Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rádi bychom věděli, co přináší štěstí – PODKOVA
Odborný článek

Rádi bychom věděli, co přináší štěstí – PODKOVA

19. 7. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Hana Kleisová
Spoluautor
Mgr. Kateřina Kořenková

Anotace

Podkova – přináší štěstí? V tomto bloku se s žáky seznamujeme s podrobným popisem těla koně, soužitím člověka a koně v současnosti. Mluvíme o řemesle – kovářství, které patřilo k nepostradatelným činnostem lidského života.

1. Úvod

Kdo nosí podkovu a k čemu slouží?

Našli jste někdy na cestě koňskou podkovu? Tak to jste měli asi opravdu velké štěstí, protože najít dnes podkovu na cestě se rovná bez přehánění malému zázraku. Dnes už koňská kopyta samozřejmě neklapou v ulicích měst tak často, jak tomu bývalo kdysi. Přesto však koňská podkova zůstává i nadále symbolem štěstí, které odpuzuje zlo a smůlu. Je symbolem štěstí v mnoha zemích světa.

Koňská podkova chrání kopyto koně před opotřebováním, pomáhá snížit namáhání šlach a riziko uklouznutí koně. Existuje mnoho druhů podkov. Podkovy se dělí především podle využití koně – jiné podkovy používáme pro koně tažné, sportovní, dostihové, jezdecké, kočárové, skokany, klusáky. Zároveň se rozlišují podkovy určené pro zimní a letní období.

Předchůdcem dnešních podkov byly lýkové hiposandály, které se přivazovaly ke kopytu. S kovovými podkovami přišli jako první pravděpodobně až Keltové. Na našem území se kovové podkovy začaly používat pravděpodobně až v 10. století. Dříve byly vyráběny ručně. Od poloviny dvacátého století se ale podkovy vyrábějí především strojově a podkovář je již jen upravuje. Výhodou tohoto postupu je především cena a čas. Dřívější individuální výroba měla výhodu v tom, že podkova byla vyráběna koni přímo na míru, a tak mnohem lépe seděla na konkrétní kopyto. Dnes již ruční výroba podkov ustupuje a existuje jen malé množství podkovářů s ruční výrobou.

Dnešní podkova se obvykle vybírá především podle tvaru a velikosti kopyta a podle činnosti, ke které je kůň používán. Podkovy se vyrábějí z různých materiálů. Nejčastěji se pravděpodobně setkáte s podkovou kovovou. Můžete se však setkat také s podkovami z hliníku, oceli, různých slitin nebo i z gumy a plastů. Podkova obvykle váží mezi 0,5 až 1,5 kg.

Při kování koně potřebuje kovář většinou zvláštní hřebíky – tzv. podkováky. V dnešní době však existuje i možnost využít podkov nalepovaných. Podkovy se liší mimo jiné také podle druhu kování. Buď je podkova připravena předem a ková se za studena, nebo se tvaruje přímo na místě, za tepla.


Pozn. Všechny přílohy najdete v samostatném pohledu modulu Digifolio.


2. Popis těla koně – list č. 1 + list č. 2

List č. 1

 • Pracujeme s popisem částí těla koně, seznamujeme s novými pojmy, hledáme společné znaky s ostatními druhy zvířat (kopyta, býložravec – lichokopytník, sudokopytník)

Podpůrné otázky: Jak se nazývají jednotlivé části hlavy, zadní končetiny atd.

 • smějící se kůň

OSV – Kdo vás naposledy rozesmál? Je smích zdravý? Co způsobuje – jaké pocity?

 • Dolní část listu obsahuje pojmy k vystřižení, lepení na list č. 2.

List č. 2

 • samostatná práce – dolepování názvů k částem těla koně
 • obměna – plakát formátu A0 – skupinová práce, dopisování pojmů, které si žáci již bez podpory listu zapamatovali
 • tvorba velké kognitivní mapy – studujeme různé prameny a zaznamenáváme dostupné informace o koni, doplňujeme zajímavosti – např. koněspřežka – první a nejdelší koněspřežní železnice na evropském kontinentě, vedla z Českých Budějovic do rakouského Lince, urazila cestu dlouhou 129 km za 14 hodin, pravidelná přeprava zboží byla zahájena v roce 1832 – otec a syn Gerstnerovi

3. Podkova jako slovo – list č. 3

Vytvoř slova skládající se z písmen, která tvoří slovo PODKOVA.

didaktická pomůcka – slovo podkova rozstříhané na jednotlivá písmena – viz příloha k listu č. 3

 • okap, oko, dav, kov, kop, opak, odkop, dok, voda, okov, vak (vodka, pako)
 • písmena jako počáteční písmena jmen žáků
 • tvorba vět různého druhu – věta oznamovací, tázací, rozkazovací a přací

Telegram – vytvoř telegram z písmen, ze kterých se skládá slovo PODKOVA. Zachovej správné pořadí.

 • Pojem žáci vyhledají
  • ve slovníku cizích slov – písemná zpráva, sdělení poslané telegrafickou cestou,
  • ve slovníku spisovné češtiny – telegrafická zpráva – pozdravný, blahopřejný, soustrastný

např. Přijď odpoledne do kina Obzor včas. Adam; Pošli obratem dopis ohledně výstavy. Alena

 • Pomůcka, kterou si mohou žáci sami vyrobit – rozstříhaná jednotlivá písmena složí pod sebe a ve skupinách si tvoří slovní zásobu.

Zajímavost: Česká pošta po 160 letech zrušila posílání telegramů. Vysoce ztrátovou službu už lidé téměř nevyužívali. Vytlačily ji mobily a „esemesky“. Oficiálně už není možné telegram poslat od 1. dubna 2010.

 • Zajímá vás, jaké má znění definitivně finální telegram, který Česká pošta zpracovala?

Zní takto: „POSLEDNI TELEGRAM V HISTORII CESKYCH POST DO MUZEA REKORDU A KURIOZIT POSILA MARTIN JONAS.“

 • ukázka viz příloha k listu č. 3

4. Eohippus – list č. 4

Podtrhni v textu odlišnými barvami větu jednoduchou a souvětí (souvětí tučně).

Nejstarší předek koní EOHIPPUS je dnes už vyhynulý. Byl vysoký asi 60 cm a měl pětiprsté končetiny. Žil před více než 50 miliony let. V dalším vývoji se postava koníků zvětšovala. Začali obývat otevřenou travnatou krajinu, a protože se jejich pohyb zrychlil, zmenšoval se počet prstů, na které našlapovali.

Pokračování metodické části, viz PODKOVA – viz metodika ve formátu PDF jako příloha.

Citace a použitá literatura se nachází na konci metodické části přílohy.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Kleisová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí