Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rádi bychom věděli, co přináší štěstí – ČÍSLO
Odborný článek

Rádi bychom věděli, co přináší štěstí – ČÍSLO

28. 7. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Hana Kleisová
Spoluautor
Mgr. Kateřina Kořenková

Anotace

Čísla v našem životě. Šťastná či nešťastná. Čísla, která nám v životě pomáhají. V tomto bloku se s žáky zamýšlíme nad důležitostí a významem čísel pro náš běžný život.

Cíl

Seznámíme se pojmy z oblasti historie počtů a zjistíme, že nás čísla provázejí v našem životě téměř na každém kroku. 

Úvod

 • pojmy – číslovka (slovní druh), číslo (vyslovujeme – označuje počet), číslice (zapisujeme)

Pozn. Všechny přílohy najdete v samostatném pohledu modulu Digifolio.


1. Čísla a číslovky – list č. 1 + list č. 2

List č. 1

Jistě nemine den, kdybychom alespoň jednou nepoužili nějaké číslo. Můžeme vlastně říci, že se bez čísel nedá žít. Bylo tomu tak vždycky? Nebylo. Člověk zprvu neuměl počítat, ale jak se vyvíjel, měnil se i jeho způsob života, a to jej donutilo počítání vynalézt. Kdo počítání vynalezl? To kdybychom věděli! Určitě to nebyl jeden člověk. Zprvu měli lidé jen jakousi představu o množství, věděli, že něčeho je méně a něčeho více. Uměli asi počítat do dvou nebo tří, možná podle prstů i do pěti. Slovy to však vyjádřit nedovedli. Přišla ale doba, kdy lidé měli potřebu počet zaznamenat. Vymysleli jednoduché značky – zářezy do dřeva nebo na třásně vázali uzly – říkali jim kipu.

Lidé později vymysleli různé číslice. Ve starém Římě používali číslice, které v sobě spojují čárky a velká písmena abecedy. Římské číslice se v Evropě používají déle než 1500 let. Jak se říká číslicím, kterými píšeme my? Arabské. Vynalezli je sice matematici v Indii, ale o 300 let později je od Indů převzali Arabové. A díky arabským obchodníkům se s nimi seznámila i Evropa.

Napiš, kde ve svém okolí se s římskými čísly můžeš setkat?

mince, medaile – datum ražby, číselníky hodin a hodinek, knihy – čísla kapitol, jména panovníků – Karel IV., Ludvík XVI.

 •  Podtrhni v textu věty tázací (věty v textu podtrženy).

         Vypiš z textu číslovky. (jednou, jeden, méně, více, dvou, tří, pěti, 1500, 300)

Prohlédni si, jak vypadají starodávné číslice, a zkus si je na vedlejší linku také napsat.

 •  motorické cvičení
 •  hrajeme bingo – římské číslice – viz příloha k listu č. 1

List č. 2

Zkusme se naučit počítat do deseti ve starých jazycích.

 

staroindicky

řecky

latinsky

1

eka

heis

unus

2

dva

dúo

duo

3

tri

treis

tres

4

čatur

tettares

quattuor

5

paňča

pénte

quingue

6

šaš

héx

sex

7

sapta

heptá

septem

8

ašta

októ

octo

9

nava

ennea

novem

10

daša

déka

décem

 • Trénujeme paměť.
 • Čísla žákům zadáme po řadách, učitel říká číslo a žáci jej říkají ve svém jazyce.
 • dialog – hádka, vyznání lásky, zklamání – zástupná řeč pomocí čísel
 • Práce ve skupinách – jeden žák říká v daném jazyce příklady oboru do 10, ostatní zapisují a počítají, např. šaš + tri = nava
 • Příklady diktuje učitel v různých jazycích, poskytne dostatek času pro vyhledání daného čísla v tabulce, žáci určí, o jaký jazyk se jedná, a příklad zapisují.                                        
 • Dvanáct hodin denně

Kdybyste denně počítali plných 12 hodin bez přestání od jedničky počínaje (za vteřinu jedno číslo), došli byste k jednomu tisíci už zhruba za 16 minut. K jednomu milionu byste dospěli za více než 23 dní. Na miliardu byste už potřebovali přes 63 dní. A kdybyste se dopočítali k jednomu trilionu? Přibližně za 64 000 let.

K jakému číslu dojdeš po 2 minutách? 120

 • Kdy dojdeš k číslu 360? po 6 minutách
 • K jakému číslu dojdeš po 18 minutách? 18 . 60 = 1080 

Jak řada logicky pokračuje?

    2, 4, 6, 8, 10, 12, 14                                 11, 33, 55, 77, 99

    6, 3, 8, 5, 10, 7, 12, 9, 14, 11                    15345, 1534, 153, 15, 1 

 • Pokus se vypozorovat zákonitosti logické řady a využij svých znalostí z českého jazyka.

les – lovec – lopata – … limonáda, lokomotiva, literatura… slova na l se zvyšujícím se počtem slabik

běží – fičí – láme – mává… peče, sedí, veze… bflmpsvz – vyjmenovaná slova

Alena – Bohumil – Cecílie – Daniel – … dívčí jméno na E – Eva, chlapecké na F – Filip… abeceda 

2.  Sumerové – list č. 3 – zajímavost

Stovky košů s pískem museli dělníci vynést ze široké hloubené jámy, než bylo jasné, co je na jejím dně. Bylo to velké překvapení pro vědce, kteří odkrývali stará sídliště. Mezi zbytky čtyř stěn místnosti stály napříč dlouhé kamenné lavice, jedna za druhou, jako ve škole. Však to také škola byla a chodili do ní žáčci před 7 000 lety. Byla to škola mocné říše Sumerů. 

Psali KLÍNOVÝM PÍSMEM. Psalo se do měkkých hliněných destiček tak velkých, aby se pohodlně držely v jedné rozevřené ruce. Pomocí klínů se psaly i číslice.

 • Hrajeme si na SUMERSKOU ŠKOLU. 

3. Římské číslice – list č. 4 – zajímavost

 • práce s textem – určujeme slovní druhy, opozita ke slovům – vyšší, kratší, jednodušší, rozdíl
 • S žáky se naučíme pomůcku pro zapamatování označení římských číslic.

Např. Letí Cihla Do Malty

         Lído, Co Dělá Maminka? ... Žáci si mohou vymyslet svoji pomůcku.

Pamatuj:

Ivan  Vezl  Xenii  Lesní  Cestou  Do  Města.

1      5     10       50        100    500  1000

 • Poznáváme hodiny s římským číselníkem, zaznamenáváme čas.

4. Chceš znát své šťastné číslo?  - list č. 5 + příloha k listu č. 5 

 •  Numerologie je nauka o číslech, kterou využívaly již všechny dávné starověké kultury.

Pokračování metodické části, citace a použitá literatura – ke stažení v modulu Digifolio (viz odkaz v úvodu článku).

Reflexe

K ucelení tématu využijeme metodu kolotoč a diskusi na téma „čas jsou peníze“. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Kleisová

Hodnocení od uživatelů

Jana Kneřová
31. 7. 2016, 20:32
Dobry den, nahlednuti do příloh uvedenych v digifoliu mne uvedlo do vetsiho kontextu. Ocenuji presah do mnoha vzdelavacich oblasti. Rada material v budoucnu vyuziji. Dekuji.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference