Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Zvoneček - časopis vydávaný Mateřskou školou v Mnichově Hradišti
Odborný článek

Zvoneček - časopis vydávaný Mateřskou školou v Mnichově Hradišti

10. 4. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Jana Kuntošová

Anotace

Příspěvek čtenáře seznamuje s časopisem "Zvoneček", který pro děti a jejich rodiče vydává Mateřská škola v Mnichově Hradišti.

Jsme 5-ti třídní mateřská škola, která je součástí tří mateřských škol v obvodu města Mnichovo Hradiště.

Před dvěma lety se náš kolektiv rozhodl vydávat školní časopis. Časopis by byl další prezentací naší práce na veřejnosti, prohloubením spolupráce s rodiči, rozšířila by se informovanost rodičů, děti by měly možnost zapojit se do dalších netradičních aktivit.

V první fázi jsme rozmýšlely, co všechno by mohl obsahovat - zprávičky o činnosti školy doplněné fotodokumentací, dětské práce, úkoly pro děti, odborné komentáře pro rodiče, básničky a písničky, s nimiž děti seznamujeme, příspěvky rodičů atd. Časopis by vycházel tři až čtyřikrát ročně.

Daly jsme hlavy dohromady, vymyslely za pomoci dětí název časopisu a začalo se rodit první číslo.

Proč právě "ZVONEČEK"? Svou symbolikou vyzvoní všechno, co se děje a co se připravuje pro děti i rodiče. Titulní stranu časopisu jsme řešily vlastní grafickou úpravou na počítači. Pak už jsme připravená témata zpracovaly na počítači, pomocí skeneru doplnily o fotografie a dětské práce a vše bylo připraveno k tisku.

Vzhledem k velké finanční náročnosti na zpracování časopisu vydáváme časopis v barevném provedení pouze v počtu sedmi výtisků. Jeden výtisk obdrží náš zřizovatel, jeden jde do archivu naší školy a každá třída obdrží jeden výtisk, který je umístěn v šatně pro rodiče.

Rodičům se náš časopis líbil a začali s námi spolupracovat. Někteří vyslovili přání mít časopis doma. A tak se naše vydávání časopisu za pomoci rodičů rozšířilo. Každé dítě si tak může odnést časopis domů, ale pouze v černobílém provedení. Rodiče nám sponzorsky pomáhají a to různými formami: sponzorské finanční příspěvky, přinesou papír pro tisk, kdo má možnost, kopíruje, tiskne.

Rozhodujete-li se vydávat časopis, neváhejte! Bude to pro Vás znamenat sice spousty práce, ale na druhou stranu si touto cestou zajistíte zajímavou prezentaci mateřské školy a rozhodně i ocenění Vaší práce širokou veřejností, rozšíříte kontakt s rodiči a dětem přinesete pocit sounáležitosti mateřské školy a rodiny.

V následujícím textu se mohou čtenáři podrobněji seznámit s jedním číslem "Zvonečku", který vyšel na začátku školního roku 2004 - 2005. V úvodníku jsou přátelé školy seznámeni s rozdělením dětí do jednotlivých tříd, jsou představeny učitelky, které s dětmi pracují. Mateřská škola dětem nabízí nadstandardní zájmové činnosti, s jejichž zaměřením se rodiče mohou seznámit v dalším příspěvku časopisu. Následuje rada autorek, jak zajistit co nejlepší adaptaci dětí v prostředí MŠ. Příspěvek je určen zejména maminkám nejmladších dětí.

V příspěvku "Školní zahrada" se autorky obracejí na rodiče s prosbou o pomoc při rekonstrukci zahrady. Další příspěvek je věnován návštěvě zájezdového divadla v mateřské škole. Děti měly možnost shlédnout pohádku "Jak si zajíc, vrána a ježek rozdělili jablko".

První výlet směřoval do lesa. Tento výlet je každoročně pořádán pro třídy s nejstaršími dětmi. Dále měly děti možnost navštívit botanickou zahradu v Liberci. Oba výlety se dětem líbily. Podrobně se o nich dočtete na stránkách časopisu "Zvoneček". Ale ani mladší a nejmladší děti nepřišly zkrátka; vypravily se totiž v doprovodu učitelek do zoologické zahrady v Liberci. Většinou je tento výlet organizován v závěru školního roku, kdy je příznivější počasí. Děti letos absolvovaly výlet již na podzim, protože i v tomto ročním období má ZOO co nabídnout.

V kapitole "Bazén" se čtenáři seznamují s výletem dětí do plaveckého bazénu v Jičíně. Pod vedením zkušených plavčíků se děti učily plavat, zažily spoustu zábavy a her.

Letos poprvé měly děti MŠ možnost zblízka sledovat výlov rybníka Žabaroku. Děti práce rybářů nesmírně zaujala. Rybářům za to patří velký dík.

"Výlet do planetária" - bezesporu nejzajímavějším zážitkem byl pro děti výlet do pražského planetária. Děti shlédly pohádku "O zvědavé kometě". Ve svých kresbách se děti ke kometě ještě dlouho vracely.

Celý podzim byl ve znamení sbírání přírodnin, pozorování změn v přírodě, zdobení tříd, chodeb a šaten školky. Děti s pomocí maminek vytvořily jablíčkovou kuchařku, která je plná receptů na dobroty.

Celý časopis je vhodně doplněn kresbami dětí, fotografiemi z výletů, básničkami, hádankami, upoutávkami na různé akce, kde účinkují děti MŠ.

Jedno číslo časopisu "Zvoneček" k nahlédnutí:

Strana
1. Strana

 

Strana
2. Strana

 

Strana
3. Strana

 

Strana
4. Strana

 

Strana
5. Strana

 

Strana
6. Strana

 

Strana
7. Strana

 

Strana
8. Strana

 

Strana
9. Strana

 

Strana
10. Strana

 

Strana
11. Strana

 

Strana
12. Strana

 

Strana
13. Strana

 

Strana
14. Strana

 

Strana
15. Strana

 

Strana
16. Strana

 

Strana
17. Strana

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Kuntošová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.