Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > V nakladatelství Portál vyšla kniha Po stopách Karla IV. určená dětskému čtenáři a využitelná i ve školní výuce
Odborný článek

V nakladatelství Portál vyšla kniha Po stopách Karla IV. určená dětskému čtenáři a využitelná i ve školní výuce

11. 5. 2016 Základní vzdělávání
Autor
RNDr. Josef Herink

Anotace

Kniha z nakladatelství Portál vychází při příležitosti 700. výročí narození krále a císaře Karla IV. Obsahuje vše podstatné, co je třeba říci dětským čtenářům o jeho osobnosti, životě a díle.

Letošní výročí 700 let od narození velké historické osobnosti, českého, německého, lombardského (italského) a burgundského krále a římského císaře Karla IV. (14. května 1316) je vhodnou příležitostí k publikačním aktivitám také českých knižních nakladatelství. V tomto roce si připomíná významné výročí osobnosti Karla IV. staronová i nová řada publikací. Mezi ně patří i počin nakladatelství Portál, věnovaný speciálně mladším čtenářům. Jedná se o zábavnou, naučnou a výtvarně bohatě ilustrovanou knížku autorky Lenky Pecharové: Po stopách Karla IV. (Portál, s. r. o., Praha 2016, ISBN 978-80-262-1022-1). Na celkem 144 textových stránkách s četnými vtipnými ilustracemi Michaely Bergmanové se v jednotlivých 12 kapitolách rozvíjí téměř vše podstatné, co je třeba dětským čtenářům říci o osobnosti Karla IV. a o době 14. století, ve které on žil, vládl a budoval:

 • Karlův rodokmen
 • Procházka životem „Otce vlasti“
 • Manželky a děti velkého vladaře
 • Vzdělávání a zákony
 • Praha roste do krásy
 • Císař Karel na cestách
 • Karel IV. v kronikách, pověstech i hudbě
 • Věřil Bohu i lidem
 • Císař Karel a příroda
 • Středověké slavnosti, korunovace, turnaje i móda
 • Peníze v době Otce vlasti
 • Karel IV. kam se podíváš

Texty jednotlivých kapitol obsahují řadu informací v přehledné, věku a mentalitě dětí přístupné formě. Aniž by si děti všimly, že se učí, dozvědí se o osobnosti Karla IV., jeho rodině, okolním prostředí a jeho době zajímavá fakta, proložená rébusy, hádankami a doprovodnými obrázky. Složitější odborné pojmy a další okolnosti k vybrané tematice jsou srozumitelně vysvětleny v modře vybarvených rámečcích v jednotlivých kapitolách. Přední a zadní předsádka knížky je využita k deskovým hrám (hra „Rok za rokem, krok za krokem“ a hra „Korunovační cesta aneb Abeceda Karla IV.). V závěru publikace je uvedena i další doporučená četba určená již starším čtenářům.

Knížku Po stopách Karla IV. mohou velmi dobře využít ve školní praxi učitelé vlastivědy na 1. stupni základní školy a učitelé dějepisu na 2. stupni základní školy, případně v prvních třídách víceletých gymnázií. Učitelům vlastivědy se nabízí pracovat s vybranými textovými pasážemi knihy a s jejími vyobrazeními ve vzdělávací oblasti a oboru RVP ZV Člověk a jeho svět. Konkrétně v tematickém celku „Lidé a čas“ k očekávanému výstupu pro 2. období (4.–5. ročník):

žák srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik.

Obdobně může být knížka Po stopách Karla IV. využita i při výuce dějepisu na 2. stupni základní školy v 6.–7. ročníku v tematickém celku RVP ZV „Křesťanství a středověká Evropa“. Konkrétně při realizaci očekávaného výstupu:

žák ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury (učivo: struktura a kultura středověké společnosti).

Z didaktického hlediska lze učitelům doporučit volný výběr pasáží z jednotlivých kapitol jmenované knížky a jejich neformální včlenění do výuky o středověké době za vlády Karla IV. K využití pro zadání otázek na dobu Karla IV. a odpovídání na ně se nabízejí i vlastní obrázkové ilustrace knížky. Pro odlehčení učiva jsou dobře využitelné hádanky, kvíz mladého historika a obě jmenované deskové hry.

Jako přílohu knížky Po stopách Karla IV. přikládáme ukázku části kapitoly „Vzdělávání a zákony“ (str. 42–46). Knížka vyšla s podporou hlavního města Prahy.

Čtenáře těchto řádků odkazujeme na další materiály publikované na Metodickém portálu RVP.CZ k 700. výročí narození Karla IV.:

Dále čtenáře těchto řádků upozorňujeme na další aktuální knižní tituly, publikované k osobnosti Karla IV. v roce 2016:

 • BAUER, J.: Karel IV. Císař král. Nakladatelství Brána, a. s., Praha 2016. První vydání. ISBN 978-80-7243-838-9
 • NOVÁK, J. A.: Karel IV. Mystik a čaroděj. Nakladatelství Alpress, s. r. o., Frýdek-Místek 2016. První vydání. ISBN 978-80-7543-047-2
 • KAVKA, F.: Karel IV. Královské sňatky. Čtyři ženy Otce vlasti. Nakladatelství XYZ ve společnosti Media, a. s., 2016. 1. vydání (reedice). ISBN 978-80-7505-354-1

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Po stopách Karla IV.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.2 MB
PDF
Po stopách Karla IV., část 1
pdf
1.19 MB
PDF
Po stopách Karla IV., část 2
pdf
1.45 MB
PDF
Po stopách Karla IV., část 3
pdf
1.72 MB
PDF
Po stopách Karla IV., část 4
pdf
1.58 MB
PDF
Po stopách Karla IV., část 5

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Josef Herink

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení