Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Multikulturní výchova – Asie
Odborný článek

Multikulturní výchova – Asie

15. 11. 2016 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Anotace

Článek nabízí inspirativní činnosti spojené s výukou multikulturní výchovy v mateřské škole. Tématem je Asie.

Multikulturní výchova se v prostředí mateřské školy objevuje čím dál častěji. Seznámení dětí s jinými kulturami a s životem lidí v odlišných sociokulturních prostředích je velice zajímavou inspirací pro práci v MŠ. Asijský kontinent je velmi vhodným tématem pro hry a činnosti v rámci poznávání odlišných kultur světa.

Asijský kontinent je spojený s Afrikou a Evropou, od níž jej dělí pohoří s názvem Ural. Nejvyšším pohořím jsou však Himálaje, a to nejen v Asii, ale na celém světě. Nejvyšší horou světa je Mount Everest. Nachází se zde také největší a nejhlubší jezera na světě (Kaspické moře a Bajkal).

Na tomto kontinentu žijí převážně běloši a tzv. Asiaté, o nichž se říká, že mají žlutou barvu kůže a pocházejí zejména z Číny, Japonska, Koreje či Vietnamu. Výrazným znakem odlišnosti Asiatů od bělochů jsou nápadně protáhlé oči.

Velkou část asijského kontinentu zabírá Rusko, které je také největším státem světa. Naproti tomu nejlidnatějším státem světa je Čína. Asijský kontinent obklopuje také velké množství ostrovů, mezi nejznámější patří japonské souostroví nebo ostrov Sachalin.

Lidé, kteří žijí v přímořských oblastech, se živí především rybolovem. Ve vnitrozemí pak převládá pěstování obilí, rýže, která je typickým produktem Asie, a také pro nás exotických rostlin, jako je například bambus. V Asii také žije velmi mnoho druhů zvířat a některá žijí pouze tam. Tak například v Indii žije tygr a také gaviál (krokodýl s velmi dlouhou tlamou). V mořích kolem Asie se vyskytuje také mnoho druhů jedovatých živočichů, jako je například ryba fugu nebo mořští hadi vodnáři.

Asie
Autor: Michael Novotný

Lidé v džungli by si přáli,
aby si jen s dětmi hráli.
Nemusí však být otravou
vydat se za potravou

Asijská mlha (smog)

 • Časový dotace: cca 10 minut
 • Věková kategorie: 5–7 let
 • Cíl: rozvoj postřehu a pohotovosti
 • Počet dětí: neomezeno, na uvážení pedagoga
 • Pomůcky: prostěradlo (deka)

V Asii, zejména ve velmi lidnatých částech, jako je například Čína, se může stát, že tamní města zahalí mlha, kterou nazýváme smog. Tento smog vypouštějí do ovzduší továrny či automobily a ten se pak hromadí ve městech.

Popis hry:

Určíme jedno dítě, které si důkladně prohlédne všechny ostatní děti. Mezi ostatními dětmi určíme dvě, které budou v rukou držet napnuté prostěradlo nebo deku (ty budou stát stranou od ostatních dětí). Doporučuji zvolit dvě vyšší děti, aby dekou zakryly co největší prostor. Poté děti s napnutou dekou půjdou k ostatním dětem a celé je zakryjí. Následně určí jedno dítě, které s nimi prostor opustí (celou dobu však bude schováno za dekou). Úkolem hádajícího dítěte je poznat, který kamarád je schován za zástěnou. Poté hra pokračuje dále tak, že se za zástěnou schová další dítě. Děti se zástěnou vždy přichází k ostatním dětem a zpět odcházejí s dalším dítětem. Děti se mohou v roli hadačů prostřídávat.

Průchod tygřím územím

 • Časový dotace: cca 10 minut
 • Věková kategorie: 4–7 let
 • Cíl: rozvoj smyslového vnímání
 • Počet dětí: cca 20
 • Pomůcky: šátky

V Indii žije velké množství tygrů, kteří loví na „svém“ území. Toto území považují za své a žádného jiného predátora (zvíře, živící se ostatní zvěří) zde nestrpí.

Popis hry:

Tato hra vyžaduje, aby děti měly zavázány oči, proto se hra nedoporučuje dětem, kterým je zavázání očí nepříjemné. Určíme jedno dítě, který bude indickým rolníkem. Ostatním dětem (tygrům) zavážeme oči a posadíme je po celém herním prostoru. Úkolem dítěte (rolníka) je dostat se přes území tygrů na své pole tak, aby jej tygři neslyšeli a nedotkli se ho. Musí jít tedy velice pomalu a tiše. Pokud rolníka nějaký tygr zaslechne a dotkne se ho, tak se s ním v roli vystřídá. Dejme dětem instrukci, že mohou kolem sebe sahat až teprve poté, co uslyší nějaký podnět vydávaný průchozím dítětem. Také doporučuji, aby děti sedící v herním prostoru měly ruce zkřížené před tělem tak, aby nedošlo ke šlápnutí na ruku.

Zvířata v džungli

 • Časový dotace: cca 5 minut
 • Věková kategorie: 4–7 let
 • Cíl: rozvoj lokomočních dovedností a prostorové orientace
 • Počet dětí: cca 20, sudý počet
 • Pomůcky: žádné

V jihovýchodní Asii je po celý rok velké teplo a daří se tam mnoha rostlinám, které tvoří džungli. V takové džungli žije celá řada zvířat, jako jsou například tygři, orangutani, varani či ptáci.

Popis hry:

Děti mezi sebou vytvoří dvojice a určí si, jaké zvíře z džungle by chtěly být. Poté první dítě napodobuje pohyby onoho zvířete a druhé dítě tyto pohyby předvádí (vytváří stín). Tyto pohyby by měly být specifické pro konkrétní zvíře, a to jak v jejich typičnosti, tak v dynamice pohybů. Zvířata se svými stíny se mohou s ostatními živočichy potkávat a vytvářet kreativní interakci.

Domorodá přeprava zboží

 • Časový dotace: cca 7 minut
 • Věková kategorie: 6–7 let
 • Cíl: rozvoj paměti, postřehu a pohotovosti
 • Počet dětí: maximálně 10, později můžeme kolektiv rozšiřovat
 • Pomůcky: 3 molitanové míče velikosti fotbalového míče

Někteří domorodí obyvatelé, zejména jihovýchodní Asie, žijí velice prostým způsobem. Zboží, které nakoupí někde na tržnici, mohou dopravit do své vesnice například na džunce (malé loďce). Z loďky pak vykládají zboží tak, že si jej například podávají tím způsobem, že se obyvatelé vesnice postaví vedle sebe a vytvoří jakýsi řetěz.

Popis hry:

Tato hra vyžaduje trénink, ale dětmi v posledním ročníku předškolního vzdělávání je velice dobře zvládnutelná. Děti se postaví po obvodu kruhu. Paní učitelka nejprve začne s jedním míčem, který hodí libovolnému dítěti. Toto dítě jej hodí zase dalšímu (dle svého výběru), ale musí si zapamatovat, komu míč hodil. Takto hra pokračuje až do doby, kdy poslední dítě hodí míč zpět paní učitelce. Později můžeme přidat další kolo. Až si děti zapamatují, komu míč házejí, můžeme přidat další míč. Ten paní učitelka vhazuje do hry v momentu, kdy je první míč cca v polovině prvního kola. Mám zkušenost s tím, že děti po tréninku zvládají i tři míče. Důležitá je také přesnost a síla hodu a také přesnost chytání míče.

Označená cesta

 • Časový dotace: cca 10 minut
 • Věková kategorie: 5–7 let
 • Cíl: rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • Počet dětí: neomezeno, dle úvahy učitelky
 • Pomůcky: klubíčko vlny

Džungle v Asii bývají velice hustě zarostlé stromy, keři a trávou. Nemusí v něm také být skoro žádné cesty, a tak si tamní děti klestí cestu přes džungli samy.

Popis hry:

Dvě děti budou představovat domorodé děti. Jedno se postaví na jednu část herního prostoru a do ruky si vezme klubíčko vlny. Druhé dítě se postaví naproti na druhý konec herního prostoru. Herní prostor mezi oběma dětmi vyplní ostatní kamarádi, kteří budou ztvárňovat rostliny v neprostupné džungli (tyto děti budou stát rozkročmo. Úkolem prvního dítěte je provlékat vlnu pod nohama všech dětí tak, aby došel na druhou stranu. Tam předá klubíčko vlny kamarádovi a ten má za úkol jít (lézt) zpět stejnou cestou a vlnu při tom do klubíčka zpět namotávat. Děti se v činnosti prostřídávají.

Asijská tržnice

 • Časový dotace: cca 10–15 minut
 • Věková kategorie: 5–7 let
 • Cíl: rozvoj kognitivních procesů (myšlení, představivost)
 • Počet dětí: neomezeno, nejlépe sudý počet ale není to podmínkou
 • Pomůcky: různé komodity či zboží (může být i fiktivní)

Na asijské tržnici se ráno schází velké množství obchodníků a nakupujících. Jedni prodávají například rýži, ryby, drůbež, ovoce a zeleninu aj. Druzí toto zboží zase nakupují a užívají ho pro vlastní potřebu.

Popis hry:

Děti se posadí do dvou stejně početných řad naproti sobě. Prvnímu dítěti v první řadě (trhovci) dáme například pytlík s rýží. To pak uvažuje nad tím, co s ním udělá, za kolik ho případně prodá a co vše muselo udělat, aby se tento pytlík rýže dostal až na tržnici.

Hra pak může vypadat nějak takhle: „Já mám pytlík rýže, stálo mě hodně úsilí rýži vypěstovat, sklidit ji, usušit, naložit na loďku a dopravit ji sem na tržnici. Já ji teď prodám a za utržené peníze si koupím rybu.“ Poté rýži prodá nějakému svému kamarádovi (nakupujícímu) z druhé řady. A ten opět uvažuje, co s rýží udělá: „Koupil jsem pytlík rýže. Nebyla moc drahá, takže ji asi nebudu nikde skladovat a dám si ji večer k večeři. Možná si k ní koupím ještě nějaké maso.“ Pokračuje další dítě v pořadí z první řady zase s jinou komoditou či zbožím. Hra pokračuje do okamžiku, kdy se všechny děti v prodeji a nákupu prostřídali. V další lekci si pak mohou prodejci s nakupujícími své role vyměnit.

Já bych si přál/a

 • Časový dotace: cca 10 minut
 • Věková kategorie: 6–7 let
 • Cíl: rozvoj kognitivních procesů (myšlení, představivost)
 • Počet dětí: 15–20
 • Pomůcky: žádné

V Asii, zejména té jihovýchodní, je mnoho hinduistických a buddhistických chrámů, kam místní lidé i cizinci přicházejí, modlí se a přejí si nějaké přání.

Popis hry:

Děti se posadí po obvodu kruhu (chrámu) a jedno po druhém vysloví nějaké své přání, které také odůvodní. Hra by pak mohla vypadat nějak takhle: „Přál/a bych si, abych mohla navštívit asijskou džungli, protože je tam mnoho zajímavých zvířat, které bych chtěl/a poznat.“ Pokračuje další dítě (notně nemusí děti odpovídat popořadě, vždy může mluvit to, které už ví, co si bude přát a proč): „Já bych si přál vylézt na nejvyšší horu světa, protože tam odtud může být krásný rozhled.“ Hra pokračuje do okamžiku, kdy ještě děti chtějí svá přání vyslovovat.

S multikulturním tématem Asie se děti mohou v mateřských školách setkávat i osobně. Mateřské školy navštěvuje mnoho asijských dětí, které vzdělávání v MŠ obohacují. Prezentované hry a činnosti se mi v prostředí mateřské školy osvědčily, a to jak ve vzdělávací nabídce, tak v lekcích tvořivé dramatiky v rámci nadstandardní nabídky MŠ.

Literatura a použité zdroje

[1] – Asie světadíly. 2016. [cit. 2016-8-16]. Dostupný z WWW: [http://www.svetadily.cz/zs-asie.php].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. et Bc. Michael Novotný

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
15. 11. 2016
Další příspěvek, tentokrát s motivem Asie. Uváděné činnosti jsou zajímavé. Bohužel chybí aktivity pro mladší děti a převažuje frontální forma práce. Bylo by lépe jednotlivé činnosti připravit pro skupinovou práci a dát dětem možnost výběru konkrétní činnosti.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Školní třída

Nutné pomůcky:

prostěradlo (deka), šátky, 3 molitanové míče, klubíčko vlny, komodity (zboží)