Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rádi bychom věděli, co přináší štěstí – PADAJÍCÍ HVĚZDA
Odborný článek

Rádi bychom věděli, co přináší štěstí – PADAJÍCÍ HVĚZDA

3. 8. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Hana Kleisová
Spoluautor
Mgr. Kateřina Kořenková

Anotace

Objasníme si nejen pověru o padající hvězdě, ale současně si vysvětlíme tuto tematiku z přírodovědného hlediska. Na textu o hvězdách procvičíme slovní druhy, malujeme oblohu, dokončujeme básničku podle vlastní fantazie, formulujeme svá tajná přání.

1. Úvod

 • motivace – „Říká se, že když padají hvězdy, máme si něco přát, to se pak vyplní.“

„Padající hvězdy“ jsou meteory, tedy drobné částice meziplanetární hmoty o velikosti v průměru od 1 mm do 1 cm. Do atmosféry vlétají rychlostí 60 km za vteřinu. Rozžhaví se na teplotu několika tisíc stupňů a září ve výškách 80 až 100 km nad zemí. V atmosféře se úplně rozpadnou, odpaří a na zemský povrch nedopadnou.

 • Na obloze se nacházejí souhvězdí ve znamení, které se určuje dle data našeho narození.
 • geometrie – rýsujeme různou polohu bodů jednotlivých souhvězdí – spojujeme přímými čarami

Pozn. Všechny přílohy najdete v samostatném pohledu modulu Digifolio.


2. Létavice – list č. 1 + č. 2

List č. 1

Při pozorování oblohy se nám občas může zdát, že vidíme padat hvězdu. Je to však jen kousek pevné hmoty, který se z vesmíru dostal do ovzduší a při průchodu atmosférou hoří. Ze Země proto vidíme padající světlo. Těmto padajícím hvězdám říkáme létavice.

Urči slovní druhy u podtržených slov. – 1 6 2 7 1 8 5 2 2

 • pozorování – pozorovat, padající – padat atd.

Zkus jedním tahem namalovat hvězdu a potom i oblohou dle námětu.

 • jemná motorika, žáci si tahy vyzkouší

3. Výtvarná výchova

 • malujeme oblohu s hvězdami na větší formát
 • technika – voskovka + akvarel, pastely
 • barva – Jakou barvu má štěstí?

Přečti si básničku a pokus se ji dokončit podle vlastní fantazie.

Před padající hvězdou skláním se v pokoře,
kdo zajistil tam nahoře,
že zrovna ke mně byla poslána? 

Kdo vyslyšel touhu moji
smět si přání přát,
jistě to byl ten,
kdo má mě rád. 

Jednou jsem hvězdu padat viděl/a,
co přát si, hned jsem věděl/a...

4. Venuše

 • Učitel přednese text o Venuši, podává žákům reflexní otázky.
 • Učitel žákům text opět přednese i po prvním zapisování do tabulky.
 • Následně žáci obdrží pracovní list – viz příloha č. 2 – k větám v textu zaznamenávají značky.
 • znaménko +: informaci si pamatuji dobře
 • znaménko –: informaci si nepamatuji
 • znaménko !: informaci si nepamatuji přesně

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Kleisová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí