Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rádi bychom věděli, co přináší štěstí – LIDOVÁ SYMBOLIKA
Odborný článek

Rádi bychom věděli, co přináší štěstí – LIDOVÁ SYMBOLIKA

25. 7. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Hana Kleisová
Spoluautor
Mgr. Kateřina Kořenková

Anotace

Připomeneme si symboly Velikonoc a Vánoc a lidové tradice a zvyky s nimi spojené. Diskutujeme o symbolech, významu zvyků a dodržování tradic u nás doma. Tvoříme věty obsahující lidové symboly, hledáme recepty a popisujeme u nich pracovní postup.

Cíl

Objasníme význam lidových symbolů, tradic a zvyků, které se pojí se s dvěma významnými svátky v roce. 

1. Diskuze

 • symboly Vánoc a Velikonoc, zvyky a tradice – proč jsou tradice důležité, jaké tradice se udržují doma
 • zaměříme se na symboly štěstí

Symboly života, světla, zdraví, štěstí

 • zelený strom
 • zelená ratolest
 • červené jablko
 • vejce (plné)
 • svíce
 • kynuté pečivo
 • červená barva, pestré tkaniny

Člověk v minulosti byl mnohem více svázán s přírodou. Větší část obyvatelstva se živila zemědělstvím. I řemeslníci měli při své dílně ještě alespoň malé hospodářství. Zemědělská výroba byla velmi primitivní, její výsledky byly zcela závislé na přírodním cyklu, na přízni počasí.

Zemědělcův rok byl rozdělen na cyklus jarních příprav, letních prací, podzimní sklizně a zimního odpočinku. Všechno jeho úsilí směřovalo k úspěšné sklizni, k bohaté úrodě a tím i zabezpečení obživy pro rodinu a čeleď. Dobrý výsledek „pojišťoval“ jednak prací, modlitbami, ale také řadou pověrečných magických praktik a obětí, zvyků, obřadů, které se vývojem zformovaly v tradiční výroční obyčeje. Lidé se snažili uhádnout velikost a zdar příští úrody různými věštbami, chránili pole, chlév i stavení proti zlým silám, skutečným či pověrečným.


Pozn. Všechny přílohy najdete v samostatném pohledu modulu Digifolio.


2. list č. 1 + č. 2

Tvoř věty různého druhu k tématu „LIDOVÉ SYMBOLY“. Pomohou ti slova v lístečcích na stromě.

 • Uveď recept na kynuté těsto a popiš postup práce. (symbol štěstí – kynuté pečivo), recepty maminek, babiček

Do cedulky na domečku žáci napíší pojem – např. šupina.

Do dolní části domečku doplní informace, které si o daném lidovém symbolu zjistili.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Kleisová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit