání  figura a pozadí

Učitel připraví karty, na kterých se překrývají obrázky nábytku (nejdříve dva kusy, postupně navyšujeme na 34 kusy). Děti obrázky obtáhnou prstem a pojmenují.

Zrakové vnímání  hledání rozdílů

Učitel připraví reálné situace  děti hledají rozdíly. Lze použít obrázky, makety, reálné kusy nábytku.

Inspirace: http://dum.rvp.cz/materialy/najdi-rozdil-ii.html

Prostorová orientace, zrakové rozlišování  stavby podle vzoru

Děti pracují ve skupinách se sadou maket či reálných kusů nábytku. Napodobují sestavu nábytku utvořenou učitelem.

Řeč  logické dvojice

Učitel připraví situace pro hledání logických dvojic, využije předmětů/obrázků, které souvisí s nábytkem.

Nabídka možných dvojic: židle  stůl, peřina  polštář, závěs  okno, police  kniha, pohovka  člověk, komoda  lampa, zeď  hodiny, koberec  podlaha, šuplík  úchytka, strop  lustr, dveře  futra, botník  boty, skříň  oblečení, košík  hračky, ...

Inspirace: http://dum.rvp.cz/materialy/logicke-dvojice.html

Řeč  pokoj snů, prostorová orientace  pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo, první, poslední, uprostřed

Děti kreslí na čistý pracovní list svůj pokoj snů. Zaznamenají rozložení oblíbeného nábytku i dalších detailů. Následně učitel s dětmi z kreseb vytvoří galerii, každé dítě postupně popíše svůj obraz  pojmenuje nejdůležitější body z výkresu.

Obměna: Děti pracují ve skupině, na zvětšený arch papíru zakreslují školku snů.

Doporučená literatura:

 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Co si tužky povídaly. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0046-6.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Jak se pastelky učily kreslit. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0082-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 3–5 let. Edika, Brno 2015. 978-80-266-0626-0. 2014.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 4–6 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0602-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 5–7 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0532-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Na návštěvě u malíře. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0047-3.
 • JUCOVIČOVÁ, D.; ŽÁČKOVÁ, H.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Nakladatelství D+H, Praha 2007. ISBN 978-80-903869-3-8.
 • LINC, V.: Tabulky ke čtení. Klett, Praha 2007. ISBN 978-80-86906-85-0.
 • PÁVKOVÁ, B.: Zlomíš si jazýček. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2513-7.
 • SYNEK, F.: Říkáme si s dětmi. Praha: ArchArt, 2004. ISBN 80-86638-04-9.
 • STARÁ, E.; STARÝ, M.: Žvanda a Melivo. Euromedia Group, Praha 2008. ISBN 978-80-242-3888-3.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
29. 11. 2016
Inspirativné příspěve pro PŠV.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída