Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Jak na formuláře v textovém editoru Word
Odborný článek

Jak na formuláře v textovém editoru Word

18. 4. 2016 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Petr Němec

Anotace

Tento článek je návodem, jak vytvořit v textovém editoru Word jednoduchý formulář. Proces tvorby je ukázán na příkladu hlavičkového papíru školy, text je doplněn videonávodem.

Úvod

Formulář označuje list papíru, listinný dokument, ve kterém je předtištěn text a další pomocné grafické údaje (rámečky, kolonky) pro písemné vyplnění různých dat a údajů. Jedná se o synonymum pro slova blanket, tiskopis, popřípadě dotazník. V dnešní době může mít formulář i elektronickou podobu umístěnou na internetu apod.[1]

Jak takový elektronický formulář vytvořit? Textový editor umožňuje vytvářet takovéto typy dokumentů relativně jednoduchým způsobem pomocí vložení ovládacích prvků formuláře.

Tvorba formuláře 

 Celý proces návrhu formuláře můžeme rozdělit do tří kroků:

  1. vytvoření vlastního dokumentu (formuláře), 
  2. doplnění ovládacích prvků, 
  3. uzamčení dokumentu.

Já se vám budu snažit v tomto článku ukázat tvorbu formuláře na příkladu hlavičkového papíru školy, který bude uživatelům nabízet jistý komfort při vyplňování, což je např.

  • předpřipravené texty (oslovení, část e-mailové adresy),
  • snadné vložení některých údajů (datumu ve správném formátu, města v adrese velkým písmem),
  • formátování částí dokumentu (meziodstavcové mezery, velikosti a řezy písma),
  • odolnost dokumentu vůči nechtěným činnostem (vložení řádku, smazání části dokumentu).

V závěru článku naleznete navíc videonávod, který obsahuje postup vytvoření tohoto hlavičkového papíru. 

Ovládací prvky

Abychom v programu MS Word mohli vložit ovládací prvky do dokumentu, potřebujeme doplnit na pás karet kartu „Vývojář“. Tuto možnost najdeme pod nabídkou „Soubor-Možnosti-Přizpůsobit pás karet“, kde aktivujeme kartu „Vývojář“.

Na této kartě Vývojář nalezneme možnost vložit „Ovládací prvky“ (text, pole se seznamem, zaškrtávací políčko, výběr datumu atd.).

karta Vývojář
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Pokud do dokumentu vložíme některé z těchto ovládacích prvků, můžeme je upravit tak, že se přepneme do režimu návrhu a zobrazíme si vlastnosti daného prvku.

režim návrhu
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Omezení úprav a uzamčení

Posledním krokem by mělo být uzamčení dokumentu a zakázání jakýchkoliv změn s výjimkou vyplnění požadovaných polí. To provedeme na kartě Vývojář prostřednictvím volby „Omezit úpravy“ a následným povolením pouze „Vyplňovat formulář“ (viz následující obrázek).

uzamčení dokumentu
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Tím je formulář vytvořen, stačí ho uložit na místo, kam mají přístup všichni učitelé, a mohou ho tak používat. 

Videonávod

V úvodu článku jsem slíbil videonávod, v následujícím videu vám tedy ukážu celý proces tvorby hlavičkového papíru školy. Návod je složen ze tří částí, první je teoretická, druhá ukazuje funkčnost již hotového hlavičkového papíru, třetí část je vlastní návod tvorby. 

 

Užití

S formuláři v listinné podobě se setkáváte na každém kroku, když vyplňujete přihlášku na střední školu, když podáváte daňové přiznání, když žádáte o vízum  atd. S elektronickou podobou je to obdobné – když si vytváříte e-mailový účet, když nakupujete v e-shopu atd. Stále více formulářů se přesouvá z listinné podoby do elektronické (např. daňová přiznání), přesto se s formuláři budeme ještě dlouho setkávat, neboť ne vždy je elektronická podoba vhodná.

Elektronické formuláře můžete použít i pro získávání zpětné vazby od žáků. Více se dočtete v článku Jak získat zpětnou vazbu od žáků?

Závěr

Tak jako v celé společnosti i ve školách bude přibývat formulářů v elektronické podobě podobných tomu, který jsme si před chvílí ukázali (žákům, rodičům, uchazečům o studium, absolventům, sponzorům, připravíme elektronickou verzi formuláře, oni ji vyplní, a buď vytisknou, nebo odešlou elektronicky). Proto si myslím, že je dobré být na tuto situaci připraven a umět jednoduchý formulář připravit. 

Literatura a použité zdroje

[1] – Formulář. [cit. 2016-3-11]. Dostupný z WWW: [http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Formul%C3%A1%C5%99&oldid=11728965].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
18. 4. 2016
Součástí článku je pěkné video, které přehledně zachycuje celý proces tvorby formuláře.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.