Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Kuchyňské náčiní II
Odborný článek

Kuchyňské náčiní II

Anotace

Příspěvek nabízí přiblížení tématu kuchyňské náčiní předškolákům. V druhé části děti čeká hudebničení pomocí kuchyňského náčiní, tvoření vět z neúplného zadání, logické řady s kuchyňským načiním, nácvik špetky se skutečnou solí.

Příspěvek nabízí inspiraci/nápady, jak zpracovat téma kuchyňské náčiní v mateřské škole či přípravné třídě.

Zaměřuje se především na rozvoj řeči a komunikace, předmatematických představ, orientace v prostoru a čase, zrakového vnímání, sluchového vnímání, motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky.

Aktivity jsou určeny především pro děti, které navštěvují poslední ročník mateřské školy, či pro vzdělávání v přípravné třídě. Po drobných úpravách (zejména v náročnosti jednotlivých dovedností) mohou s materiálem pracovat již mladší děti.

Řeč – práce s příběhem

Učitel připomene dětem příběh o kuchyňském náčiní. Poté předčítá část příběhu a děti doplňují slova, konce vět, ...

Ukázka:

Byla jednou jedna mála kuchyň, která patřila dědovi... (Bohoušovi).

A v té kuchyni spával na starém koberci jeho pejsek... (Lumpík).

Vždy, když šel děda Bohouš spát, začalo v kuchyni všechno... (ožívat).

Řeč – tvoření vět z předem daných slov

Učitel vytvoří pro děti podlouhlé karty s obrázky slov, ze kterých děti sestavují větu. Do obrázků záměrně začlení kuchyňské náčiní.

Ukázka možných slov, které lze změnit na obrázek na karty: maminka – šlehat – bílek, tatínek – smažit – řízek, holčička – mýt – příbory, chlapec – péct – dort, ...

Předmatematické představy – pojmy: některé, alespoň jeden, žádné, nic, stejně, méně, více, o jeden méně, o jeden více, dohromady

Učitel do středu kruhu připraví karty s obrázky kuchyňského náčiní, dětem zadává úkoly: „Vezmi si stejný počet vařeček jako Honzík. Neber si žádnou dřevěnou vařečku. Vezmi si některé válečky. Vezmi si alespoň jeden otvírák na konzervy. Vezmi si o jeden příbor více, než má Katka. Vezmi si o jednu mašlovačku méně, než má Tomáš.“ atd.

Předmatematické představy – uspořádání, řazení

Učitel připraví karty menšího formátu s černobílými obrázky kuchyňského náčiní (4 motivy). Každé dítě pracuje s vlastní sadou karet. Učitel na tabuli vytvoří vzor – připevní na tabuli kartu s obrázkem naběračky, vařečky, válečku, škrabky. Děti tento vzor napodobí = uspořádají z vlastních karet a poté pokračují v řazení karet podle vzoru: následuje opět naběračka, vařečka, váleček, škrabka, naběračka, vařečka, váleček, škrabka, naběračka, ...

Obměna: Počet motivů zvýšíme na 5.

Obměna: Děti vytřídí pouze naběračky, vařečky, válečky, škrabky, ...

Sluchové vnímání – sluchová paměť

Každé dítě má sadu karet s obrázky kuchyňského náčiní, nářadí, ovoce a zeleniny apod. Učitel řekne několik názvů předmětů, dítě se snaží slova zapamatovat a poté vyhledat v sadě karet. Karty seřadí v pořadí, ve kterém je před chvíli slyšelo. Zpočátku učitel zadává tři až čtyři slova.

Sluchové vnímání – sluchová paměť

Děti dále pracují se sadou karet. Učitel zadává více instrukcí najednou. Např. „Vezmi si 3 karty s obrázkem sběračky a 1 kartu s obrázkem válečku.“

Sluchové vnímání – sluchové rozlišování, vnímání rytmu

Děti pracují se sadou kostek. Učitel vyťukává vařečkou do naběračky tóny. Děti se snaží sestavu bouchnutí (= tónů) zapamatovat a sestavit z kostek: dítě dává za každý tón kostku. Později děti tóny počítají již bez použití kostek. Začínáme se dvěma až čtyřmi tóny.

Obměna: Dítě zopakuje počet tónů tlesknutím. Aktivitu ztížíme rozlišováním síly zvuku.

Motorika – jemná motorika

Učitel použije z kuchyně vypůjčený hrnec, do kterého děti sypou sůl (nacvičují špetkový úchop = špetkou naberou sůl z misky a nasypou do hrnce). Lze použít také hrnce z dětské kuchyňky.

Motorika – grafomotorika – uvolňovací cviky – závodní dráhy

Děti uvolňují loketní kloub (u stolku na větší formát) – prstem a později pastelkou projíždí nejrůznější dvojrozměrné cesty = dráhy.

Motorika – grafomotorika – grafomotorický prvek – obtížnější prvky

Děti vyzdobí obrázky kuchyňského náčiní obtížnějšími grafomotorickými prvky (smyčky) nebo použijí prvky z předchozího dílu v menší variantě.

Pracují u stolku na větší formát (uvolňování loketního kloubu), nejdříve kreslí prstem, poté pastelkou.

Zraková paměť

Těsně po obědě nebo svačině se učitel ptá dětí, jaké nádobí jsme při jídle použili, jak bylo rozmístěné apod.

Vnímání časového sledu

Učitel pracuje s dětmi v kruhu. Vede je k vyprávění prožitých událostí – např. stolování (co se stalo nejprve, nyní, potom). Učitel jako první vyřkne větu (co se stalo nejdříve: „Přišli jsme do jídelny a pozdravili paní kuchařky.“), další dítě naváže (co se stalo potom: „Sedli jsme si ke stolu.“ atd.).

Obměna: Obdobným způsobem popisují, jak se peče koláč, vaří bramborová kaše, smaží řízky.

Orientace v prostoru

Učitel ukryje např. naběračku v místnosti. Ze skupiny dětí jde jedno dítě hledat. Učitel dítě naviguje pomocí pojmů: rovně, doprava, dole, nahoře, doleva, dopředu, dozadu apod. Po ukončení každého kola se role navigátora a hledače vymění. Doporučuji hrát v menším počtu dětí 10–15.

Obměna: Učitel kuchyňské náčiní schová na školkové zahradě.

Doporučená literatura:

  • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Computer Press, Brno 2008. ISBN 978-80-251-1829-0.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 3–5 let. Edika, Brno 2015. 978-80-266-0626-0. 2014.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 4–6 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0602-4.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 5–7 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0532-4.
  • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Nakladatelství D+H, Praha 2007. ISBN 978-80-903869-3-8.
  • LINC, V.: Tabulky ke čtení. Klett, Praha 2007. ISBN 978-80-86906-85-0.
  • PÁVKOVÁ, B.: Zlomíš si jazýček. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2513-7.
  • SYNEK, F.: Říkáme si s dětmi. Praha: ArchArt, 2004. ISBN 80-86638-04-9.
  • STARÁ, E.; STARÝ, M.: Žvanda a Melivo. Euromedia Group, Praha 2008. ISBN 978-80-242-3888-3.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
28. 3. 2017
Článek volně pokracuje na příspěvek: Kuchyňské náčiní 1. Je vhodný pro PŠV.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída