Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Doporučení MŠMT k uvádění QR kódů v dokladech o vzdělání
Odborný článek

Doporučení MŠMT k uvádění QR kódů v dokladech o vzdělání

23. 5. 2016 Gymnaziální vzdělávání
Autor
MŠMT

Anotace

Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, umožňuje nově v dokladech o dosažení stupně vzdělání uvádět tzv. Q.R. kód. Struktura údajů obsažených v QR kódu je dále uvedena v Doporučení MŠMT č.j. 10867/2016 ze dne 20. května 2016.

Doporučení MŠMT k uvádění QR kódů v dokladech o vzdělání

k provedení vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, MŠMT doporučuje

Čl. 1

Obecná ustanovení

1. Při vkládání QR kódů (dále jen „grafický kód“) do stanovených dokladů o vzdělání se vychází z § 1 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání.

2. Tiskopisy vysvědčení, výučních listů a diplomů pro hodnocení žáků a studentů při dosažení základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s maturitní zkouškou a vyššího odborného vzdělání jsou opatřeny vždy místem pro uvedení grafického kódu, které je na příslušném místě tiskopisu uvedeno zkratkou „QR kód“.

3. Grafický kód se vkládá do dokladů o vzdělání, které uvádí vyhláška č. 3/2015 Sb. jako vzor č.

3.1 Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole

3.2 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A (klasifikace)

3.5 Vysvědčení o získání základního vzdělání v základní škole – polské

3.6 Vysvědčení o ukončení kursu pro získání základního vzdělání list A (klasifikace) – polské

Struktura dat pro generování kódů podle vzorů 3.1, 3.2, 3.5 a 3.6 je uvedena v Příloze 1 části A.

 

4.1 Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání) – dvouleté obory

4.2 Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) – dvouleté obory

4.3 Výuční list – dvouleté obory

4.4 Vysvědčení o závěrečné zkoušce (střední vzdělání s výučním listem) – tříleté obory

4.5 Výuční list – tříleté obory

Struktura dat pro generování kódů podle vzorů 4.1 až 4.5 je uvedena v Příloze 1 části B.

 

5.1 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy

5.2 Vysvědčení o maturitní zkoušce zahrnující praktickou zkoušku

5.3 Vysvědčení o maturitní zkoušce ve vybraných oborech

5.4 Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce

5.5 Vysvědčení o maturitní zkoušce v českém jazyce a cizím jazyce se souhlasem MŠMT

5.6 Vysvědčení o maturitní zkoušce pro střední školy – polské

Struktura dat pro generování kódů podle vzorů 5.1 až 5.6 je uvedena v Příloze 1 části C.

 

6.1 Vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři

6.2 Vysvědčení o absolutoriu druhého hlavního oboru

6.3 Diplom absolventa konzervatoře

Struktura dat pro generování kódů podle vzorů 6.1 až 6.3 je uvedena v Příloze 1 části D.

 

7.1 Vysvědčení o absolutoriu ve vyšší odborné škole

7.2 Diplom absolventa vyšší odborné školy.

Struktura dat pro generování kódů podle vzorů 7.1 a 7.2 je uvedena v Příloze 1 části E.

Čl. 2

Náležitosti grafického kódu

1. V grafickém kódu je podle vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, vždy obsaženo jméno, příjmení a datum narození hodnocené osoby, resortní identifikátor školy, označení oboru vzdělání, školního roku, klasifikace v povinných předmětech a celkové hodnocení. Výsledný kód má zpravidla rozměry 30x30 mm. Podrobnosti ke struktuře kódů jsou uvedeny v Příloze 1.

2. Pro vyplňování vysvědčení, výučních listů a diplomů opatřených místem pro uvedení grafického kódu se přiměřeně využijí informace vydané k vyplňování vysvědčení jednotlivých druhů škol ministerstvem. 

Čl. 3

Vytváření a vkládání grafického kódu

1. Pokud škola má smlouvu se servisní organizací, která zajišťuje technickou podporu vedení školní matriky, obstará generování grafického kódu a jeho vložení do dokladu tato servisní organizace. V případě maturitních vysvědčení generuje a vkládá grafický kód Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

2. Pokud škola vede školní matriku vlastními prostředky, může využít dostupných programových prostředků pro generování grafických kódů v tabulkových procesorech, nebo jiných programech, které nevyžadují speciální IT dovednosti ani složitou logistickou podporu.

3. Postup generování grafického kódu vychází z textového řetězce s údaji uvedenými v Příloze 1. Další postup závisí na zvoleném programovém vybavení a spočívá v umístění dat do tabulky, ve vygenerování kódů a jejich umístění na příslušné vysvědčení. Modelové příklady postupů generování grafických kódů z dat podle doporučené datové struktury jsou uvedeny v Příloze 2. 

Čl. 4

Účinnost

Podle tohoto doporučení se postupuje od dne vydání.

V Praze dne 20. května 2016 

Mgr. Václav Pícl

 náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vzdělávání

Přílohy:

  • Struktura grafického kódu
  • Modelový příklad vytvoření grafického kódu a jeho umístění na vysvědčení s využitím Word (MS Office 2013) a integrovaným doplňkem QR4Office
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
536.13 kB
PDF
Přílohy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
MŠMT

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.