Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Motivační tříminutovky
Odborný článek

Motivační tříminutovky

29. 3. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Kathy Paterson

Anotace

Co přesně je motivační tříminutovka? Je to rychlá aktivita řízená učitelem, které se žáci chtějí účastnit, protože ji vnímají jako hru a oceňují hravost a zábavu, která je její nedílnou součástí. Ať už zahrnuje soutěžení, spolupráci, nebo přemýšlení či aktivitu jednotlivce, poskytuje potřebnou přestávku od činnosti, o kterou žáci ztratili zájem, a posléze vrací jejich pozornost a energii zpátky k úkolu, kterému byla výuka zrovna věnována.

Víc než jen motivace

Co přesně je motivační tříminutovka? Je to rychlá aktivita řízená učitelem, které se žáci chtějí účastnit, protože ji vnímají jako hru a oceňují hravost a zábavu, která je její nedílnou součástí. Ať už zahrnuje soutěžení, spolupráci, nebo přemýšlení či aktivitu jednotlivce, poskytuje potřebnou přestávku od činnosti, o kterou žáci ztratili zájem, a posléze vrací jejich pozornost a energii zpátky k úkolu, kterému byla výuka zrovna věnována.

Naleznete jistě spoustu způsobů, jak motivační tříminutovky využít. Ne všechny jsou nové; některé z nich už možná učitelé znají. Jiné možná představují jen jiné způsoby, jak nahlížet na běžné činnosti. Využívejte je s nadšením a smyslem pro humor tak často, jak bude potřeba, a užijte si pozitivní přínos, který pro třídu představují.

Toto znovuzískané soustředění slouží k tomu, aby žáky a studenty opět nasměrovalo správným směrem – aby opět zacílilo jejich pozornost; a proto o těchto přerušeních hovořívám jako o životabudičích, což je termín, který se žáci rychle naučí a přijmou. Proč použít motivační tříminutovku?

 • Abyste žákům poskytli přínosnou chvilku oddechu. 
 • Aby si na chvíli oddychli učitelé; i oni potřebují přestávky, a tyto rychlé a snadnou použitelné aktivity pomáhají. 
 • Pro opětovné zaostření ochabující pozornosti. 
 • Pro vybití přebytečné energie. 
 • Na probuzení otupělé mysli žáků a studentů. 
 • Jako uvedení hodiny; většina těchto aktivit může předjímat další činnost. 
 • Jako odměnu za dobré chování; koneckonců je při nich zábava!

Stejně jako všechny dobré vyučovací přístupy se i všechny motivační tříminutovky řídí důslednými pravidly. Například se dají zvládnout za kratičkou chvilku. Používání motivačních tříminutovek se bude řídit jistými dalšími zásadami:

 • Neexistuje špatná odpověď. 
 • Pestrost je dobrá a podporuje se. 
 • Cení se všechny odpovědi. 
 • Osobní prostor, jak fyzický tak emoční, je vždy respektován. 

Učitelé vědí, že tyto zásady platí pro veškerou výuku, je však potřeba je znovu připomenout v případě životabudičů, stejně jako při jiných činnostech ve třídě.

Kroky při použití motivační tříminutovky:

 1. Signálem upoutejte pozornost. 
 2. Krátce vysvětlete, proč bude motivační aktivita použita. 
 • Ztratil/a jsem vás… 
 • Vypadáte neklidní … 
 • Vidím, že si potřebujete chvilku oddechnout… 
 • Zdá se, že si potřebujete trochu popovídat… 
 • Vysvětlete aktivitu s pomocí pokynů uvedených u jednotlivých motivačních tříminutovek. 
 • Připomeňte žákům, aby nezačínali, dokud jim nedáte signál, a aby na signál opět přestali nebo se zastavili. 
 • Dejte zahajovací signál. 
 • Proveďte motivační aktivitu podle přiloženého scénáře. 
 • Signálem oznamte konec. 
 • Uzavřete a znovu zaměřte pozornost studentů tím, že rychle shrnete, co se dělalo a proč. 
  • Všichni jsme byli tak trochu neklidní, tak jsme si zahráli ______. Teď, když jste vybili trochu energie, je čas vrátit se k… 
  • Vypadali jste ospale a spousta z vás nedávala pozor, tak jsme si zahráli______. Teď když už jste se všichni probrali, vrátíme se zase k… 
  • Cítila jsem tady potřebu krátké přestávky, tak jsme si zahráli ______. Teď se zase můžeme vrátit k…

  Ukázky motivačních tříminutovek

  Neslyšný výkřik

  PŘEDMĚTY: občanská a rodinná výchova; společenské vědy

  PRÁCE: individuální

  Cíl: Předvedení silné emoce/emocí jen prostřednictvím řeči těla.

  • Existuje mnoho silných pocitů – emocí. Někdy je nemůžeme projevit kvůli tomu, kde nebo s kým jsme. Natrénujeme si pár tichých emocí. 
  • Seďte vzpřímeně, čelem dopředu ke mně. Tyto výrazy emocí jsou pouze pro vás; není nutné sledovat ostatní studenty. 
  • Začněte myšlenkou na to, že jste velmi smutní. Myslete na pocit smutku a prociťte ho ve svém těle – svýma očima, hlavou, v hrudi a rukou. Dýchejte pomalu. Velký, velký smutek – cítíte ho a vaše tělo ho vyjadřuje. Deset vteřin. 
  • Proveďte studenty každou z následujících emocí: hněv, strach, obavy, hrdost, hlad, nadšení. 
  • Zakončete cvičení nějakým pozitivním pocitem, například pocitem štěstí, klidu, radosti, uvolnění nebo spokojenosti. 

  Zhodnocení: Rychlé shrnutí toho, jaký to byl pocit projevit emoce beze slov.

  Rozšířené zhodnocení: Deníkový zápis o tom, jestli je nějakou emoci těžké nebo snadné vyjádřit beze slov.

  Předvedení výsledků: Zvolte si, co chcete předvést, podle toho, jak jednotlivé studenty znáte.

  Rychlé otázky

  PŘEDMĚT: jakýkoli

  PRÁCE: ve dvojicích

  POMŮCKY: Tužka a papír

  Cíl: Vymyslet co nejvíc otázek k odpovědi, kterou učitel zadal (založeno na populární americké televizní hře Jeopardy).

  • Dám vám nějaké prohlášení, které bude sloužit jako odpověď. 
  • Vy a váš partner ve dvojici vymyslíte a zapíšete co nejvíc otázek k této odpovědi ve velmi krátkém časovém úseku. 
  • Například, je-li odpovědí „oceán“, otázka může znít: „Kde žijí velryby?“ nebo „Jak se říká velkému vodnímu útvaru?“ 
  • Dejte odpověď a signál k zahájení hry. 
  • Udržujte rychlé tempo a porovnejte počet otázek k jednotlivým odpovědím.

  Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Motivační tříminutovky.

  Licence

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

  Autor
  Kathy Paterson

  Hodnocení od uživatelů

  Článek nebyl prozatím komentován.

  Vaše hodnocení

  Ohodnoťte hvězdičkami:

  Váš komentář

  Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

  Článek není zařazen do žádného seriálu.