Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rádi bychom věděli, co přináší štěstí – TALISMANY
Odborný článek

Rádi bychom věděli, co přináší štěstí – TALISMANY

8. 8. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Hana Kleisová
Spoluautor
Mgr. Kateřina Kořenková

Anotace

Jak najít ten pravý? Talismany nám odpradávna nosí štěstí, lásku, zdraví a hojnost. Mají silnou magickou moc. Chrání nás před zlem a neštěstím.

1. Úvod

 • talisman – osobní věc každého člověka
 • Žáci si pokud možno donesou svůj talisman do školy.
 • O tématu si zjišťují informaci již předem – své znamení ve zvěrokruhu a jeho charakteristiku.
 • Zjišťují i u rodičů, např. jaký měli talisman jako malí, od koho jej dostali, co pro ně znamenal, jakou mu přisoudili moc apod.
 • Hledáme ve slovníku cizích slov.

talisman, -u, m. (š<arab<ř) malý, často ozdobný předmět, který se nosí zpravidla na krku a jemuž se pověrčivě přisuzuje ochranný nebo jiný blahodárný účinek

 • Slovo talisman pochází z arabského slova „talásim“, což znamená kouzelný, posvěcený. Indiánská kultura je známa svým používáním talismanů jako přívěsků na krk. Dnes jsou známé lidově zažité talismany pro štěstí, jako je třeba čtyřlístek, podkova nebo šupina z kapra. Za takový velký chodící talisman bývá často považován kominík.
 • Talismany mají různou podobu a funkci – přináší štěstí a odvrací zlo, ochrana na cestách, před nepřáteli, v životních situacích – práce, zkouška aj.

amulet

Předmět nošený, přenášený nebo vložený za účelem ochrany před negativními silami či vibracemi.

talisman

Předmět nošený, přenášený nebo vložený za účelem přivolání lásky, štěstí, peněz, zdraví apod. Je to protiklad amuletu, který naopak brání přístupu některých sil.


Pozn. Všechny přílohy najdete v samostatném pohledu modulu Digifolio.


2. Výtvarné zpracování talismanu – „Můj talisman“

 • Žáci zjišťují, jaké je jejich znamení ve zvěrokruhu.
 • Přemýšlí, jaký talisman by se k jejich charakteristice hodil.
 • libovolná výtvarná technika

3. OSV – Komu bys věnoval talisman a jaký?

 • Největší sílu má talisman darovaný.
 • Jaké nese obdarovanému „poselství“?

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí