Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Vandrujeme za řemesly
Odborný článek

Vandrujeme za řemesly

6. 4. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Jaroslava Pachlová

Anotace

Rok 2016 je vyhlášen jako Rok řemesel. Příspěvek přináší inspiraci ze ZŠ Stráž, kde probíhal celoroční projekt Dotek ztracených časů a jeho dílčí částí bylo poznávání tradičních i současných řemesel. V textu naleznou nápady a návody na tradiční rukodělné činnosti či méně obvyklé techniky jak prvostupňoví učitelé, tak i učitelé z mateřských škol, vychovatelky školních družin či organizátoři komunitních akcí.

V rámci celoročního projektu Dotek ztracených časů jsme dílčí část věnovali řemeslům. Spolu s partnerskou školou v Ilavě (SR) jsme se vydali za poznáním tradičních i současných řemesel. Naše několikatýdenní bádání bylo završeno tradičním spaním ve škole, které bylo motivováno řemeslným „vandrováním“.

1. Motivace

Pět týdnů naše pravidelné čtení na pokračování provázel příběh mlynářského učně Matěje a jeho kamaráda čerta Lukáše z knihy Řemesla od Kláry Smolíkové s ilustracemi Jana Smolíka. Matěj a Lukáš na svém vandru postupně nastoupili do služby k šestnácti mistrům různých řemesel. Dvojice prožívala veselé i napínavé příhody a současně pronikala do tajů dnes již pozapomenutých řemeslných postupů. Odkaz na knihu najdete zde: Řemesla 

2. Hry na řemesla a soutěž 

Při četbě žáci řemesla kreslili a podstatné údaje o řemeslech shrnuli na jednotlivé karty, které jsme zalaminovali. Zahráli si poznávací hry například s cechovními znaky řemesel. Pantomimu a poznávání řemesel jsme rozehráli ve hře „na řemeslníky“ (My jsme malí řemeslníci, překousli jsme jitrnici, z jednoho konce vylezlo písmenko ... a z druhého konce písmenko ...). Začali jsme si vyrábět vlastní knihu řemesel. Žáci ilustrovali různé básničky a říkanky na téma již zaniklých či současných řemesel. (Víte, kdo je to například šmukýř?)

K tomu všemu Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlásila soutěž na podporu čtenářské gramotnosti Čtěte se slonem Bobem 2015 na téma Řemesla dnes a před sto lety. Samozřejmě jsme se soutěže zúčastnili a naše kniha řemesel získala čestné uznání.

3. Praktické seznámení s řemesly a rukodělné činnosti

A postupně se účastníci projektu začali prakticky seznamovat s jednotlivými řemesly, zajímavými technikami a rukodělnými činnostmi, které rozvíjeli jejich jemnou motoriku.

V úvodních lekcích si například ušili vlastní střapatou paruku na masopustní průvod. Návod najdete zde na portále v článku Projekt PROMO – proměny obyčejného mikrotenového obalu. Potrápili své mozkové závity a šikovné prstíky v hlavolamu mistra tesaře. Vyrobili si šňůrky a provázky, utkali malé obaly na mobily a přívěsky. Nejjednodušší tkaní na mé online nástěnce na pinterestu.

Tkaní
Autor díla: Jana Koštialiková

Úvodní video k našemu putování za řemesly: Na úvod malé video, co už máme za sebou, ale mnoho nás ještě čeká...

V dalších hodinách se žáci seznámili a prakticky si vyzkoušeli i méně obvyklé techniky a postupy. Zvláště u prvních dvou byla přísně dodržována bezpečnostní pravidla.

Náramek zdobený pyrografií
Autor díla: Jaroslava Pachlová

Brusiči „drahých kamenů“
Autor díla: Jaroslava Pachlová

 •  dýhování: žáci si vyzkoušeli práci s dalším materiálem, tentokrát s dýhou. Nejdříve jsme si ukázali různé intarzie. Intarzie je obraz vytvořený skládáním a lepením dýh různých barev a struktur, skládají se do různých vzorů a obrazců. Práce nebyla až tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Žáci museli zacházet s dýhou opatrně, aby jim nepraskla, při nanášení většího množství lepidla se dýha kroutila a nechtěla zůstat na místě. Ale žáci se obrnili trpělivostí a nakonec vytvořili povedené obrázky;
 • hodináři: na videu se můžete podívat, jak byli žáci zaujati starými hodinovými strojky. Zkoumali je, rozebírali a pak zase skládali...

4. Společná slovensko-česká reportáž o cestě za řemesly

V průběhu projektu jsme s našimi slovenskými partnery vždy dílčí část shrnuli do společné reportáže. Zde uvedené vysílání ilavsko-strážské televize vypráví o tom, co všechno jsme si vyzkoušeli a co jsme se naučili při velké cestě za tradičními řemesly i méně obvyklými řemeslnými technikami.

5. Spaní se řemesly

Vyvrcholením řemeslné části projektu Dotek ztracených časů bylo vandrování za řemesly při tradičním spaní ve škole. Účastníci nejdříve na školní půdě našli starý kufr. A mimo jiné v něm byl nalezen jeden výuční list vyplněný a několik nevyplněných, proto jsme se na vlastní kůži vypravili za poznáváním řemesel a získání výučních listů.

Podle receptu nalezeného ve starém sešitě s recepty jsme společně zadělali těsto na housky. Po vykynutí je upletli a během večera došlo i na jejich snězení. První zkouška byla splněna. Cech pekařský by mohl být na své učně pyšný! (Fotogalerie)

I zkouška cechu mlynářského se vydařila. Je sice pravda, že při výrobě větrného kola docházelo k občasným zadrhnutím, ale jak se říká: „Učený z nebe nespadl“. Nakonec se všechny větrné mlýnky roztočily, až oči přecházely. Druhá zkouška splněna. (Fotogalerie)

V kufru se našly i drobné dekorativní předměty upletené z proutí. A považte, že i touto třetí košíkářskou zkouškou všichni adepti prošli. Byli neuvěřitelně zruční a pod jejich rukama vznikala krásná dílka. (Fotogalerie)

V malérečské dílně se ve čtvrté učňovské zkoušce, jak název dílny napovídá, malovalo. Pro vykonání zkoušky museli badatelé popustit uzdu své tvořivosti a vyzdobit skleněnou vázu. (Fotogalerie)

Zkouška písmácká byla podle badatelů tou nejobtížnější. Zvláště pro ty badatele, co ještě neuměli psát. Ale staré listy a písemnosti jsou vyzdobeny obrázky, takže pro všechny se našel prostor a uplatnění. (Fotogalerie)

Poslední řemeslo, které bylo na nevyplněném výučním listu, neslo název šumařské. Nikdo si moc nedovedl pod tímto názvem představit, zvláště když průvodkyně tohoto řemesla ztratila hlas, ale i poslední šumařský, tzn. muzikantský úkol byl splněn. (Fotogalerie)

Badatelé se v průběhu večera stali učni mnoha řemesel a na vlastní kůži poznávali jejich taje. Ráno na ně čekala jejich VANDROVNÍ KNÍŽKA s potvrzením o složení šesti zkoušek. (Fotogalerie a Fotogalerie)

Závěrečné video je opět reportáží z vandrování za řemesly při spaní ve škole ve slovenské Ilavě a u nás ve Stráži:

6. Reflexe

Bylo pro mě docela překvapující, že žáky vandrování za řemesly tak zaujalo a s vervou se pouštěli do všech činností. Například při aktivitě „hodináři“ vydrželi žáci nekonečně dlouho rozebírat hodinové strojky a musela jsem jim staré budíky půjčovat i domů. Jeden chlapec se v této činnosti, kdy rozebrané strojky montoval zpět, zcela našel.

Šlo o to, aby si žáci vážili práce předků a jejich dovedností. Zkoumali jsme, zdali stále platí lidová moudrost „Řemeslo má zlaté dno“. Pro žáky tím zlatem byly výrobky, které si pyšně odnášeli domů, ale také spousta nových zážitků, dovedností a pracovních návyků.

Žáky zaujaly především netradiční techniky jako gravírování nebo pyrografie. Pro mě bylo zvláště potěšující, že účastníci dotahovali činnosti do konce, i když se výsledek dostavil až za několik dní (viz brusiči drahého kamení).

Při opakování podobné akce bych se možná více zaměřila na činnosti spojené s přípravou pokrmů a šití.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jaroslava Pachlová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
6. 4. 2016
Zcela komplexní námět na dlouhodobý projekt, který prolíná různými předměty (a jak vyzkoušela autorka, lze jej využít i v zájmovém vzdělávání). Učitelé mohou z nepřeberné nabídky zvolit jen některé aktivity a tím rozšířit svou databázi zajímavých nápadů do výuky.

Hodnocení od uživatelů

Bohunka Trelová
21. 8. 2016, 12:56
Moc hezké ;-) . Taky se chystám na "řemesla", ale ve školce. Dík za inspiraci ;-)

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit