Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Jak na tvorbu publikací I
Odborný článek

Jak na tvorbu publikací I

12. 4. 2016 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Petr Němec

Anotace

Tento článek je prvním ze dvou článků zabývajících se návodem tvorby a úprav publikací v textovém editoru. Přibližuje problematikou stylů, číslování stránek a nadpisů, vkládání poznámek pod čarou a vysvětlivek. Součástí každé části je videonávod.

Úvod

Každý z nás se čas od času setká s úkolem napsat několikastránkový dokument (projekt, závěrečnou práci v rámci studia atd.), který má být napsaný pomocí stylů, má mít číslované stránky a nadpisy, má obsahovat poznámky pod čarou, součástí má být obsah a rejstřík, má být členěn na oddíly. Myslím si, že v naší profesi učitele se jedná o dovednost, kterou by každý z nás měl ovládat. Také si uvědomuji, že publikace nepíšeme každý den a že některé činnosti spojené s její tvorbou můžeme rychle zapomenout. Proto jsem se snažil připravit tento článek, který by mohl sloužit jako pomůcka při psaní publikací pro ty, kteří uvedené činnosti pozapomněli.

V této první části se budu zabývat styly, číslováním stránek a nadpisů a vkládáním poznámek pod čarou a vysvětlivek. Tvorbu a úpravy dokumentů budu ukazovat na programu MS Office 2013, v jiných textových editorech se popsané činnosti provádějí obdobně. 

Tvorba a úpravy obsáhlých dokumentů 

Styly

Při psaní textů je třeba od sebe odlišit nadpisy, názvy, běžný text atd. Lze použít přímé formátování (tučně, kurzívou atd.), nejedná se však o systémové řešení, protože bychom takto museli např. každý nadpis ručně formátovat. Proto existuje v textových editorech nástroj, který se nazývá styly. 

Pod pojmem styl rozumíme uskupení různých nastavení, která jsou charakteristická pro daný objekt (nadpis, odstavec, stránku atd.). Výhodou tohoto způsobu psaní je to, že pokud se rozhodneme změnit všechny nadpisy v dokumentu, změnu provedeme na jednom místě a ta se promítne do celého dokumentu.

Jestliže vytváříme jakýkoliv elektronický dokument (bakalářská práce, prezentace, webové stránky atd.), je nutné používat styly.

Používané styly nalezneme na kartě Domů.

galerie dostupných stylů
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Práci se styly ukazuje následující videonávod.

Číslování stran a nadpisů

Číslování stránek a nadpisů je jednou ze základních činností, které používáme při tvorbě publikací.

Číslování stránek

Číslování stránek se vyskytuje nejčastěji u dolního okraje stránek, může být uprostřed, vpravo (jednostranný tisk), popř. různé na sudých a lichých stránkách (oboustranný tisk). Může být i u horního okraje stránek.

Nejjednodušším případem je, když je celý dokument tvořen souvislým textem, který je tvořen pouze jedním oddílem (o oddílech se více dozvíte  v kapitole Oddíly). Pak stačí na kartě Vložit vybrat Číslo stránky, vybrat horní, či dolní okraj a zvolit umístění (vlevo, na střed, vpravo).

vkládání číslování stran
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Má-li číslování začínat jiným číslem než 1 (např. 3) nebo má-li být číslování např. pomocí řecké abecedy (I, II, III, IV, V), pak nejdříve nastavíme formát číslování, až následně vložíme číslování stránek.

nastavení způsobu číslování stran
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Číslování nadpisů

Pro snadnější orientaci v textu můžeme jednotlivé kapitoly textu číslovat (v textových editorech používáme místo pojmu kapitola spíše pojem nadpis). Abychom mohli tyto nadpisy číslovat, je nutné používat styly, tj. všechny nadpisy musí být formátovány pomocí stylů nadpisy (Nadpis 1, Nadpis 2 atd.). Pak stačí umístit kurzor do kteréhokoliv nadpisu a zvolit funkci číslování nadpisů (karta Domů – Víceúrovňové číslování).

číslování nadpisů
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Proces práce s číslováním stránek a nadpisů ukazuje následující videonávod.

Poznámka pod čarou a vysvětlivky

Poznámky pod čarou a vysvětlivky se používají v tištěných dokumentech a obsahují doplňující informace, vysvětlení nebo odkazy k textu dokumentu.

Poznámka pod čarou

Poznámky pod čarou můžete použít např. k zadání podrobných komentářů částí textu. Poznámku pod čarou vložíme z karty Reference (viz následující obrázek).

vložení poznámky pod čarou
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Poznámka pod čarou se skládá ze dvou vzájemně propojených částí. První částí je značka odkazu (nejčastěji číslo, hvězdička), která se vloží přímo za text, ke kterému vkládáme poznámku, a z vlastního textu poznámky, který je vložen na konec stránky (viz následující obrázek).

vložená poznámka pod čarou
Autor díla: Mgr. Petr Němec

Poznámku pod čarou odstraníme tak, že smažeme její značku odkazu.

Vysvětlivka

Vysvětlivky se používají k citaci zdrojů.  

Vysvětlivka se chová obdobně jako poznámka pod čarou (je složena ze dvou vzájemně propojených částí), rozdíl je v tom, že text vysvětlivky se vkládá až na konec dokumentu.

Videonávod pro práci s poznámkou pod čarou a vysvětlivkou.

Závěr

V této první části jsme si ukázali, jak se v textových editorech pracuje se styly, jak se číslují strany a nadpisy, jak se vkládají poznámky pod čarou a vysvětlivky (můžete si prohlédnout v přiložené vzorové publikaci). V díle následujícím s názvem Jak na tvorbu publikací II si předvedeme práci s obsahem a rejstříkem, záhlavím a zápatím a naučíme se dělit dokument na oddíly. Tím celou problematiku tvorby a úprav obsáhlých dokumentů zakončíme.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.79 MB
PDF
Vzorová publikace
docx
7.84 MB
Dokument
Vzorová publikace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Petr Němec

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
12. 4. 2016
Autor článku, vědom si důležitosti formálních stránek obsáhlejšího dokumentu, sepsal stručnou učebnici rutin. Je napsaná srozumitelně, je ucelená. Autor vychází především ze zkušeností získaných při psaní své vlastní diplomové práce, kterou použil v příloze. Obsah článku považuji za užitečný; zejména pro ty, kdo se s danou problematikou nemají žádné zkušenosti.

Hodnocení od uživatelů

Janek Wagner
12. 4. 2016, 20:11
Proč není k dispozici vzorová publikace i v DOcX?
Mgr. Petr Němec
14. 4. 2016, 13:06
Vzorovou publikaci jsem psal v roce 2007 programem Word verze 2003. Od té doby došlo k výrazným změnám v programu (jiný standardní font, jiné styly nadpisů atd.), proto jsem ji nevložil ve formátu docx (tehdy se používal formát doc). Pokud by však měla práce sloužit k inspiraci a ověření popisované látky, pak by její přítomnost dávala smysl. Práci jsem tedy uložil ve formátu docx a přiložil (díky paní Hublové) k oběma částem návodu.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Následující díl: