Odborný článek

Mořská eroze

23. 9. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Bc. Pavlína Holcová
Spoluautor
Jakub Holec

Anotace

Článek představuje praktickou aktivitu pro výuku o neživé přírodě. Aktivita se zaměřuje na působení moře jako erozního činitele, který utváří a modeluje mořské pobřeží. Žáci prakticky napodobí mořské vlnění a budou pozorovat jeho vliv na pobřeží tvořené zpevněným pískem.

Eroze je přirozený proces, který způsobuje rozrušování a transport materiálu na zemském povrchu. Eroze bývá vyvolána mechanickým působením tekoucí vody, vlnami a proudy, ledem a větrem. Cílem této aktivity je napodobit mořskou erozi, tedy soubor vnějších geologických procesů, které modelují mořská pobřeží.

Autor díla: Kenneth Hawes

Žáci si vytvoří umělé vlny, jimiž budou erozně působit na písčité pobřeží, které se bude vlivem narážejících se vln postupně erodovat. Erodovaný materiál se bude ukládat na dně ,,moře“.

Pracovní postup:

  1. Do nádoby nasypeme písek, který dostatečně zvlhčíme vodou tak, aby držel tvar. Z mokrého písku vytvoříme na jedné ze stran plastové nádoby bariéru, která je tvořena vlhkým pískem (představuje pískovec mořského pobřeží).
  2. Do nádoby nalijeme vodu do výšky několika centimetrů.
  3. Plastovým víčkem následně vodu ženeme ve směru pobřeží, čímž napodobujeme skutečné mořské vlnění.
  4. Pozorujeme, jak vlnící se voda postupně ukrajuje části pobřeží a eroduje ho. Erodovaný pobřežní materiál se následně ukládá na ,,mořském“ dně v naší plastové nádobě - video ZDE.

Autor díla: Jakub Holec

Žáci se díky této jednoduché a časově velmi nenáročné aktivitě mohou seznámit s erozní činností vody. Díky názornosti a činnostnímu charakteru této aktivity je možné ji využít zejména na 1. stupni základní školy, nicméně aktivita je vhodá i pro předškolní děti.

Literatura a použité zdroje

[1] – HAWES , Kenneth. Sand Cliff. [cit. 2015-8-16]. Dostupný z WWW: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sand_Cliff.jpg].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Pavlína Holcová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

Písek, voda, plastová nádoba, plastová destička (víčko od plastové nádoby.