Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Středisko mediální výchovy Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Odborný článek

Středisko mediální výchovy Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

24. 8. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Martina Dobosiová

Anotace

Tento článek informuje o nově založeném Středisku mediální výchovy na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a jeho aktivitách.

Do života současného člověka ve velké míře zasahují moderní technologie a sociální sítě. Hlavní oblastí, jež by na tyto sociální změny měla reagovat je oblast vzdělávání, ale doposud tomu tak v českém školství není. Přestože už deset let je v rámcovém vzdělávacím programu ustanovena mediální výchova, pedagogové nemají jasno, jak ve vzdělávání přistupovat k sociálním sítím a mnohdy se mezi jednotlivými sociálními sítěmi těžko orientují.  Pro dnešní děti a zejména mládež jsou sociální sítě velmi důležitým prvkem v jejich životě, ale jejich pedagogové vůči nim zaujímají spíše negativní postoj a ulpívají na prevenci před patologickými jevy. To je samozřejmě v rozumné míře a formě také velmi důležité. Ovšem v jiných zemích je k sociálním sítím přistupováno jako ke kreativnímu a flexibilnímu nástroji, který může být i přínosný. Tato tvrzení jsou zároveň i výsledky výzkumu diplomové práce jedné z pracovnic střediska, který proběhl v Českých Budějovicích.

Na základě zjištěných faktů bylo na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zřízeno Středisko mediální výchovy. Jeho posláním je podporovat a realizovat mediální vzdělávání dětí, pedagogů a vychovatelů zejména ve vztahu k sociálním sítím a novým médiím ve smyslu poskytnout dostatečné informace o jejich fungování a způsobech využití.

Středisko mediální výchovy se snaží vycházet z nizozemského modelu mediálního vzdělávání, kde jsou pedagogové vzděláváni k získání mediální odbornosti. Mezi hlavní prostředky Střediska mediální výchovy patří nový kurz v rámci celoživotního vzdělávání nazvaný Sociální sítě jako výzva pro výchovu a vzdělávání. Jedná se o tříměsíční kurz akreditovaný MŠMT, ve kterém učitelé, vychovatelé a vedoucí zájmových činností získají komplexní přehled o jednotlivých sociálních sítích, seznámí se s psychologickými, sociálními, etickými a právními souvislostmi, naučí ovládat ty nejpoužívanější sociální sítě a hlavně budou vedeni k pozitivnímu přístupu k sociálním sítím a to zejména pro jejich využití ve výchově a vzdělávání. Bližší informace o kurzu naleznete zde.

K dalším činnostem Střediska patří workshopy určené žákům ve věku 11 – 15 let. Ty jsou uskutečňovány přímo ve školách po domluvě s pracovníky Střediska. Tyto workshopy se zaměřují jak na jednotlivé sociální sítě, jejich úskalí, tak i na pochopení jejich přesahu do reality prostřednictvím her.

Kromě vzdělávání k mediální gramotnosti ve vztahu k sociálním sítím si Středisko klade za cíl informovat jejich cílovou skupinu prostřednictvím dvou internetových stránek, www.stremev.cz a 4t.stremev.cz, které se v současné době rozbíhají. Na www.stremev.cz naleznou užitečné informace hlavně pedagogové a rodiče. Pro děti a mládež je určen server 4t.stremev.cz, kde naleznou informace o sociálních sítích, podněty k zamyšlení a také zábavu. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Martina Dobosiová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.