Odborný článek

Červená karkulka

26. 10. 2017 Předškolní vzdělávání
Autor
Dominika Dominika Bečáková

Anotace

Dramatické činnosti k veršované pohádce Františka Hrubína „Červená karkulka“.

Námět: F. Hrubín – Červená karkulka

Téma: Vlkovy pocity

Cíle:

Osobnostní cíle: formulovat vlastní myšlenky

Sociální cíle: naučit se naslouchat druhým

Pomůcky: text „Červená karkulka“

Warm up

Jaký byl vlk…

Jedno z dětí jde za dveře, ostatní se domluví na nějaké hratelné vlastnosti nebo emoci, např. nervózní, rozzuřený, milý, „podlézavý“, otravný aj. Dítě se vrátí zpět a vyzývá ostatní, aby provedli nějakou akci „ve smyslu tohoto slova“ (např. zazpívat písničku, pozdravit, projít se a vést s někým rozhovor, oslovit souseda atp.), na základě které bude hádat danou vlastnost, emoci nebo charakter. Kdo svou akcí napoví řešení, jde za dveře a hra se opakuje.

Po této hře si sedneme a ujasníme si, jaké vlastnosti a emoce jsme odehráli. Viděli jsme toto i v reálném životě? Mohlo by některou z těchto vlastností či emocí mít zvíře?

Průpravná cvičení

Vlkovo jednání

Učitelka pomalu čte pohádku F. Hrubína Červená karkulka, děti chodí po prostoru, a kdykoli v příběhu začne jednat postava vlka, děti strnou ve štronzu a vždy se mimicky vyjádří k vlkovu jednání (úsměv, škleb, neutrální výraz).

Jakmile vlk domluví, děti se mohou začít znovu pohybovat v prostoru.

Vlkův stín

Děti se rozdělí do dvojic. První z dvojice představuje vlka a chodí volně po prostoru a dělá různé pohyby, manipuluje s různými předměty, nezapomíná na to, že je vlkem. Druhý z dvojice jde těsně za ním a snaží se co nejpřesněji a ve stejném rytmu napodobovat vše co, dělá jeho partner – je jeho stínem. Po chvíli se role hráčů vymění.

Otázka: jak jste se cítili v roli stínu „zlého“ vlka?

Hlavní činnost 

Vnitřní hlasy

Vlk se od Karkulky dozvěděl, že její tatínek je myslivec, tudíž mu hrozí nebezpečí. Co se asi vlkovi honí hlavou?

Učitel je v roli vlka a děti jsou jeho myšlenky. Kdo má nápad na vlkovu myšlenku, může přijít k učiteli, dotknout se ho a myšlenku říct nahlas.

Horká židle

Děti sedí v kruhu a vprostřed kruhu je vždy jedno dítě-vlk. Děti se v tuto chvíli mohou vlka na cokoli zeptat a on jim musí odpovědět. (Dítě v roli vlka si může vymýšlet.) Děti se v roli vlka často střídají, aby nebyly dlouho vystaveny tlaku skupiny (cca každé dítě dvě otázky).

Závěr

Shrnutí                      

S dětmi si shrneme postavu vlka. Jeho postoje, úmysly, pocity. Požádáme každé z dětí, aby si s vlkem (učitel v roli) podalo ruku a tímto způsobem vyjádřilo pocity, které v něm postava vlka zanechala.(Např.: Velmi vřelý stisk = vlku, myslím si, že nejsi zlý, podání ruky a la leklá ryba = pořád mám z tebe strach apod.)

Reflexe

Co se může stát, když se někdo ve skutečném životě ztratí v lese?

Může potkat našeho mluvícího vlka?

Co byste dělaly, kdybyste tak jako vlk v lese potkaly ztracenou holčičku?

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dominika Dominika Bečáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
26. 10. 2017
Velmi pěkné a inspirativní! Rozvoj emoční složky u dětí předškolního věku není jednoduchá úloha a vyžaduje pečlivé promyšlení. Použití pohádek, které modelují role "dobrý - špatný/zlý" je velmi vhodná forma. Zvláště bych chtěla vyzdvihnout práci se závěrečnou reflexí, která může mít výrazný efekt. Všem zájemcům o realizaci tohoto námětu bych doporučila promyslet také rizika, která se mohou v praxi objevit.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost