Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Velká francouzská revoluce – Podezřelí
Odborný článek

Velká francouzská revoluce – Podezřelí

5. 3. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Aisis o.s.

Anotace

Příspěvek rozebírá francouzský zákon o podezřelých, který byl vydán v období Velké francouzské revoluce. Žáci rozebírají vznik a postavení tohoto dokumentu i hledisko lidských práv v souvislosti s tímto zákonem.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Zákon o podezřelých ze dne 17. září 1793 vyplnil vymezením pojmu mezeru v tehdejším francouzském právu. Podezřelí jsou:

 1. Ti, kteří se buď svým chováním nebo svými projevy nebo svými spisy projevili jako zastánci tyranie nebo federalismu a jako nepřátelé svobody.
 2. Ti, kteří nebudou moci prokázat způsobem předepsaným dekretem ze dne 21. března z jakých existenčních prostředků žijí a že neučinili zadost všem svým občanským povinnostem.
 3. Ti, jimž bylo odmítnuto vydání průkazu o občanské spolehlivosti.
 4. Veřejní funkcionáři suspendovaní nebo sesazení ze svých funkcí národním konventem nebo jeho komisaři, kteří nebyli znovu uvedeni ve svůj úřad.
 5. Ti z bývalých šlechticů, a to manželé, ženy, otcové, matky, synové nebo dcery, bratři nebo sestry bez rozdílu a zaměstnanci emigrantů, kteří trvale neprojevovali oddanost revoluci.
 6. Ti, kteří emigrovali v období od 1. července 1789 do uveřejnění dekretu ze dne 30. března 1792, i když se vrátili do Francie ve lhůtě stanovené tímto dekretem nebo ještě dříve.
Saint-Just o nutnosti zavést teror

Dne 10. října 1793 přednesl Antoine Louis Léon de Richebourg de Saint-Just návrh na novou organizaci republiky, nezbytnou k překonání očekávaných strašlivých obtíží:

„Zákony jsou revoluční, ale ti, kdo je provádějí, nejsou revoluční... Republika bude mít spolehlivý základ teprve tehdy, až vůle svrchovaného lidu potlačí monarchistickou menšinu a bude nad ní vládnout právem dobyté moci. Nesmíte již šetřit nepřátel nového řádu věcí, svoboda musí zvítězit stůj co stůj. Musíte potrestat nejenom zrádce, ale i lhostejné, musíte potrestat každého, kdo je vzhledem k republice nečinný a nic pro ni nedělá... Je třeba vládnout železem těm, kterým není možno vládnout spravedlností, je třeba potlačit tyrany!..."

Otázky pro práci v hodině:
 • Ve kterém období revoluce dokument vznikl?
 • Co bylo příčinou vydání tohoto dokumentu?
 • Co sledoval dokument?
 • Jak dokument hodnotíte z hlediska dnešního pojetí lidských práv?
 • Jaký byl další osud Saint-Justa? Zjistěte v knihovně v některé publikaci.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Aisis o.s.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Jsme Evropané
 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída