Odborný článek

Dračí školka

28. 2. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Naďa Kudrnáčová

Anotace

Záměrem tohoto projektu bylo netradičním způsobem rozvíjet a prohlubovat spolupráci s rodinou, a tím přirozeně obohacovat vzájemnou komunikaci mezi rodičem, dítětem a mateřskou školou.

Očekávané výstupy:

 • spolupracovat s ostatními
 • nalézat nová řešení
 • prožívat radost ze zvládnutého
 • vyjádřit své prožitky
 • spolupracovat a podílet se na dění v MŠ
 • vážit si výsledku a práce druhých

Mateřská škola vyhlásila pro rodiče a jejich děti soutěž „O nejkrásnějšího draka". Rodiče byli o samotné akci a možnosti zapojení do soutěže informováni, ústně pedagogem i prostřednictvím nástěnek a webových stránek mateřské školy (www.ms-mnhradiste.cz). Rodiče a děti jsme vyzvali k výrobě draka z nejrůznějších materiálů. Na přípravu a výrobu draků byl ponechán zhruba jeden měsíc. Z draků, které děti společně s rodiči vyrobily, jsme proměnili naši školku v tzv. „Dračí školku".

Obrázek
1. Obrázek
Obrázek
2. Obrázek

Ze 124 dětí se do soutěže zapojilo 114 dětí společně s rodiči. Mohu říci, že nasazení dětí a rodičů při výrobě nejoriginálnějšího draka bylo vysoké a konečné výsledky jejich práce byly obdivuhodné a pro pedagogy naší mateřské školy inspirativní. Vyrobené draky děti průběžně nosily do MŠ. Když dítě přineslo do školky hotového draka, tak mělo za úkol ostatním dětem draka představit:

 • z čeho draka vyráběly - druhy materiálů
 • s kým ho vyráběly, kdo pomáhal - spolupráce (rodiče, sourozenec, babička, dědeček)
 • co bylo na jeho výrobě obtížné, s jakou částí mu rodiče pomohli
 • jak se drak jmenuje a proč - představivost, fantazie, vyjadřování
 • za pomoci paní učitelky dostal drak vizitku s vlastním jménem i jménem dítěte, které ho zhotovilo
  Obrázek
  3. Obrázek
  Obrázek
  4. Obrázek

Během měsíce jsme shromáždili všechny draky a vyzdobili jimi celou školku, která se tak proměnila v „dračí školku". Všechny výtvory byly vystaveny ve vestibulu a chodbách školky. Nebylo možné určit vítěze naší soutěže, všichni vyrobení draci totiž byli „nejkrásnější". Proto jsme se rozhodli, že odměněni budou všichni tvůrci. Slavnostní vyhlášení proběhlo ve vestibulu školy a každé dítě obdrželo za své vítězství malou odměnu - kreativní balíček výtvarného materiálu k dalšímu společnému tvoření s rodiči. Akce se nám vydařila, sblížila nejen děti a rodiče při společné činnosti, ale prohloubila i spolupráci mateřské školy s rodinou.

Obrázek
5. Obrázek
Obrázek
6. Obrázek


Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Naďa Kudrnáčová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Ostatní