Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání
Odborný článek

Podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání

14. 3. 2016 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Hana Splavcová

Anotace

Úkolem předškolního vzdělávání v oblasti přírodovědné gramotnosti je připravit dětem základ pro utváření vztahu k přírodě, pro chápání souvislostí v přírodních jevech a pro jejich budoucí vnímání světa. Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) ve spolupráci s odborníky připravil pro pedagogy v mateřských školách metodickou příručku podpory přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání. Příručka obsahuje úvodní teoretickou část, seznamující s podstatou přírodovědné gramotnosti, se základy myšlení k ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů. Druhá, praktická část je rozdělena do několika bloků. Najdete zde propojení přírodovědné gramotnosti s výtvarnými činnostmi, inspiraci pro práci s dětmi včetně popisu několika konkrétních činností ověřených v praxi mateřských škol.

V roce 2015 vydal NÚV minimetodiky poskytující v krátkém strukturovaném textu pedagogům i rodičům prvotní informace o základních gramotnostech.

  • Čteme s dětmi od malička
  • Příprava na školní matematiku
  • S dětmi za přírodou

V letošním roce navazujeme podrobněji rozpracovanou metodickou příručkou pro rozvoj přírodovědné gramotnosti. Na její přípravě se podílel tým odborníků z řad akademické obce i aktivních pedagogů z mateřských škol.

Bez teoretického základu se dnes již neobejdeme v žádné oblasti předškolního vzdělávání. Pro správný rozvoj dítěte je nutné si plně uvědomovat sílu našeho vlivu na jeho osobnost, na utváření celoživotních hodnot a postojů. Je nezbytné znát zákonitosti psychického i fyzického vývoje dítěte, volit adekvátní metody a formy vzdělávání, realizované na základě nejnovějších poznatků v mnoha vědeckých oborech, zejména v pedagogice a psychologii. První část předkládaného textu proto čtenáři poskytuje teoretická východiska pro vzdělávání dětí předškolního věku v přírodovědné oblasti. Popisuje specifika psychomotorického vývoje dítěte v předškolním období. Uvádí základní principy posuzování hodnoty přírody.

Praktická část je rozdělena do několika bloků. Vede k zamyšlení nad rozmanitostí možností práce s dětmi v mateřské škole, vnímání souvislostí a vztahů. Součástí praktické části je několik příkladů konkrétních činností realizovaných a ověřených v mateřských školách.

 


Podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání

Metodická příručka

Autoři

Bc. Irena Finková; Mgr. Jakub Holec; doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.; Bc. Magdaléna Chladilová; Mgr. Hana Splavcová; PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.

Editor

Mgr. Hana Splavcová

Recenzenti

Mgr. Andrea Mouchová; Bc. Blanka Zelenková

Vydal: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)
Vydání: první, 2015
URL: www.nuv.cz
ISBN: 978-80-7481-143-2

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
3.36 MB
PDF
Podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání - metodická příručka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Splavcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.