Odborný článek

Oblečení II

Anotace

V druhá části dvoudílného seriálu děti dále pracují s příběhem o oblečení, porovnávají jednotlivé kusy oblečení, procvičují zrakovou paměť i sluchové rozlišování; osvojují si grafomotorické prvky, kterými oblečení zdobí.

Příspěvek nabízí inspiraci/nápady, jak zpracovat téma oblečení v mateřské škole či přípravné třídě.

Zaměřuje se především na rozvoj řeči a komunikace, předmatematických představ, orientace v prostoru a čase, zrakového vnímání, sluchového vnímání, motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky.

Aktivity jsou určeny především pro děti, které navštěvují poslední ročník mateřské školy, či pro vzdělávání v přípravné třídě. Po drobných úpravách (zejména v náročnosti jednotlivých dovedností) mohou s materiálem pracovat již mladší děti.

Sluchové vnímání – sluchové rozlišování

Učitel ještě jednou přečte dětem celý příběh o oblečení Amálky a Matouška. Vždy, když se v textu objeví slovo kšiltovka, děti zadupají (nebo jiný smluvený signál).

Řeč – lexikálně-sémantická rovina – slovní zásoba

Učitel s dětmi obsah příběhu více rozpracuje: kladení otázek, dramatizace, změna závěru příběhu, zakreslení osnovy příběhu individuálně či ve skupinách, převyprávění příběhu apod.

Řeč – lexikálně-sémantická rovina – materiály / Co se z čeho vyrábí?

Učitel pracuje s dětmi v kruhu. Každé dítě si vybere v mysli jeden kus oblečení (třeba i ten, který má právě na sobě). Snaží se popsat, jak se jeho oblečení vyrábí (plete se z vlny, šije se z plátna apod.).

Učitel může s dětmi více prozkoumat tuto oblast, včetně druhů materiálů. Diskusi můžeme rozvinout: viděl někdo maminku/babičku/tetu šít či plést oblečení apod.

Motorika – hrubá motorika, orientace v prostoru - pojmy nahoře, dole

Děti s učitelem zpívají nebo recitují písničku Hlava, ramena, kolena, palce a přitom se dotýkají jmenovaných částí těla. Tempo postupně zrychlujeme.

Hlava, ramena, kolena, palce,
kolena, palce, kolena, palce,
hlava, ramena, kolena, palce,
oči, uši, pusa, nos.

Závěrem si uvědomujeme, které části těla máme nahoře, které dole. Co je kolem nás nahoře, co dole. Jmenujeme i ostatní části těla, které v textu nebyly uvedeny.

Obměna: Při každém druhém uchopení křížíme paže – hlavu si držíme normálně – rovně, ramen se dotkneme překříženými pažemi, kolen normálně – rovně, palců se dotkneme křížem, …

Motorika – jemná motorika, orientace v prostoru – předložkové vazby: na, do, v, pod

Děti z papíru/čtvrtky vyrábí postavu panenky či panáčka, kterého budou oblékat. Poté vyrábí oblečky pro svou malou postavičku (ponožky/punčochy, kalhoty/sukně, spodní prádlo, tričko, tílko, svetr, bunda, čepice).

Učitel poté individuálně dává dětem otázky typu: Co nosí tvoje panenka pod sukní? Punčochy, spodní prádlo. Co má na hlavě? Čepici, šátek. Kam si obléká panáček boty? Na nohy apod.

Motorika – grafomotorické prvky 

Učitel připraví pracovní grafomotorické listy oblečení – např. tričko, kalhoty, čepice. Děti podle vzoru kreslí kruhy, vodorovné a svislé čáry, vlnovky a další grafomotorické prvky. Učitel zařadí pouze takové grafomotorické prvky, které s dětmi již probral.

Z počátku jsou vhodné kruhy, vodorovné a svislé čáry, spirály, vlnovky. Později zuby, horní a dolní smyčky, horní a dolní oblouk s vratným tahem a kombinace uvedených prvků.

Orientace v čase

Učitel spolu s dětmi vytvoří obrázky pro snadnější oblékání pro mladší školkové děti. Děti ve 3 letech, kdy některé přichází do školky, často neví, které části oblečení se navléká dříve a které později. Proto učitel s dětmi vytvoří jednoduchá schémata, podle kterých se mohou mladší děti lépe orientovat při oblékání.

Osvědčila se sada karet na oblékání na ven, sada karet na převlékání do pyžama, sada karet na převlékání z pyžama do školkové oblečení.

Ukázka: Sada karet na převlékání z pyžama do školkového oblečení obsahuje tyto části: panáček v pyžamu, panáček pouze v pyžamových kalhotách, panáček pouze ve spodním prádle, panáček ve spodním prádle a tričku; panáček ve spodním prádle, tričku a kalhotách; panáček ve spodním prádle, tričku, kalhotách a ponožkách.

Zrakové vnímání – zraková paměť

Učitel při vycházce venku nakreslí křídou na zem/tabuli několik kusů různých druhů oblečení. Doporučuji začít s 8 kusy oblečení. Děti spolu s učitelem obrázky pojmenují, snaží si zapamatovat jejich rozmístění. Poté se děti otočí, učitel jeden obrázek vymaže. Děti popořadě poznávají, který obrázek učitel smazal. Hra pokračuje stejným způsobem, dokud nezůstane poslední obrázek. 

Doporučuji pracovat v menších skupinách – do 10 dětí, lépe i méně.

Obměna: Aktivitu lze realizovat i v učebně – učitel kreslí na tabuli. Obrázky oblečení může mít učitel připravené na kartách, které snadno použije uvnitř i venku.

Zrakové vnímání – vnímání barev a tvarů – přiřazování a pojmenování odstínů barev

Učitel připraví z barevných papírů menší karty s různými odstíny barev. Děti pracují ve dvojici, přiřazují správný odstín barvy k oblečení (které mají na sobě, kusy oblečení z aktivity oblékání makety postavy).

Předmatematické představy – třídění; práce s pojmy vztahy, porovnávání

Děti mají z aktivity oblékání makety k dispozici několik kusů skutečného oblečení. Třídí oblečení podle druhu. Poté porovnávají, kterého oblečení je více, méně, případně stejně. Vždy dva kusy oblečení mohou pak porovnávat: menší – větší, kratší – delší, ...

Doporučená literatura:

  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Co si tužky povídaly. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0046-6.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Jak se pastelky učily kreslit. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0082-4.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 3–5 let. Edika, Brno 2015. 978-80-266-0626-0. 2014.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 4–6 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0602-4.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Mezi námi předškoláky, 5–7 let. Edika, Brno 2014. 978-80-266-0532-4.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.: Na návštěvě u malíře. Edika, Brno 2012. ISBN 978-80-266-0047-3.
  • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H.: Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole. Nakladatelství D+H, Praha 2007. ISBN 978-80-903869-3-8.
  • LINC, V.: Tabulky ke čtení. Klett, Praha 2007. ISBN 978-80-86906-85-0.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
7. 9. 2016
Příspěvek popisuje činnosti, které se v MŠ běžně dělají.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Předchozí díl:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída