Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Brzy přijde Mikuláš a čert
Odborný článek

Brzy přijde Mikuláš a čert

26. 2. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Dana Moravcová

Anotace

Autorka představuje integrovaný blok zaměřený na seznamování dětí s předvánočními tradicemi, odstraňování strachu z nadpřirozených bytostí.

 

První den

Pohádka Čert a Káča

 • poslech pohádky - práce s textem, předem stanoveny úkoly, které děti v textu sledují
 • rozbor pohádky - ponaučení, přísloví
 • volné převyprávění děje pohádky dětmi
 • seznámení s ilustracemi
 • dramatizace pohádky
 • rozhovor - další pohádky, kde se vyskytuje pohádková postava čert
 • rozhovor - postava čert, co symbolizuje
 • rozhovor - pohádkové postavy a jejich povahové vlastnosti

Kresba čerta olejovými pastelkami dle představy dětí

Druhý den
 • poslech skladby A. Dvořáka - Čert a Káča (Klasika před školou, 9 A 1)
 • pohybové vyjádření za doprovodu hudby
 • výtvarný seriál - kresba pohádky (skladby), fix se silnou stopou, každá skupina dětí kreslí jednu část děje, na konci poskládáním jednotlivých děl vznikne celé pásmo pohádky
 • čertí honička
 • děti představují čerty, kteří mají místo ocasu nastrčeny stuhy, dají je za gumu (pásek) u kalhot
 • rozpočitadlem učitelka vybere Lucifera, který se snaží pochytat za ocasy (stuhy) čerty
 • děti, které přijdou o „ocásek", ze hry odcházejí, vítěz (poslední dítě s „ocáskem") přebírá roli Lucifera
Třetí den
 • rozhovor - předvánoční čas, kdy slavíme svátek sv. Mikuláše
 • jaké povahové vlastnosti představuje čert, anděl a Mikuláš
 • jejich popis
 • kdy přichází (6. prosince)
 • historie o sv. Mikuláši


Svatý Mikuláš byl katolický biskup v Myře a Lykii, lidé ho měli rádi pro jeho moudrost, štědrost a lásku k lidem. Svátek sv. Mikuláše je spojen s rozdáváním dárků dětem. Sv. Mikuláš se stal patronem, který chrání námořníky, lukostřelce, děti lékárníky, právníky, studenty, ale i vězně před vším zlým.

 • nácvik básně Když jsem šel do nebe (Špity, špity, bábo - veselá říkadla z lidové poezie)
 • seznámení s neznámými slovy, s dějem básně
 • správná výslovnost, frázování, intonace
 • doprovodný pohyb k básni


Když jsem šel do nebe, stavil jsem se v pekle.
Nejstarší Lucifer pek‘ si tam erteple.
A já jsem ho pěkně o jednu požádal,
Ale on, že nedá, že jsem nepřikládal.

Nikomu tak dobře není,
Jako je těm v pekle:
Dříví nikde nekupujou a sedají v teple.

 • kresba Mikuláše dle představy dětí
 • práce s knihou - prohlížení ilustrací, vysvětlení pojmu ilustrace
Čtvrtý den
 • vybarvování omalovánek na téma Mikuláš a čert, správné držení kresebného nástroje, určování barev
 • grafomotorické cvičení - Pracovní list Mikulášská punčocha - doplňování, vodorovných a svislých čar, vlnovek, koleček apod.
 • den čertíků v MŠ - příprava kostýmů, rozdělení rolí dle volby dětí na čerty, anděly a Mikuláše, výroba Mikulášských čepic, čertích růžků, andělských křídel apod.
Pátý den
 • den čertíků v MŠ - předvedení a představení masek samotnými aktéry přehlídky
 • čertí překážková dráha - dodržení bezpečnostních pravidel, nevhodné části kostýmu pro cvičení odloženy, dopomoc
 • chůze po vyvýšené rovině
 • výstup na skluzavku a skluz s dotekem na zavěšený zvoneček
 • poskoky na trampolíně
 • přeskok přes překážku
 • prolézání tunelu
 • rej čertíků aneb Mikulášská diskotéka

Literatura a použité zdroje

[1] – ČAPEK, K. O pejskovi a kočičce. Praha : Albatros, 1984.
[2] – DRDA, Jan. České pohádky. Praha : Československý spisovatel, 1968.
[3] – DVOŘÁK, A. Čert a Káča [zvukový záznam]. Praha : Národní divadlo, 2003.
[4] – HORÁK, J. Český Honza. Praha : SNDK, 1966.
[5] – LADA, J. Dětem. Praha : SNDK, 1960.
[6] – NĚMCOVÁ, B. Stříbrná kniha pohádek. Praha : Svoboda, 1970.
[7] – Špity, špity, bábo veselá říkadla z lidové poezie. Praha : SNDK, 1967.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída